سئوشو

سئوشو

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل بخش مياني اين محصول است كه به عنوان عايق كاربرد دارد. ساندويچ پانل محصولي است كه ساختار لايه اي دارد.لايه مياني آن ازجنس فوم عايق است. اين هسته ساندويچ پانل عموما از جنس مواد فيبري مي باشد و به صورت مرتب بين لايه هلاي بيروني قرار ميگيرد. هسته مركزي را موادي همچون پلي يورتان، پلي استايرن، پشم سنگ و پشم شيشه تشكيل ميدهد.

 

[gallery ids="1696,1695,1694"]

جنس هسته ساندويچ پانل

جنس هسته ساندويچ پانل ميتوند انواع مختلفي داشته باشد. با توجه به كاربرد ساندويچ پانل ما انواع ساندويچ پانل سقفي و ديواري را داريم.
هر كدام از مواد به كار رفته در هسته ساندويچ پانل سبك وزن هستند.
اين مواد عايق خوبي براي صوت و حرارت نيز ميباشند.
جنس هسته در قيمت ساندويچ پانل نيز موثر است.

انواع عايق كه در هسته ساندويچ پانل به كار مي روند شامل:

 • فوم پلي يورتان (PU)
 • فوم اكس پي اس(XPS)
 • فوم پلي استايرن(EPS)
 • پشم سنگ (Rock Wool)
 • پشم شيشه(Glass Wool)

هركدام از فوم هاي نام برده شده بين دولايه ساندويچ پانل(به صورت فشرده) تزريق ميشوند.
وجود اين لايه ي مياني محصول را در برابر عوامل مختلف خارجي مثل بادو باران ، سرما و گرماي بيش از حد مقاوم ميكند.

كاربرد هسته ساندويچ پانل

كاربرد هسته ساندويچ پانل در ساختار اين محصول با توجه به نوع و ويژگي هايي كه دارد تعيين ميشود.
اصلي ترين موارد كاربرد آن:

عايق سطوح خارجي ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل براي سطوح خارجي اين محصول نقش عايق را دارد. بيشترين كاربرد در هسته هاي ساندويچ پانل را پلي يورتان دارد. اين ماده از مقاومت خوبي برخوردار است. در برابر عواملي همچون باد و باران و آتش سوزي مقاوم است. با استفاده از آن در نماي خارجي خانه، سازه دوام بيشتري پيدا ميكند. همچنين در صورت بروز آتش سوزي از پيشروي آتش به داخل جلوگيري مي شود.

عايق سطوح داخلي ساندويچ پانل

نقش عايق بودن هسته ساندويچ پانل تنها به سطوح خارجي محدود نميشود. مناسب ترين فوم از نظر قيمت و عايق سطوح داخلي بودن، پلي استايرن است. استفاده از ساندويچ پانل هايي با اين فوم در صنايع غذايي و دارويي بيشتر است. همچنين براي سردخانه ها و سطوح داخلي(پوشش كف و ديوارها) نيز گزينه مناسبي مي باشند. مهم ترين كابرد نيز، جلوگيري از نفوذ هواي گرم يا سرد به داخل سازه و يا خارج شدن هواي داخل به خارج ميباشد.

عايق حرارتي و نسوز بودن

برخي پانل ها با داشتن فوم عايق نسوز در برابر حريق ايمن ميشوند. در صورت بروز آتش سوزي، فلزات معمولا چون ضريب هدايت حرارت بالايي دارند؛ زود به دماي بالا رسيده و احتمال فرو ريختن سازه را زياد ميكنند. اما ساندويچ پانل هاي نسوز حريق را حدود 90 الي 240 دقيقه تاب مي آورند. براي توليد فوم آن ها آزمايشات خاصي انجام ميگيرد.
به طور كلي استفاده از ساندويچ پانل ها بسيار به صرفه مي باشد.
جهت اطلاع از قيمت ها ميتوانيد به ليست قيمت ساندويچ پانل مراجعه كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۱۲ | hami
اجراي پانل سقفي ماموت+ جنس ساندويچ پانل+ خاصيت ساندويچ پانل+ ساندويچ پنل+ عايق ساندويچ پانل+فوم پلي يورتان،

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل بخش مياني اين محصول است كه به عنوان عايق كاربرد دارد. ساندويچ پانل محصولي است كه ساختار لايه اي دارد.لايه مياني آن ازجنس فوم عايق است. اين هسته ساندويچ پانل عموما از جنس مواد فيبري مي باشد و به صورت مرتب بين لايه هلاي بيروني قرار ميگيرد. هسته مركزي را موادي همچون پلي يورتان، پلي استايرن، پشم سنگ و پشم شيشه تشكيل ميدهد.

 

[gallery ids="1696,1695,1694"]

جنس هسته ساندويچ پانل

جنس هسته ساندويچ پانل ميتوند انواع مختلفي داشته باشد. با توجه به كاربرد ساندويچ پانل ما انواع ساندويچ پانل سقفي و ديواري را داريم.
هر كدام از مواد به كار رفته در هسته ساندويچ پانل سبك وزن هستند.
اين مواد عايق خوبي براي صوت و حرارت نيز ميباشند.
جنس هسته در قيمت ساندويچ پانل نيز موثر است.

انواع عايق كه در هسته ساندويچ پانل به كار مي روند شامل:

 • فوم پلي يورتان (PU)
 • فوم اكس پي اس(XPS)
 • فوم پلي استايرن(EPS)
 • پشم سنگ (Rock Wool)
 • پشم شيشه(Glass Wool)

هركدام از فوم هاي نام برده شده بين دولايه ساندويچ پانل(به صورت فشرده) تزريق ميشوند.
وجود اين لايه ي مياني محصول را در برابر عوامل مختلف خارجي مثل بادو باران ، سرما و گرماي بيش از حد مقاوم ميكند.

كاربرد هسته ساندويچ پانل

كاربرد هسته ساندويچ پانل در ساختار اين محصول با توجه به نوع و ويژگي هايي كه دارد تعيين ميشود.
اصلي ترين موارد كاربرد آن:

عايق سطوح خارجي ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل براي سطوح خارجي اين محصول نقش عايق را دارد. بيشترين كاربرد در هسته هاي ساندويچ پانل را پلي يورتان دارد. اين ماده از مقاومت خوبي برخوردار است. در برابر عواملي همچون باد و باران و آتش سوزي مقاوم است. با استفاده از آن در نماي خارجي خانه، سازه دوام بيشتري پيدا ميكند. همچنين در صورت بروز آتش سوزي از پيشروي آتش به داخل جلوگيري مي شود.

عايق سطوح داخلي ساندويچ پانل

نقش عايق بودن هسته ساندويچ پانل تنها به سطوح خارجي محدود نميشود. مناسب ترين فوم از نظر قيمت و عايق سطوح داخلي بودن، پلي استايرن است. استفاده از ساندويچ پانل هايي با اين فوم در صنايع غذايي و دارويي بيشتر است. همچنين براي سردخانه ها و سطوح داخلي(پوشش كف و ديوارها) نيز گزينه مناسبي مي باشند. مهم ترين كابرد نيز، جلوگيري از نفوذ هواي گرم يا سرد به داخل سازه و يا خارج شدن هواي داخل به خارج ميباشد.

عايق حرارتي و نسوز بودن

برخي پانل ها با داشتن فوم عايق نسوز در برابر حريق ايمن ميشوند. در صورت بروز آتش سوزي، فلزات معمولا چون ضريب هدايت حرارت بالايي دارند؛ زود به دماي بالا رسيده و احتمال فرو ريختن سازه را زياد ميكنند. اما ساندويچ پانل هاي نسوز حريق را حدود 90 الي 240 دقيقه تاب مي آورند. براي توليد فوم آن ها آزمايشات خاصي انجام ميگيرد.
به طور كلي استفاده از ساندويچ پانل ها بسيار به صرفه مي باشد.
جهت اطلاع از قيمت ها ميتوانيد به ليست قيمت ساندويچ پانل مراجعه كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۰۶ | hami
اجراي پانل سقفي ماموت+ جنس ساندويچ پانل+ خاصيت ساندويچ پانل+ ساندويچ پنل+ عايق ساندويچ پانل+فوم پلي يورتان،

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل بخش مياني اين محصول است كه به عنوان عايق كاربرد دارد. ساندويچ پانل محصولي است كه ساختار لايه اي دارد.لايه مياني آن ازجنس فوم عايق است. اين هسته ساندويچ پانل عموما از جنس مواد فيبري مي باشد و به صورت مرتب بين لايه هلاي بيروني قرار ميگيرد. هسته مركزي را موادي همچون پلي يورتان، پلي استايرن، پشم سنگ و پشم شيشه تشكيل ميدهد.

 

[gallery ids="1696,1695,1694"]

جنس هسته ساندويچ پانل

جنس هسته ساندويچ پانل ميتوند انواع مختلفي داشته باشد. با توجه به كاربرد ساندويچ پانل ما انواع ساندويچ پانل سقفي و ديواري را داريم.
هر كدام از مواد به كار رفته در هسته ساندويچ پانل سبك وزن هستند.
اين مواد عايق خوبي براي صوت و حرارت نيز ميباشند.
جنس هسته در قيمت ساندويچ پانل نيز موثر است.

انواع عايق كه در هسته ساندويچ پانل به كار مي روند شامل:

 • فوم پلي يورتان (PU)
 • فوم اكس پي اس(XPS)
 • فوم پلي استايرن(EPS)
 • پشم سنگ (Rock Wool)
 • پشم شيشه(Glass Wool)

هركدام از فوم هاي نام برده شده بين دولايه ساندويچ پانل(به صورت فشرده) تزريق ميشوند.
وجود اين لايه ي مياني محصول را در برابر عوامل مختلف خارجي مثل بادو باران ، سرما و گرماي بيش از حد مقاوم ميكند.

كاربرد هسته ساندويچ پانل

كاربرد هسته ساندويچ پانل در ساختار اين محصول با توجه به نوع و ويژگي هايي كه دارد تعيين ميشود.
اصلي ترين موارد كاربرد آن:

عايق سطوح خارجي ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل براي سطوح خارجي اين محصول نقش عايق را دارد. بيشترين كاربرد در هسته هاي ساندويچ پانل را پلي يورتان دارد. اين ماده از مقاومت خوبي برخوردار است. در برابر عواملي همچون باد و باران و آتش سوزي مقاوم است. با استفاده از آن در نماي خارجي خانه، سازه دوام بيشتري پيدا ميكند. همچنين در صورت بروز آتش سوزي از پيشروي آتش به داخل جلوگيري مي شود.

عايق سطوح داخلي ساندويچ پانل

نقش عايق بودن هسته ساندويچ پانل تنها به سطوح خارجي محدود نميشود. مناسب ترين فوم از نظر قيمت و عايق سطوح داخلي بودن، پلي استايرن است. استفاده از ساندويچ پانل هايي با اين فوم در صنايع غذايي و دارويي بيشتر است. همچنين براي سردخانه ها و سطوح داخلي(پوشش كف و ديوارها) نيز گزينه مناسبي مي باشند. مهم ترين كابرد نيز، جلوگيري از نفوذ هواي گرم يا سرد به داخل سازه و يا خارج شدن هواي داخل به خارج ميباشد.

عايق حرارتي و نسوز بودن

برخي پانل ها با داشتن فوم عايق نسوز در برابر حريق ايمن ميشوند. در صورت بروز آتش سوزي، فلزات معمولا چون ضريب هدايت حرارت بالايي دارند؛ زود به دماي بالا رسيده و احتمال فرو ريختن سازه را زياد ميكنند. اما ساندويچ پانل هاي نسوز حريق را حدود 90 الي 240 دقيقه تاب مي آورند. براي توليد فوم آن ها آزمايشات خاصي انجام ميگيرد.
به طور كلي استفاده از ساندويچ پانل ها بسيار به صرفه مي باشد.
جهت اطلاع از قيمت ها ميتوانيد به ليست قيمت ساندويچ پانل مراجعه كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۰۶ | hami
اجراي پانل سقفي ماموت+ جنس ساندويچ پانل+ خاصيت ساندويچ پانل+ ساندويچ پنل+ عايق ساندويچ پانل+فوم پلي يورتان،

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل بخش مياني اين محصول است كه به عنوان عايق كاربرد دارد. ساندويچ پانل محصولي است كه ساختار لايه اي دارد.لايه مياني آن ازجنس فوم عايق است. اين هسته ساندويچ پانل عموما از جنس مواد فيبري مي باشد و به صورت مرتب بين لايه هلاي بيروني قرار ميگيرد. هسته مركزي را موادي همچون پلي يورتان، پلي استايرن، پشم سنگ و پشم شيشه تشكيل ميدهد.

 

[gallery ids="1696,1695,1694"]

جنس هسته ساندويچ پانل

جنس هسته ساندويچ پانل ميتوند انواع مختلفي داشته باشد. با توجه به كاربرد ساندويچ پانل ما انواع ساندويچ پانل سقفي و ديواري را داريم.
هر كدام از مواد به كار رفته در هسته ساندويچ پانل سبك وزن هستند.
اين مواد عايق خوبي براي صوت و حرارت نيز ميباشند.
جنس هسته در قيمت ساندويچ پانل نيز موثر است.

انواع عايق كه در هسته ساندويچ پانل به كار مي روند شامل:

 • فوم پلي يورتان (PU)
 • فوم اكس پي اس(XPS)
 • فوم پلي استايرن(EPS)
 • پشم سنگ (Rock Wool)
 • پشم شيشه(Glass Wool)

هركدام از فوم هاي نام برده شده بين دولايه ساندويچ پانل(به صورت فشرده) تزريق ميشوند.
وجود اين لايه ي مياني محصول را در برابر عوامل مختلف خارجي مثل بادو باران ، سرما و گرماي بيش از حد مقاوم ميكند.

كاربرد هسته ساندويچ پانل

كاربرد هسته ساندويچ پانل در ساختار اين محصول با توجه به نوع و ويژگي هايي كه دارد تعيين ميشود.
اصلي ترين موارد كاربرد آن:

عايق سطوح خارجي ساندويچ پانل

هسته ساندويچ پانل براي سطوح خارجي اين محصول نقش عايق را دارد. بيشترين كاربرد در هسته هاي ساندويچ پانل را پلي يورتان دارد. اين ماده از مقاومت خوبي برخوردار است. در برابر عواملي همچون باد و باران و آتش سوزي مقاوم است. با استفاده از آن در نماي خارجي خانه، سازه دوام بيشتري پيدا ميكند. همچنين در صورت بروز آتش سوزي از پيشروي آتش به داخل جلوگيري مي شود.

عايق سطوح داخلي ساندويچ پانل

نقش عايق بودن هسته ساندويچ پانل تنها به سطوح خارجي محدود نميشود. مناسب ترين فوم از نظر قيمت و عايق سطوح داخلي بودن، پلي استايرن است. استفاده از ساندويچ پانل هايي با اين فوم در صنايع غذايي و دارويي بيشتر است. همچنين براي سردخانه ها و سطوح داخلي(پوشش كف و ديوارها) نيز گزينه مناسبي مي باشند. مهم ترين كابرد نيز، جلوگيري از نفوذ هواي گرم يا سرد به داخل سازه و يا خارج شدن هواي داخل به خارج ميباشد.

عايق حرارتي و نسوز بودن

برخي پانل ها با داشتن فوم عايق نسوز در برابر حريق ايمن ميشوند. در صورت بروز آتش سوزي، فلزات معمولا چون ضريب هدايت حرارت بالايي دارند؛ زود به دماي بالا رسيده و احتمال فرو ريختن سازه را زياد ميكنند. اما ساندويچ پانل هاي نسوز حريق را حدود 90 الي 240 دقيقه تاب مي آورند. براي توليد فوم آن ها آزمايشات خاصي انجام ميگيرد.
به طور كلي استفاده از ساندويچ پانل ها بسيار به صرفه مي باشد.
جهت اطلاع از قيمت ها ميتوانيد به ليست قيمت ساندويچ پانل مراجعه كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۰۰ | hami
اجراي پانل سقفي ماموت+ جنس ساندويچ پانل+ خاصيت ساندويچ پانل+ ساندويچ پنل+ عايق ساندويچ پانل+فوم پلي يورتان،

ساندويچ پانل خانه پيش ساخته

ساندويچ پانل خانه پيش ساخته يك محصول ساختماني سبك است كه از تركيب لايه هاي به هم فشرده فلزي و لايه ي دورني عايق تشكيل شده است.

خانه پيش ساخته به معناي ساختماني است كه قطعات سازنده ي آن در جايي غير از محل نصب ساخته ميشود. گاهي اين طراحي ميتواند برروي چرخ هايي قرار بگيرد كه به آن mobile home  ميگويند و در آن سازه هاي مربوطه قابل حمل خواهند شد.
ساختمان پيش ساخته ساندويچ پانلي از توسعه يافته ترين روش هاي از پيش سازي در دنيا ميباشد.

خانه پيش ساخته

 

اجزا خانه پيش ساخته

اجزا خانه پيش ساخته با توجه به درخواست مشتري از فولاد، بتن ، ساندويچ پانل ديواري، ساندويچ پانل سقفي ، شاسي كشي، فلاشينگ و ... قابل تغيير خواهند بود. اين اجزا ي سازنده، اعم از ساندويچ پانل پلي يورتان، ساندويچ پانل آلوزينك يا ساندويچ پانل هاي سقفي بايد از بهترين مواد اوليه توليد شده باشند.
همچنين لازم است كه داراي طراحي به روز و قابليت تطبيق با هر شرايطي باشد.

استفاده از ساندويچ پانل در ساخت خانه مزاياي بسياري دارد و البته خود ساندويچ پانل ها نيز انواع مختلفي دارند.

كاربرد خانه پيش ساخته

كاربرد خانه پيش ساخته باتوجه به ويژگي هاي آن ها مانند قابليت نصب سريع و ... در زمينه ها ي مختلف صنعت، تجارت، نظامي و ... ميباشد.

به عنوان نمونه هايي از خانه هاي پيش ساخته ميتوان موارد زير را بيان كرد:

 • آزمايشگاه ها
 • كارگاه ها
 • نمازخانه ها
 • سالن اجتماعات
 • مدارس
 • اتاق هاي نگهباني
 • انبارها
 • نمايشگاه ها
 • ساختمان هاي موقت راه سازي و ريل كشي و شهرداري
 • كمپ هاي اضطراري پس از زلزله و بلاياي طبيعي

 

مزاياي استفاده از ساندويچ پانل خانه پيش ساخته

مزاياي استفاده از ساندويچ پانل خانه پيش ساخته به شرح زير ميباشد:

 • تسريع در اجرا و بالا بودن سرعت انجام پروژه
 • نصب آسان
 • صرفه جويي در مصرف انرژي و نيز مواد اوليه
 • ضد زلزله بودن
 • عايق بسيار مناسب
 • خلاقيت در ارائه يك تصور مجلل و لوكس به خاطر وجود رال رنگي ساندويچ پانل
 • طول عمر محصول
 • قابليت بازيافت
 • حمل ونقل آسان

ميتوانيد ليست قيمت ساندويچ پانل را در همين سايت مشاهده كنيد.

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۷:۱۴ | hami
آلوزينك+ساندويچ پانل+ ساندويچ پانل پلي يورتان+ ساندويچ پانل سقفي+ ساندويچ پانل ديواري+ خانه پيش ساخته،

مشخصات فني ساندويچ پانل

مشخصات فني ساندويچ پانل

مشخصات فني ساندويچ پانل شامل ويژگي هاي مختلفي است؛ كه در انواع پانل ها متفاوت مي باشد.
تغيير اجزاي سازنده ي ساندويچ پانل نيز در مشخصات فني آن تاثيرگذار است. تغيير هر يك از اين خصوصيات بر قيمت ساندويچ پانل تاثير ميگذارد.
اين اجزا و خصوصيات را ميتوان به صورت زير مورد بررسي قرار داد:

ويژگي هاي فيزيكي

ساندويچ پانل در ضخامت هاي 2،4،5،6،8،10 سانتي متر وعرض يك متر و طول مطابق با درخواست مشتري توليد مي شود.

جنس ورق پوششي

جنس ورق پوششي معمولا از فولاد ميباشد. اين فولاد را با آلومينيوم يا روي پوشش ميدهند كه باعث مي شود در برابر خوردگي مقاوم شود. با توجه به پوشش محافظ فولاد، جنس ورق ميتواند از موارد زير باشد

 • گالوانيزه (ساده يا رنگي)
 • آلومينيوم (ساده يا رنگي)
 • ورق آلوزينك

فوم داخل ساندويچ پانل

فوم داخل ساندويچ پانل ميتواند موارد زير باشد

 • فوم پلي يورتان( PUR)
 • پلي ايزوسيونات(PIR)
 • پلي استايرن سخت
 • الياف معدني (پشم شيشه – پشم سنگ)

ميتوانيم مشخصات فني ساندويچ پانل ديواري و سقفي را به طور جداگانه بررسي كنيم.

مشخصات فني ساندويچ پانل

مشخصات فني ساندويچ پانل سقفي

مشخصات ساندويچ پانل سقفي بسيار وابسته به نوع اين ساندويچ پانل ها مي باشد.قيمت ساندويچ پانل سقفي نيز با توجه به نوع محصول متفاوت است. انواع طرح ذوزنقه اي و طرح سفال را دارند.

ساندويچ پانل ذوزنقه اي

عرض :1.08 متر

طول: 1 الي 12 متر (با توجه به سفارش مشتري)

ساندويچ پانل طرح سفال

عرض: 1.09 متر

طول: 7 متر

 

مشخصات فني ساندويچ پانل ديواري

مشخصات ساندويچ پانل ديواري به صورت زير است

عرض:  1.15 متر (ميزان مفيد 1.13متر)

ضخامت:4،5،6،8 سانتي متر

طول: 2 الي 12 متر (با توجه به سفارش مشتري)

نكته اي كه اين جا مطرح است، آن هم اين كه در نوع سردخانه اي اين پانل ها ضخامت به 10 تا 20 سانتي متر نيز مي رسد.

ليست قيمت ساندويچ پانل كامل ترين ليستي است كه در اختيار شما قرار داده شده و جهت اطلاعات بيشتر ميتوانيد به آن مراجعه كنيد.

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹:۳۷ | hami
ابعاد ساندويچ پانل ديواري+اطلاعات فني سانديچ پانل+ ساندويچ پانل ذوزنقه اي + ساندويچ پانل طرح سفال+ قيمت ساندويچ پانل + ليست قيمت ساندويچ پانل،

ساندويچ پانل بتني

ساندويچ پانل بتني يكي ديگر از انواع ساندويچ پنل ها ميباشد.
بتن از جهت قوي و با دوام بودن،يك گزينه ي بسيار خوب براي ساخت و ساز ساختمان هاي تجاري و مسكوني چند طبقه ميباشد.
تركيب دوام و استحكام بتن و ويژگي عايق بودن فوم پلي استايرن ، محصول بينظير ساندويچ پانل بتني را به ما ميدهد.

ساندويچ پانل بتن

 

ديوارهاي پانل بتن

ديوارهاي پانل بتن رطوبت باران وبخار را جذب كرده و تركيب قابل اعتمادي را به ما ميدهند.
پوشش ساندويچ پانل بتن در برابر لايه لايه شدن، خوردگي و يا واكنش شيميايي با بتن مقاوم است.
استفاده از ساندويچ پانل ديواري بتني باعث صرفه جويي در مصرف انرژي شده و بيش از 30 سال در ساختمان هاي بلند كاربرد دارد. اين پانل به علت عايق بودن، درجه حرارت گرم و سرد داخل و خارج را تنظيم ميكند و اينگونه موجب صرفه جويي در مصرف انرژي ميشود.

مشخصات ساندويچ پانل بتن

مشخصات ساندويچ پانل بتن با توجه به ساختار آن تعيين ميشود.
دولايه شبكه فلزي مش در طرفين ويك لايه فوم پلي استايرن كندسوز در وسط ساندويچ پانل بتن را تشكيل ميدهند. اين سه لايه به وسيله مفتول هاي جانبي به يكديگر متصل شده اند به طوريكه فاصله ي تور ي فلزي از ورق سبك پلي استايرن حدود يك سانتي متر است. قطر مفتول توري بين 0.6 تا 3 ميليمتر ميباشد. ضخامت بتني كه بر روي تورهاي فلزي پاشيده شده حدود 4 سانتي متر ميباشد. ديوارهاي پانلي معمولا با عرض 90،120 و 150 سانتيمتر و ارتفاع 270 يا 300 سانتي متر ساخته ميشوند.

پس از نصب ديوار ها و سقف هاي تشكيل شده ا ز پانل هاي توليدي كارخانه، طرفين آن بابتن پاششي اندود ميشوند. به علت يكپارچه بودن ديوارها و سقف در اين سيستم، توزيع بارها و مقاومت در برابر نيروها ي خارجي (به طور مثال زلزله) يكنواخت و همگن ميباشد.

مزاياي ساندويچ پانل بتني

مزاياي ساندويچ پانل بتني باعث ميشوند ساختمان هاي ساخته شده عمر طولاني تري داشته باشند.
كه از جمله كنترل رطوبت،عملكرد حرارتي خوب و كيفيت بالاي آن ها را ميتوان نام برد.
علاوه بر اين موارد

 • احتمال آسيب ديدگي كم قطعات هنگام حمل و نقل
 • سرعت بيشتر حمل و نقل و نصب در مقايسه با ساير محصولات
 • تنوع بالا در طرح و رنگ
 • عايق در برابر رطوبت، برودت و حرارت و صوت
 • امكان عبور لوله هاي آب،برق،گاز و تلفن

براي اطلاع از قيمت ساندويچ پانل به صفحات ديگر سايت مراجعه كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۳:۲۶:۲۰ | hami
ساندويچ پانل+ ساندويچ پنل+ ساندويچ پانل بتني+ عايق صوتي + فوم پلي استايرن+ عايق ضدخوردگي،

انواع پشم سنگ

انواع پشم سنگ

انواع پشم سنگ ويژگي ها و كاربردهاي متفاوتي دارند.
از پشم سنگ در مواردي كه نياز به عايق حرارتي باشد استفاده مي شود.
نوع تخته اي فشرده اين محصول در ساندويچ پانل سقفي و ديواري استفاده مي شود.
ديگر موارد استفاده، شامل عايق سازي ساختمان ها و نيز صنايع مختلف پالايشگاهي، نيروگاهي و غذايي هستند.

انواع پشم سنگ به شرح زير مي باشند:

پشم خام فله (ايزوترم)

پشم خام فله، همان طور كه از اسمش پيداست به صورت پشم سنگ خام حلاجي شده به مصرف مي رسد. اين محصول فاقد هرگونه عامل پيوندي است. كاربرد اين عايق در پر كردن فضاهاي فاقد شكل هندسي منظم مي باشد.

كاربردهاي پشم خام فله

نمونه هايي از كاربردهاي آن شامل

 • عايقكاري بين دو جداره ساختمان
 • جدارد دودكش ها
 • اگزوزهاي صنعتي
 • توليد لنت ترمز وصفحه كلاج
 • بتن هاي سبك
 • ايزوگام هاي رطوبتي
 • ديوار يخچال ونيز تنورهاي نانوايي

 

انواع پشم سنگ-فله اي

 

پتويي(ايزوپلانكت)

اين نوع از پشم سنگ، يك عايق صوتي حرارتي مهم در صنايع است. پشم سنگ پتويي از الياف خام توليد مي شود. اين محصول را متناسب با ضخامت و دانسيته مورد نظر به صورت متراكم و چندلايه توليد ميكنند. اين نوع پشم سنگ در برابر ارتعاشات شديد مقاوم است. از ديگر ويژگي هاي آن ميتوان عايق بودن در برابر صوت و حرارت و نيز ايمني عالي در برابر آتش را نام برد.

 

كاربردهاي ايزوپلانكت

ايزوپلانكت ها در جهت عايق كردن ماشين آلات، تجهيزات صنعتي و لوله هاي قطور استفاده مي شوند.
همچنين براي عايق كردن سقف ساختمان ها و سوله ها و كارگاه هاي صنعتي گزينه ي مناسبي هستند.

به طوركلي اگر بخواهيم به صورت موردي نام ببريم:

 • صنايع نفت، گاز
 • پالايش و پتروشيمي نيروگاه ها
 • صنايع فولاد
 • صنايع سيمان
 • عايقكاري مخازن
 • ديگ هاي بخار
 • عايقكاري سطوح منحني و صاف

انوع پشم سنگ- پتويي

 

 لوله اي(ايزوپايپ)

اين محصول با توجه به قطر استاندراد لوله هاي موجود در بازار و در ضخامت هاي مختلف توليد مي شود. با توجه به سليقه ي مشتري اين محصولات مي توانند روكش دار يا غيرروكش دار باشند.
همچنين با توجه به كاربرد شكاف دار يا بي شكاف باشند.

كاربرد پشم سنگ لوله اي

از پشم سنگ لوله اي جهت عايق كردن لوله ها در تاسيسات ساختماني و صنعتي استفاده مي شود. از ديگر موارد كاربرد آن به سيستم هاي حرارتي، برودتي و تهويه مطبوع ميتوان اشاره كرد.

 

انواع پشم سنگ- لوله اي                                انواع پشم سنگ-لوله اي

پشم سنگ تخته اي فشرده(فنوپانل)

پشم سنگ تخته اي فشرده از پركاربرد ترين انواع پشم سنگ ها است. زمينه هاي كاربردي آن متفاوت است وتقريبا تمام صنايع را شامل مي شود. توليد آن در دانسيته و ضخامت هاي مختلف است. آن را از پشم سنگ رزين دار، توسط پرس هاي سنگين گرم فشرده شده توليد مي كنند.

كاربرد فنوپانل

كاربرد فنوپانل به عنوان عايق در گزينه هاي زير است:

 • عايق جداره ها در ساختمان ها به منظور كاهش اتلاف انرژي
 • استوديو هاي صدابرداري
 • تونل هاي مترو
 • ديوار سالن هاي كنفرانس
 • فرودگاه ها
 • مجتمع هاي پتروشيمي، پالايشگاه ها و نيروگاه ها
 • سالن هاي ورزشي

اين نوع پشم سنگ در ساندويچ پانل ها به كار مي رود. استفاده از آن به عنوان فوم عايق ساندويچ پنل، در قيمت ساندويچ پانل نيز تاثيرگذار است.
جهت اطلاع از ليست قيمت ساندويچ پانل به صفحه ي مربوطه در سايت مراجعه كنيد.

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۳۶:۵۱ | hami
انواع پشم سنگ+ پشم سنگ ضدحريق+ پشم سنگ ضدحرارت+ پشم سنگ عايق صوتي+ساندويچ پانل پشم سنگ+پشم سنگ جيست،

مهريه در اسلام

هرگونه پرسش و مشاوره حقوقي در رابطه با مهريه و مهريه در اسلام را ميتوانيد از مشاوران ما بخواهيد.

مهريه در اسلام چيست؟

مهريه در اسلام تنها فلسفه ي مادي ندارد، بلكه اصل فلسفه آن معنوي است.
موضوع مهريه در قرآن و روايات آمده وضرورت آن اثبات شده است.

اولين نكته راجع به مهريه در اسلام فطري بودن آن است.
به طور فطري و غريزي، هديه دادن به محبوب از سوي طالب يا خواستگار همواره وجود داشته و دارد.
در اسلام نيز به اين نكته توجه شده كه زن مطلوب است ونه طالب.
اينگونه احترام و تكريم زن به عنوان كسي كه مرد به دنبالش مي رود و نه او به دنبال مرد، مورد توجه قرار گرفته است.

مهريه در اسلام

در آيه4 سوره نساء خداوند فرموده :
" وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً "

"و مهريه زنان را به عنوان هديه خالصانه و فريضه اي خدايانه بپردازيد.
پس اگر با رضايت خاطر چيزي از مهريه خود را به شما بخشيدند، آن را حلال و گوارا مصرف داريد"

كلمه ي نحله از "نحل" به معناي زنبورعسل مي آيد. در واقع "نحله" به معناي هديه است، همانطور كه زنبور عسل نيز بدون توقع عسل مي دهد؛ به هديه نيز نحله ميگويند. البته برخي مفسران نحله را در اين آيه به معني دين گرفته اند. يعني مهريه، دين و بدهي قطعي مرد مي باشد.

 نكات مرتبط با اين آيه

نكاتي كه از اين آيه شريفه متوجه مي شويم اين است كه

 • پرداخت مهريه به زن حق او و الزامي است
 • مهريه نرخ زن نيست، بلكه نشانه علاقه و صداقت مرد نسبت به اوست
 • مالك مهريه خود زن است نه پدر و بستگان او
 • مهريه بهاي زن نيست بلكه هديه مرد به او مي باشد
 • زن در گرفتن يا بخشيدن مهريه اش كاملا آزاد است

 

مهريه در اسلام

جهت هرگونه مشاوره حقوقي رايگان درباره ي مهريه نيز مي توانيد با مشاوران ما تماس بگيريد.
مهريه از جهتي ديگر احساس به باور و جديت موضوع ازدواج است؛ تا ابزاري جهت خوش گذراني مرداني نباشد كه به دنبال لذت جويي مي باشند. پرداخت مهريه نشان دهنده ي جديت مرد  در ازدواج با زن است، به اين معني كه قصد او دائمي ميباشد.

همچنين تجربه ي مراجعين به وكيل پايه يك دادگستري گوياي اين امر است كه مهريه هرگز نميتواند مانعي براي طلاق باشد. مهريه هديه است و هرگز هديه نمي تواند از طلاق جلوگيري كند. جالب است بدانيد مهريه اختراع اسلام نيست بلكه پيش از اسلام نيز وجود داشته است. در واقع اسلام ، اين بحث را تعديل كرده است.

متاسفانه در جوامع امروزي مهريه هاي سنگين بسيار مورد توجه قرار گرفته.
حال آن كه در اسلام و قرآن كريم اصلا چنين ديد افراطي وجود ندارد.
بالعكس تاكيد اسلام به ميزان معقول و در حد توان مرد ميباشد.
همچنين بايد توجه داشته باشيد كه حذف جنبه مالي مهريه مغاير با فرهنگ و روايات ما است. اين سخن را حتي وكيل مهريه نيز تاييد ميكند. برخي گمان ميكنند كه مهريه را ميتوان به صورت شعر يا جمله تعيين كرد. البته كه اين امر نادرست نيست، اما توصيه نمي شود. طبق روايات مشخص مي شود كه مهريه مالي است كه مرد جهت تمكن مالي به همسرش ميبخشد.

 مهريه در اسلام چقدر تعريف شده ؟

براي مهريه در اسلام حدو اندازه اي تعيين نشده كه محدود شود.
مقدار آن كاملا بستگي به توافق طرفين دارد. اگرحداقلي براي مهريه تعيين ميشد، مثلا يك سكه، آن گاه شايد كسي همين يك سكه را نيز نداشت و از ازدواج محروم ميشد.
اما اسلام تاكيد بر عدم افراط در ميزان مهريه داشته است.
البته كه در توافق طرفين بايد حدوسط رعايت شود و از افراط و تفريط خودداري شود. چرا كه مهريه هاي سنگين اصلا ضامن خوشبختي و كيفيت زندگي نمي باشد. چه بسا خانم هايي كه مهريه هاي سنگين داشته اما آنقدر تحت فشار وسختي قرار گرفته اند كه بامراجعه به وكيل طلاق، مهر خودرا بخشيده اند. يادآور ضرب المثل مهرم حلال، جونم آزاد.
حضرت علي (ع) در اين باره ميفرمايد:"مهريه را زياد نكنيد زيرا دشمني مي آورد"

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۳:۵۰:۵۴ | hami
مشاوره حقوقي+مشاوره حقوقي رايگان+مشاوره حقوقي طلاق توافقي+وكيل مهريه+وكيل پايه يك دادگستري+وكيل طلاق توافقي،

كف سازي پلي استايرن

كف سازي پلي استايرن

كف سازي پلي استايرن به معني پوشاندن كف بام و يا طبقه اول روي پيلوت با استفاده از ورقه هاي پلي استايرن است. با اين كار از اتلاف انرژي جلوگيري مي شود.
از پلي استايرن به جز كف سازي، در ساندويچ پانل ها نيز استفاده مي شود.

كف سازي پلي استايرن

پلي استايرن

پلي استايرن،پليمري معطر ميباشد كه در تركيباتش تنها هيدروژن و اكسيژن وجود دارد.
به همين علت در دسته ي هيدروكربن ها جاي مي گيرد.
سه نوع پلي استايرن داريم از جمله ؛ معمولي ، انبساطي و مقاومتي.
ساندويچ پانلي كه در ساختار آن پلي استايرن باشد، ساندويچ پانل پلي استايرن گفته ميشود.

مزاياي كف سازي پلي استايرن

كف سازي پلي استايرن همان طور كه اشاره كرديم از جهت صرفه جويي در انرژي بسيار مناسب است.
به جهت اينكه پلي استايرن عايق حرارتي و نيز عايق صوتي خوبي ميباشد.
وزن تمام شده كف سازي، به دانسيته پلي استايرن بستگي دارد.
با در نظر گرفتن ضخامت 3 سانتي براي ملات ماسه-سيمان و ضخامت 5 تا 7 سانتي متري براي پلي استايرن، وزن تمام شده هر مترمربع از كف سازي، حدودا 65كيلوگرم ميشود كه بسيار سبك است.

معايب كف سازي پلي استايرن

معايب كف سازي پلي استايرن بسيار كم است.
درواقع تنها عيبي كه ميتوان در آن پيدا  كرد، اين است كه در اثر رفت و آمد در پشت بام ها ممكن است ملات ماسه-سيمان از پلي استايرن جدا شود. راه حل هايي نيز براي اين مسئله وجود دارد.
مثلا ميتوان تراكم ورق هاي مورد استفاده در بام را افزايش داد.
ضخامت ملات ماسه-سيمان را افزايش داد.
همچنين عيار ملات ماسه-سيمان را افزود.

ويژگي پلي استايرن

ويژگي پلي استايرن كه استفاده از آن ها را در كف سازي مناسب ميكند، مقاومت ، استحكام كششي و استحكام فشاري است.
استفاده از پلي استايرن در ساندويچ پانل هانيز علاوه بر مزاياي فيزيكي كه دارد؛در قيمت ساندويچ پانل تاثيرگذار است.

 

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸:۲۲ | hami
انواع كف سازي+ كاربرد پلي استايرن+ بلوك پلي استايرن در بتن+ كاربرد پلي فوم پلي استايرن+ قيمت ساندويچ پانل+ ليست قيمت ساندويچ پانل،
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان