سئوشو

سئوشو

شركت حسابرسي

موسسه حسابرسي

در ابتدا بايد بگوييم كه حسابرس فرد يا موسسه اي مي باشد كه مسئوليت نهايي رسيدگي به حسابرسي صورت هاي مالي و يا ارائه خدمات در اين زمينه را بر عهده دارد. در واقع حسابرس در يك شركت حسابرسي و يا موسسه حسابرسي با رسيدگي اسناد و انطباق آنها با استانداردهاي حسابداري نتيجه بررسي خود را به اشخاص و مراكز ذينفع اعلام مي دارد.

انواع حسابرسي

حسابرسي داخلي
حسابرسي رعايتي
حسابرسي قانوني
حسابرسي مالياتي
حسابرسي عملياتي
حسابرسي صورتهاي مالي

خدمات حسابرسي

• داوري مالي
• بازرسي قانوني
اخذ كد اقتصادي
• خدمات حسابداري
• كدگزاري حساب ها
• گزارش حسابرسي
• قرارداد حسابرسي
• استعلام كد اقتصادي
• نظارت بر امور تصفيه
• خدمات مشاوره مالياتي
• مشاوره مديريت مالي
• انواع خدمات حسابرسي
• حسابرسي جهت اخذ وام بانكي
• خدمات در زمينه انواع حسابرسي
• بررسي اجمالي صورت هاي مالي
• عمليات حسابرسي تامين اجتماعي
• ارزيابي سهام و سهم الشركه شركا
خدمات حسابداري و مالي و مالياتي
• طراحي و پياده سازي سيستم مالي
• حسابرسي و مشاوره مالي و مشاوره مالياتي
• تهيه تنظيم انواع اظهارنامه و اظهارنامه مالياتي
• خدمات ارجايي توسط دادگاهها و مراجع قضايي مرتبط
• حسابرسي دفاتر قانوني و مشاوره در زمينه تحرير و تنظيم دفاتر قانوني جهت جلوگيري از رد دفاتر
• حسابرسي و ارائه گزارش به سازمان امور مالياتي و موسسات و ديگر ارگانهاي دولتي و اشخاص ذينفع
• ساير موارد مورد تاييد توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران

استخدام موسسه حسابرسي دانا محاسب

شركت حسابداري و حسابرسي دانا محاسب فكور از تمامي دانشجويان و علاقه مندان به رشته هاي حسابرسي و حسابداري و زمينه هاي مرتبط دعوت به كار مي نمايد.
كساني كه علاقه مند به استخدام موسسه حسابرسي در تهران و موسسه حسابرسي دانا محاسب مي باشند با شماره هاي سايت تماس حاصل فرمايند.

حسابرسي صورت هاي مالي

بررسي و رسيدگي حساب هاي يك موسسه و يا شركت توسط حسابداران صورت مي گيرد. اين بررسي به صورت يك گزارش داخلي توسط شركت حسابداري معتبر انجام مي گيرد. گزارش موجود به دست اشخاص ذينع مي رسد و مورد بررسي قرا مي گيرد. فرايند حسابرسي حسابها شامل كشف تحريفات با اهميت در صورت هاي مالي است. چنانچه اين گزارشات به شكل جامع و معتبر باشد زمينه دريافت وام و تسهيلات بانكي را براي موسسات وشركت ها فراهم مي آورد.

دعوت به همكاري موسسات حسابرسي

از نظر كارفرمايان شايد بررسي حسابها داراي هزينه اي بسيار و صرف زمان زيادي باشد. وليكن رسيدگي و حسابرسي صورتهاي مالي توسط شركت هاي مستقل بسيار با اهميت است. حسابرسي براي كارفرمايان داراي مزايايي است كه انجام آن مي تواند به شناسايي انحرافات و رفع بيشتر اختلافات به آنها كمك كند.

آدرس موسسات حسابرسي

موسسات بسياري در سراسر ايران وجود دارد كه به كاررسيدگي حسابرسي صورت هاي مالي مي پردازند. موسسه حسابداري دانا محاسب فكور ليست آدرس موسسات حسابرسي در اصفهان و ديگر موسسات را در سايت ذكر نموده. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره هاي سايت تماس حاصل فرماييد.

ليست موسسات حسابرسي در اصفهان

موسسه حسابرسي دانا محاسب فكور
• موسسه حسابرسي آگاه تدبير
• موسسه حسابرسي مدبران امين
• موسسه حسابرسي آيين تراز آريا
• موسسه حسابرسي آذرين حساب
• موسسه حسابرسي آگاه تراز مدبر
• موسسه حسابرسي دقيق تراز سپاهان
• موسسه حسابرسي پايش پرگاس كاردان

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱:۱۵ | hami
شركت حسابداري، موسسه حسابرسي، خدمات حسابداري، خدمات حسابرسي، مشاوره مالي، مشاوره مالياتي ، اظهارنامه مالياتي، استعلام كد اقتصادي،

سامانه استعلام كد اقتصادي

استعلام كد اقتصادي

كد اقتصادي هر شركت نحوه عملكرد يك شركت خدماتي و يا شركت خريد و فروش را مشخص مي نمايد.

اخذ كد اقتصادي براي تمامي شركت ها امري اجباري مي باشد.

جهت دريافت كد اقتصادي و يا استعلام كد اقتصادي بايد به سامانه استعلام كد اقتصادي مراجعه نماييم.

كد اقتصادي چيست

كد اقتصادي در واقع شماره اقتصادي است كه با نام كد اقتصادي آن را مي شناسند. كد اقتصادي به وسيله اداره دارايي در مراكز استان ها و شهرستان ها براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي صادر مي شود. قابل توجه است كه هر شركت بايد يك كد اقتصادي داشته باشد. دريافت كد اقتصادي از طريق اينترنت انجام مي پذيرد.

استعلام كد اقتصادي شركتها

با توجه به مقررات وضع شده تمامي اشخاص حقوقي و كليه اشخاص حقيق موظف به دريافت كد اقتصادي هستند.
چنانچه اشخاص حقيق داراي مواردي از جمله مجوز فعاليت، محل فعاليت تجاري، رسيد بانكي و يا مواردي از اين قبيل باشند لازم است كد اقتصادي دريافت نمايند.
جهت دريافت كد اقتصادي اشخاص حقوقي مداركي شامل فرم اطلاعات هويتي، آگهي تاسيس در روزنامه رسمي، فتوكپي كارت اقتصادي، فيش بانكي لازم مي باشد.

كد اقتصادي اشخاص حقيقي و كاربرد آن

كد اقتصادي داراي كاربردهاي بسياري است كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي نماييم.
• دريافت كارت بازرگاني
• اخذ گواهي ارزش افزوده
• جهت شركت در مزايده ها و منافصه ها
• عقد قرارداد با اشخاص دولتي، حقيقي و حقوقي
• جهت ارائه اظهارنامه عملكرد سالياته و فصلي ارزش افزوده

شركت حسابداري

موسسه حسابداري دانا محاسب با ارائه خدمات حسابداري آنلاين و ديگر خدمات حسابداري و حسابرسي بسياري از نيازهاي موسسات و شركت ها را تامين نموده است.
جهت دريافت اطلاعات لازم در اين زمينه به سايت مراجعه نماييد. با بررسي سايت از خدمات مشاوره مالي رايگان، استعلام كد اقتصادي، خدمات مربوط به كد اقتصادي، دريافت كد اقتصادي شركت از طربق اينترنت، اخذ كد اقتصادي، نمونه كد اقتصادي و ... بهره مند شويد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۶:۲۶ | hami
شركت حسابداري، موسسه حسابرسي، خدمات حسابداري، خدمات حسابرسي، مشاوره مالي، مشاوره مالياتي ، اظهارنامه مالياتي، استعلام كد اقتصادي،

استعلام كد اقتصادي شركتها

كد اقتصادي چيست

شماره اقتصادي يا به اصطلاح كد اقتصادي طبق قانون اداره دارايي در مراكز استان ها و شهرستان ها براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي صادر مي شود.
قابل توجه است كه بدانيم كد اقتصادي براي هر شركتي كه تاسيس مي شود الزامي است.

كد اقتصادي در واقع چگونگي عملكرد يك شركت را در قرارداد ها و فاكتور ها مشخص مي كند.

استعلام صحت كد اقتصادي شركتها جز مواردي است كه از اهميت بسياري برخوردار است.

استعلام كد اقتصادي شركت ها

اخذ كد اقتصادي براي شركت ها اجباري است.

در هر معامله يا مبادله شناخت و اطمينان طرفين معامله براي هر شخص حقيقي و يا حقوقي بسيار داراي اهميت است.

بنابراين استعلام كد اقتصادي شركت ها اين اطمينان را براي طرفين معامله فراهم مي سازد.

دريافت كد اقتصادي شركت ها از طريق اينترنت نيز امكان پذير است.

اخذ كد اقتصادي

دريافت كد اقتصادي در معاملات سبب بهبودي سيستم مالياتي و دريافت ماليات مي شود.

اخذ كد اقتصادي 12 رقمي براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي امري غير قابل اجتناب است .

بايستي جهت معاملات اشخاص اين كد را با مراجعه به سامانه دريافت كد اقتصادي اشخاص حقوقي اخذ نمايند.

صحت كد اقتصادي

هميشه در معاملات افراد به داشتن اطلاعاتي از قبيل نام صحيح شخص حقيقي، شماره ثبت، محل اقامت قانوني، كد پستي، نام شركت و ... علاقه مند هستند.

در صورت داشتن اين اطلاعات با اطمينان خاطر گام بر مي دارند و معامله را انجام مي دهند.

وبسايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور http://ilenc.ir اين امكان را به اشخاص مي دهد تا بتوانند به هدف خود برسند.

كساني هم كه نياز به دريافت كد اقتصادي و يا استعلام اعتبار گواهي نامه ارزش افزوده شخص ديگري مي باشند مي توانند به اين اطلاعات را به دست بياورند.

آنها مي توانند با مراجعه به سايت سازمان امور مالياتي https://www.evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورند.

اطلاعاتي نظير شماره اقتصادي، استعلام شماره اقتصادي، تاريخ انقضا گواهي نامه و يا فهرستي از موديان فاقد اعتبار به دليل صورتحساب غير واقعي و ...

موسسه حسابرسي

موسسه حسابرسي دانا محاسب با بهره مندي از دانش افرادي مجرب اماده خدمت رساني به شما عزيزان مي باشد.
شركت حسابرسي خدماتي از قبيل ارائه تعرفه هاي خدمات حسابداري، اخذ كد اقتصادي شركتها، مشاوره مالي رايگان شركت ها، مشاوره مالياتي و تعيين ماليات هاي مربوطه و آشنايي شما با معافيت هاي مالياتي بر اساس قوانين مشخص را ارائه مي كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۵:۱۳ | hami
شركت حسابداري، موسسه حسابرسي، خدمات حسابداري، خدمات حسابرسي، مشاوره مالي، مشاوره مالياتي ، اظهارنامه،

استعلام صحت كد اقتصادي شركتها

استعلام كد اقتصادي

كد اقتصادي در واقع يك كد 12 رقمي است كه هر شركت يا موسسه براي ادامه فعاليت خود به آن نياز دارد.
در يك جامعه فعاليت هاي مختلفي صورت مي گيرد كه حمايت از اشخاص فعال در جامعه نياز به شناخت آنان دارد.
شناخت اشخاص فعال سبب مي شود رقابتي سالم در جامعه ايجاد شود.
وزارت امور اقتصاد و دارايي در جهت استعلام صحت كد اقتصادي شركت ها راهنماي كساني است كه نياز به داشتن اطلاعاتي در اين زمينه هستند.

كد اقتصادي شركت

اخذ كد اقتصادي از الزاماتي است كه در كنار ثبت شركت و دريافت كارت بازرگاني قرار مي گيرد.
تمامي شركت ها، اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات مشغول هستند بايستي براي اخذ كد اقتصادي اقدام نمايند.
دريافت كد اقتصادي شركت از طريق اينترنت نير امكان پذير است.
هر شركتي اعم از اينكه شركت حسابداري باشد و يا ... بايستي جهت دريافت كد اقتصادي به موقع اقدام نمايد.

سامانه استعلام كد اقتصادي

جهت استعلام كد اقتصادي و پيگيري آن مي توان از طريق سامانه استعلام كد اقتصادي اقدام نماييم.

راهنماي پيش ثبت نام كد اقتصادي

مودي مالياتي پس از بررسي شرايط ذكر شده در اطلاعيه منتشر شده در روزنامه كثير الانتشار و دستورالعمل اجرايي ماده 85 قانون وصول قسمتي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد مشخص فرم اطلاعات هويتي را از روزنامه جدا مي نمايد.
سپس از فرم كپي مي گيرد.
پس از تكميل فرم و درج عكس بر روي فرم هويتي و ساير مدارك به حوزه مالياتي تحويل مي دهد.
بعد از تحويل مدارك رسيد دريافت مينمايد.
چنانچه مدارك به شكل ناقص ارائه شود كد اقتصادي تخصيص نميابد.
در اين صورت مدارك و فيش بانكي مسترد نمي شود.

كد اقتصادي اشخاص حقوقي

كد اقتصادي اشخاص حقوقي نيز مانند اشخاص حقيقي مي باشد.
تنها تفاوت آن با كد اقتصادي اشخاص حقيقي اين است كه در صورت تغييرات بايستي اطلاعات هويتي توسط مودي تكميل گردد.تشكيلات قانوني در صورتي كه داراي ذيحساب مستقل باشند و مورد تاييد امور ذيحسابي ها باشند با مراجعه به حوزه مالياتي خود در خواست كد اقتصادي بنمايند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۷:۴۸ | hami
شركت حسابداري، موسسه حسابرسي، خدمات حسابداري، خدمات حسابرسي، مشاوره مالي، مشاوره مالياتي ، اظهارنامه،

مشاوره حسابداري رايگان

شركت حسابداري

حسابداري چيست؟ حسابداري فرآيندي است شامل مراحل جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه سازي اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي. جهت رسيدگي به حسابها اشخاص بايستي تجربه كافي در اين زمينه داشته باشند. موسسه حسابداري با مشاوره حسابداري رايگان اين اطلاعات را در اختيار شما قرار مي دهد.
نمونه دفتر كل
دفاتر حسابداري شامل دفاتر قانوني به نام دفتر كل، دفتر روزنامه مي باشد . دفتر كل خلاصه گردش حسابها را در بر دارد. در دفتر روزنامه ريز گردش رويدادهاي مالي طبق اسناد و صورت هاي مالي نوشته مي شود. هر ساله اين دفاتر بايد تكميل گردد. تعداد صفحات دفاتر بسته به نوع قعاليت و حجم آن درخواست داده مي شود. اين دفاتر توسط پست ارسال مي گردد. درخواست دفاتر قبل از شروع سال مالي صادر مي شود. در واقع دفاتر كل و روزنامه براي وارد نمودن اطلاعات مالي و و رسيدگي موديان مالياتي و تعيين ماليات مي باشد. زيرا معمولا ريز گردش حسابها دران درج مي شود.
اين دفاتر دفاتر قانوني مالياتي نيز مي گويند. در زمان مشخصي به همراه فاكتور، روكش اسناد، كاردكس كالا، اظهارنامه فصلي خريد و فروش، اظهارنامه ساليانه و اظهارنامه ارزش افزوده و ... جهت بررسي اداره دارايي براي آن ارسال مي شود.

خدمات حسابداري رايگان

خدمات حسابداري
• تنظيم دفتر قانوني
مشاوره حسابداري آنلاين
مشاوره حسابداري تلفني
• تنظيم و ارائه اظهارنامه مالياتي
• ارائه انواع خدمات حسابداري
• ارائه انبارگرداني در پايان سال مالي
تنظيم گزارش فصلي خريد و فروش
• تنظيم اسناد حسابداري و مالي بصورت روزانه
• دفاع از اظهارنامه مالياتي شركت ها در ادارات دارايي
• تهيه و تنظيم اظهارنامه ماليات ارزش افزوده در پايان هر فصل
• تهيه صورتها و خدمات مالي و گزارش خدمات مالي و مالياتي در پايان هر سال
• انجام امور مالي شركتها با بهره گيري از نيروهاي مجرب
• تهيه قيمت تمام شده محصولات و خدمات مالي
• تهيه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن
• تهيه وتنظيم ليست حق بيمه كاركنان
• تهيه و تنظيم بودجه ساليانه
• تنظيم ماليتهاي تكليفي
اصول حسابداري
1- اصل هم زماني
2- اصل افشا كامل
3- اصل تحقق درآمد
4- اصل بهاي تمام شده تاريخي

شركت حسابداري

خدمات حسابداري رايگان ارائه شده توسط شركت حسابداري دانا محاسب فكور به شما در سامان دهي امور ماليتان ياري مي رساند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۱:۵۰ | hami
شركت حسابداري، موسسه حسابرسي، خدمات حسابداري، خدمات حسابرسي، مشاوره مالي، مشاوره مالياتي ، اظهارنامه،

ساندويچ پانل لانه زنبوري

ساندويچ پانل لانه زنبوري از انواع ساندويچ پنل است كه ساختار آن برگرفته از لانه ي زنبور است. ساختار ساندويچ پانل لانه زنبوري بسيار متفاوت است. هسته ي اين ساندويچ پانل ساختاري توخالي دارد. در ادامه بيشتر به اين ساندويچ پانل و ويژگي هاي آن مي پردازيم.

ساندويچ پانل لانه زنبوري

ساندويچ پانل لانه زنبوري به دليل ساختار توخالي كه دارد بسيار سبك مي باشد. در ساخت اين محصولات استفاده از مواد سازنده به حداقل مي رسد. در نتيجه به بهينه ترين روش ممكن توليد مي شوند. ساختاراين محصول همانند ساختاركلي ساندويچ پانل از سه لايه تشكيل شده است. دولايه ورق فلزي كه يك عايق مياني را مي پوشانند. قسمت هاي توخالي اين لايه  مياني را جهت استحكام بيشتر با فوم پر مي كنند. كاربرد اين محصول در صنعت هواپيمايي و صنايع مختلف است. استفاده از اين محصول در صنعت هواپيمايي براي كاهش صداي موتور جت ميباشد.

از ساندويچ پانل لانه زنبوري در سيستم هاي تقويت كننده نيز استفاده مي شود. جنس ورق لايه بيروني اين پانل ساندويچي معمولا از مواد محكم و مقاوم مي باشد.

براي تعمير و نگهداري ساندويچ پانل يك روش جوش دادن ميله و اتصال دو ورق از طريق آن مي باشد.
اين روش تعمير و نگهداري از روش هاي زمان بر مي باشد.
از طرف ديگر عمل جوشكاري، باعث مي شود ساندويچ پانل در معرض دوده، روغن و آلودگي هاي مختلف قرار بگيرد.
علاوه بر صنايع هوا فضا از ساندويچ پانل لانه زنبوري در صنعت حمل و نقل نيز استفاده مي شود.
به دليل مقاومت بالايي كه اين محصولات دارند گزينه مناسبي براي اين صنعت مي باشند.
از بهترين انواع اين ساندويچ پانل ها ، ساندويچ پانل ماموت مي باشد.
درتوليدات شركت ماموت از مواد با كيفيت عالي استفاده شده و در قيمت مناسب عرضه مي شود.

ساندويچ پانل لانه زنبوري 

كاربرد ساندويچ پانل لانه زنبوري

كاربرد ساندويچ پانل لانه زنبوري با توجه به ساختار آن طيف وسيعي از محصولات را شامل مي شود.

 • ساخت و ساز خانه و ساختمان
 • ساخت قايق
 • صنعت هواپيما
 • صنايع هوافضا
 • آسياب هاي بادي
 • اتومبيل ها

 

استفاده از ساندويچ پانل لانه زنبوري از ديرباز مرسوم بوده است.
شواهد تاريخي حاكي از اين موضوع هستند.
از اين موارد مي توان به پل هاي رومي ساخته شده برروي راين و دانوب كه در سال هاي 55 تا 130 قبل از ميلاد مسيح بنا شده اند اشاره كرد.
امروزه انواع اين پانل ساندويچي پيشرفت چشم گيري داشته اند.

شما ميتوانيد جهت اطلاع از قيمت ساندويچ پانل با كارشناسان فروش ما تماس حاصل فرماييد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۱:۳۲ | hami
اجراي ساندويچ پانل + انواع ساندويچ پانل + پانل ساندويچي لانه زنبوري + ساختار ساندويچ پانل + ساندويچ پانل ماموت + قيمت ساندويچ پانل،

ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته

ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته از دو لايه ورق فلزي تشكيل شده كه يك لايه عايق را مي پوشاند.
استفاده از اين محصول روز به روز در صنعت ساخت و ساز گسترش پيدا مي كند.
با توجه به سرعت و سهولت در نصب ساندويچ پانل خانه پيش ساخته معمولا اين محصولات مي توانند جايگزين خوبي براي مصالح سنتي باشند.
در ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته ميتوان از ورق هاي فلزي از جنس آلومينيوم، آلوزينك و گالوانيزه استفاده كرد.

ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته

ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته

همان طور كه اشاره شد؛ ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته به صورت لايه اي مي باشد.
اين محصولات بسيار سبك و مقاوم مي باشند.
استفاده از ورق آلوزينك مقاومت خوبي به ساندويچ پانل در برابر خوردگي مي دهد.
در ادامه بيشتر درباره ي كاربرد و مزاياي اين محصولات توضيح ميدهيم.  

كاربرد ساندويچ پانل خانه پيش ساخته

كاربرد ساندويچ پانل خانه پيش ساخته در ساختمان هاي پيش ساخته مي باشد.
ساختمان پيش ساخته هم شامل دفتركارگاه ها ، نمازخانه ها، سالن اجتماعات و مدارس مي شوند.
همچنين اتاق هاي نگهباني ، انبارها و نمايشگاه ها نيز در دسته ي ساندويچ پانل خانه پيش ساخته قرار مي گيرند.
در بسياري از كمپ هاي اضطراري پس از زلزله و بلاياي طبيعي نيز اين محصولات استفاده مي شوند.
همان طور كه شاهد هستيد كاربرد اين محصول با توجه به ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته بسيار گسترده و متنوع است.

ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته در صنعت ساخت و ساز تحولي شگرف بوجود آورده است.
با توجه به اينكه اين مصالح آماده هستند و نياز به تركيب با مواد ديگري براي ساخت و ساز ندارند؛ استفاده از آن ها هزينه هاي پروژه هاي ساخت را كاهش مي دهد.
ساختار اين مصالح به گونه اي است كه در صورت نصب توسط نصابان متخصص ميزان هدررفت به حداقل مي رسد.
از طرف ديگر هدررفت انرژي نيز پس از ساخت بسيار پايين خواهد بود.

در موارد نياز به مقاومت بيشتر در برابر خوردگي و زنگ زدن، در ساختار ساندويچ پانل از ورق آلوزينك نيز استفاده مي شود.

مزاياي ساندويچ پانل خانه پيش ساخته

به طوركلي ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته به گونه اي است كه سبب تسريع در اجرا مي شود.
در ساخت و ساز با اين مصالح نظارت دقيق و كافي وجود دارد.
استفاده از فوم عايق نيز محصولي عايق به ما مي دهد.
از نظر ايمني نيز ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته در برابر زلزله بسيار مقاوم است.
برخي ساندويچ پانل ها را با پلي يورتان يا پلي استايرن توليد مي كنند.
در صورتي كه در ساختمان ساندويچ پانل پيش ساخته از پلي استايرن استفاده شود؛ آن را ساندويچ پانل پلي استايرن مي نامند.

خانه پيش ساخته را ميتوان در انواع قابل حمل و ثابت ايجاد كرد. قابليت انتقال اين سازه از ديگر مزاياي آن ها مي باشد. برخي از اين محصولات را مي توان با كمك جرثقيل جابه جا كرد. به دليل سبك بودن اين مصالح حتي قابليت جا به جايي به صورت يكجا را نيز دارند. در برخي موارد نيز با توجه به اين كه ساندويچ پانل خانه پيش ساخته را ميتوان مجدد نصب كرد؛ قطعات را از هم جدا كرده و منتقل مي كنند.

 شما ميتوانيد جهت اطلاع از قيمت انواع ساندويچ پانل مانند قيمت ساندويچ پانل پشم شيشه با مشاوران ما تماس بگيريد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۸:۳۹ | hami
انواع ساندويچ پانل + خانه پيش ساخته با ساندويچ پانل + خانه پيش ساخته ساندويچ پانل+ قيمت ساندويچ پانل + فروش ساندويچ پانل + فروش ساندويچ پنل،

قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت

قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت

ساندويچ پانل ها با كاربري هاي گوناگون و مشخصه هاي مختلف توليد و به بازار عرضه مي گردند . قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت
همان گونه كه از نام اين سازه ساختماني پيداست ، ساختاري لايه اي دارد .
ساندويچ پانل جهت استفاده به عنوان سقف و ديوار در پروژه هاي صنعتي و پروژه هاي توليدي و ... مورد استفاده قرار مي گيرد . مجتمع صنعتي ماموت يكي از توليد كنندگان نامي در عرصه توليد اين محصولات است .
قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت و همچنين قيمت ديگر انواع ساندويچ پانل ها بر اساس مشخصات ارائه شده از طرف متقاضي و متراژ پروژه تعيين مي گردد .
ساندويچ پانل هاي سقفي از نوعي فوم عايق با قابليت انعطاف پذيري بالا ساخته شده اند كه دو طرف آنها با دو صفحه فلزي پوشش داده شده است .
جنس صفحات فلزي بكار گرفته در ساخت ساندويچ پانل سقفي نيز ، در قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت بي تاثير نيست .
جنس هاي مختلف اين صفحات فلزي شامل : ورق فلزي آلوزينك ، ورق فلزي آلومينيوم ، ورق فلزي گالوانيزه مي شود .
قيمت ورق فلزي آلوزينك به دليل كيفيت بالا و طول عمر مفيد بالاتر نسبت به ديگر انواع ، مقداري بالا تر مي باشد ، به همين خاطر قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت كه در ساخت آن از ورق آلوزينك استفاده شده نيز بالاتر است .
ميزان فشردگي فوم عايق داخلي نيز در تعيين قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت تاثير مي گذارد .
از كاربرد هاي مختلف ساندويچ پانل هاي سقفي مي توان موارد زير را در نظر گرفت :
پوشش سقف انبارها ، پوشش سقف سيلوها و مرغداري ها ، سقف سالن هاي ورزشي ، پوشش سقف در پروژه هاي صنعتي و مسكوني و ...
با توجه به مطالب گفته شده حتما مي دانيد كه مقدار دقيقي براي قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت در دسترس نمي باشد . براي اطلاع از مقدار دقيق ليست قيمت ساندويچ پانل ها با كارشناسان فروش شركت ماموت تماس حاصل نماييد .

قيمت سقف ساندويچ پانل ماموت با توجه به ويژگي هاي مختلفي چون متراژ پروژه مورد نظر تعيين مي گردد .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۵:۰۶ | hami
پانل سقف ماموت+ قيمت ساندويچ پانل سقفي + ساندويچ پانل + قيمت ساندويچ پانل + قيمت پانل سقفي + ساندويچ پانل سقفي،

ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري

ساندويچ پانل ديواري

ساندويچ پانل ديواري از دو ورق ضد خش طرح دار تشكيل شده است كه فوم مايعي ميان ورق ها تزريق مي شود كه از نوع  پلي اورتان مي باشد.

عايق فوم پلي يورتان بهترين عايق مصرفي از نظر نسوز و يا كم سوز بودن و ضريب حرارتي بالا نسبت به ديگر عايق ها ميباشد. اين فوم آلماني بوده و پس از خشك شدن حالت سخت و شكننده اي به خود مي گيرد .

ساندويچ پانل ديواري به منظور ساخت و پوشش ديوار كه در مدل هاي گوناگون و متنوع عرضه ميشود به كار مي رود از جمله براي پوشش ديواره هاي فضاي صنعتي ، ساختمان هاي پيش ساخته ، كانكس ها ، كانتينرها، سردخانه ها و سوله هاي ورزشي مورد استفاده قرار ميگيرد كه داراي ضخامت 4 تا 15 سانتي متر مي باشد.

ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري

مزاياي استفاده از ساندويچ پانل ديواري

 • مقاوم در برابر نم و رطوبت
 • مقاوم در برابر زلزله
 • مقاوم در برابر زنگ زدگي
 • عايق صوت و حرارت
 • قابل شستشو و بازيافت
 • تنوع رنگ
 • حمل و نصب آسان

مشخصات فني ساندويچ پانل ديواري

عرض ثابت 116 سانتيمتر و طول 2 تا 12 سانتيمتر كه با توجه به نوع كاربرد و سفارش مشتري متغير است كه به صورت دو رو ورق آلوزينك ،دورو گالوانيزه و يا به صورت يك رو گالوانيزه يك رو آلوزينك ميباشد كه عايق آلوزينك نسبت به گالوانيزه از مزاياي بيشتري برخوردار است به همين دليل قيمت ساندويچ پانل ديواري با ورق آلوزينك از ساندويچ پانل ديواري گالوانيزه بيشتر مي باشد .

ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري

ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري

قيمت ساندويچ پانل ديواري با توجه به ابعاد ، نوع و كيفيت آن نيز متغير است. به عنوان مثال هرچه ضخامت ساندويچ پانل بيشتر باشد قيمت هم بيشتر مي شود و هرچه ضخامت ساندويچ پانل كمتر باشد قيمت هم كمتر مي شود . در حال حاظر به دليل وجود تنوع در ساندويچ پانل ها ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري به طور دقيق قابل بيان نيست . شما خريداران عزيز جهت دريافت پيش فاكتور و ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري و همچنين  مشاوره رايگان با واحد فني شركت ماموت ميتوانيد با كارشناسان فروش ما تماس حاصل فرماييد و يا به صفحه ي ليست قيمت ساندويچ پانل مراجعه نماييد .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۷:۰۳ | hami
پانل ديواري+ ساندويچ پانل ديواري + قيمت پانل + قيمت ساندويچ پنل + قيمت روز ساندويچ پانل + قيمت پانل ديواري ماموت،

قيمت پانل سقفي ماموت

پانل سقفي ماموت

ساندويچ پانل سقفي به پانلي گفته مي شود كه از يك لايه فوم عايق و دو لايه ورق فلزي كه دو طرف فوم قرار دارد تشكيل شده باشد . از اين ساندويچ پانل مي توان براي پوشش تمامي سقف هاي ساختمان هاي تجاري ، اداري ، كشاورزي ، سالن هاي ورزشي ، سوله ، انبار ها و... استفاده كرد . پانل سقفي ماموت عايق حرارت و برودت بوده به همين دليل براي پوشش سقف سردخانه ها بسيار مناسب است زيرا ميزان هدر رفت انرژي را به حداقل ممكن كاهش مي دهد . ورق فولادي هم مي تواند از جنس آلوزينك باشد و هم از جنس گالوانيزه .

عرض پانل سقفي ماموت ثابت بوده و مقدار آن بصورت غير مفيد 107 سانتي متر و بصورت مفيد 100 سانتي متر مي باشد . اين پانل هاي سقفي در طول هاي مختلف از 2 متر تا 12 متر مي توانند به درخواست مشتري توليد شوند .

قيمت پانل سقفي ماموت

مزاياي استفاده از پانل سقفي ماموت

 • عدم جذب آب
 • سبك بودن
 • غير قابل اشتعال بودن
 • عايق صوتي
 • مقاوم در برابر مواد شيميايي
 • قابليت بازيافت
 • حمل و نقل و نصب آسان

قيمت پانل سقفي ماموت

براي ارزان تر شدن قيمت پانل سقفي ماموت مي توان از پانل سقفي دورو نايلون استفاده كرد و روي آن را با لايه اي از بتن پوشاند . اين عمل باعث عايق بندي كامل سقف سازه شما خواهد شد . راه حل ديگري كه براي ارزان تر شدن  قيمت پانل سقفي ماموت وجود دارد كاهش ضخامت فوم عايق يا كاهش ضخامت ورق فلزي است . مورد ديگر كاهش دانسيته ( چگالي ) عايق مي باشد . عواملي ديگري هم براي كاهش قيمت پانل سقفي وجود دارد كه در مطالب بعدي به آن ها اشاره خواهيم كرد .

براي اطلاعات بيشتر در رابطه با پانل سقفي ماموت و يا گرفتن قيمت پانل سقفي ماموت مي توانيد با كارشناسان ما تماس گرفته و يا به صفحه ي قيمت ساندويچ پانل مراجعه نماييد .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۶:۲۰ | hami
ساندويچ پانل + قيمت ساندويچ پانل + قيمت پانل ماموت + قيمت پانل سقفي ماموت+ قيمت پانل سقفي + فروش ساندويچ پانل،
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان