سئوشو

سئوشو

ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري

ليست قيمت ساندويچ پانل ديواري


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت ماموت

كدنام كالاضخامتنوع ورقنوع فومعرضقيمت
501 ساندويچ پانل ديواري 4cm آلوزينك پلي استايرن 116cm تماس با شركت ماموت
502 ساندويچ پانل ديواري  5cm آلومينيوم  پلي استايرن 116cm تماس با شركت ماموت
503 ساندويچ پانل ديواري 6cm گالوانيزه XPS 100cm تماس با شركت ماموت
504 ساندويچ پانل ديواري 10cm گالوانيزه XPS 100cm تماس با شركت ماموت
505 ساندويچ پانل ديواري 15cm گالوانيزه XPS 100cm تماس با شركت ماموت
505 ورق فلاشينگ كج 0.04 گالوانيزه XPS 70cm تماس با شركت ماموت
507 ورق آبرو 2mil گالوانيزه XPS 80cm تماس با شركت ماموت

 


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت دپو پانل

كدنام كالاضخامتنوع ورقنوع فومعرضقيمت
401 ساندويچ پانل ديواري 4cm گالوانيزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندويچ پانل ديواري 5cm گالوانيزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندويچ پانل ديواري 6cm گالوانيزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندويچ پانل ديواري 10cm گالوانيزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندويچ پانل ديواري 15cm گالوانيزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشينگ كج 0.04 گالوانيزه XPS 70cm تماس بگيريد
407 ورق آبرو 2mil گالوانيزه XPS 80cm تماس بگيريد

 


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت اطلس پانل

كدنام كالاضخامتنوع ورقنوع فومعرضقيمت
401 ساندويچ پانل ديواري 4cm گالوانيزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندويچ پانل ديواري 5cm گالوانيزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندويچ پانل ديواري 6cm گالوانيزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندويچ پانل ديواري 10cm گالوانيزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندويچ پانل ديواري 15cm گالوانيزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشينگ كج 0.04 گالوانيزه XPS 70cm تماس بگيريد
407 ورق آبرو 2mil گالوانيزه XPS 80cm تماس بگيريد

 


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت ايليا پانل

كدنام كالاضخامتنوع ورقنوع فومعرضقيمت
401 ساندويچ پانل ديواري 4cm گالوانيزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندويچ پانل ديواري 5cm گالوانيزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندويچ پانل ديواري 6cm گالوانيزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندويچ پانل ديواري 10cm گالوانيزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندويچ پانل ديواري 15cm گالوانيزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشينگ كج 0.04 گالوانيزه XPS 70cm تماس بگيريد
407 ورق آبرو 2mil گالوانيزه XPS 80cm تماس بگيريد

 


 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۲:۰۹:۰۱ | hami
ساندويچ پانل ، ساندويچ پانل ديواري ، ساندويچ پانل سقفي ، قيمت ساندويچ پانل ، نصب ساندويچ پانل ، انواع ساندويچ پانل ، كابرد ساندويچ پانل،

ليست قيمت ساندويچ پانل سقفي

ليست قيمت ساندويچ پانل سقفي


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت دپو پانل

كدنام كالاضخامتنوع ورقعرضقيمت واحد
401 ساندويچ پانل سقفي 4cm گالوانيزه 100cm 106,000 تومان
402 ساندويچ پانل سقفي 5cm گالوانيزه 100cm 108,000 تومان
403 ساندويچ پانل سقفي 6cm گالوانيزه 100cm 110,000 تومان
404 ورق فلاشينگ 0.04 گالوانيزه 70cm تماس بگيريد
405 ورق آبرو 2mil گالوانيزه 80cm تماس بگيريد

 


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت ماموت پانل

كدنام كالاضخامتنوع ورقنوع فومعرضقيمت
406 ساندويچ پانل سقفي 4cm آلوزينگ پلي اورتان درجه1 100cm تماس با شركت ماموت
407 ساندويچ پانل سقفي  5cm آلوزينگ-آلومينيوم  پلي اورتان درجه1 100cm تماس با شركت ماموت
408 ساندويچ پانل سقفي  6cm آلومينيوم  پلي اورتان 100cm تماس با شركت ماموت
409 ساندويچ پانل سقفي  8cm آلومينيوم  پلي اورتان درجه1 100cm تماس با شركت ماموت
410 ورق فلاشينگ  0.05mil آلومينيوم  پلي اورتان درجه1 100cm تماس با شركت ماموت
411 ورق آبرو  2mil گالوانيزه  پلي اورتان درجه1 100cm تماس با شركت ماموت

 


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت اطلس پانل

كدنام كالاضخامتنوع ورقنوع فومعرضقيمت
401 ساندويچ پانل سقفي 4cm گالوانيزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندويچ پانل سقفي 5cm گالوانيزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندويچ پانل سقفي 6cm گالوانيزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندويچ پانل سقفي 10cm گالوانيزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندويچ پانل سقفي 15cm گالوانيزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشينگ كج 0.04 گالوانيزه XPS 70cm تماس بگيريد
407 ورق آبرو 2mil گالوانيزه XPS 80cm تماس بگيريد

 


 

ليست قيمت ساندويچ پانل شركت ايليا پانل

كدنام كالاضخامتنوع ورقنوع فومعرضقيمت
401 ساندويچ پانل سقفي 4cm گالوانيزه XPS 100cm 106,000 تومان
402 ساندويچ پانل سقفي 5cm گالوانيزه XPS 100cm 108,000 تومان
403 ساندويچ پانل سقفي 6cm گالوانيزه XPS 100cm 110,000 تومان
404 ساندويچ پانل سقفي 10cm گالوانيزه XPS 100cm 112,000 تومان
405 ساندويچ پانل سقفي 15cm گالوانيزه XPS 100cm 114,000 تومان
406 ورق فلاشينگ كج 0.04 گالوانيزه XPS 70cm تماس بگيريد
407 ورق آبرو 2mil گالوانيزه XPS 80cm تماس بگيريد

 


 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۲:۰۳:۲۵ | hami
ساندويچ پانل ، ساندويچ پانل ديواري ، ساندويچ پانل سقفي ، قيمت ساندويچ پانل ، نصب ساندويچ پانل ، انواع ساندوي�،

موسسه حسابرسي در تهران

موسسه حسابرسي

يكي از عوامل مهمي كه هميشه و در هر دوره زماني مورد توجه محققان قرار گرفته كيفيت حسابرسي و عوامل موثر بر آن است. از عواملي كه سبب بالارفتن كيفيت حسابرسي مي شود اندازه موسسه حسابرسي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

حسابرسي صورتهاي مالي

تمامي نهادها و سازمانها براي سازمان دهي و رسيدن به اهداف اقتصادي خود، نياز به حسابرسي دارند. در واقع براي حسابرسي صورتهاي مالي كه طي يك دوره مالي صورت مي گيرد كليه فعاليت هاي موسسه يا شركت مورد بررسي قرار گرفته و با ارزيابي بي طرفانه گزارش نهايي تعيين و به اشخاص ذينفع اعلام ميگردد.

امروزه با گسترش فعاليت هاي اقتصادي و مالي در تمامي كشورها، نيازهاي متفاوتي در بازار كار و سرمايه به وجود آمده است. كليه شركتها و سهامداران و افرادي كه در بازار كار و سرمايه فعاليت دارند براي كنترل و ثبت فعاليت هاي خود به دنبال راهكارهايي صحيح و دقيق مي باشند. با گذشت زمان و گسترش فعاليت هاي مالي در حوزه هاي مختلف، مجموعه هايي به عنوان شركت حسابداري و شركت حسابرسي ايجاد شده كه با بهره مندي از دانش و تجربه افرادي مجرب و متخصص در زمينه مربوطه  وظيفه حسابداري و حسابرسي فعاليت ها را بر عهده مي گيرند.

به خصوص در شهرهاي بزرگي مانند تهران به دليل حجم فعاليت هايي كه موسسات و شركت هاي بزرگ دارند چنين وظايفي بايد به مجموعه هايي كه تحت عنوان شركت حسابداري يا موسسه حسابرسي هستند سپرده شود. با سپردن امور مالي خود به موسسات حسابرسي در تهران  قطعا اطمينان بيشتري به بي نقص بودن كارها و كامل بودن رسيدگي هاي ميتوان داشت. موسسات حسابرسي، به امور مالي و مالياتي شركت ها به صورت حرفه اي و اختصاصي مي پردازند و نتايج را پس از بررسي اعلام مي كنند اين در صورتي است كه در گذشته اين رسيدگي ها به فعاليت هاي اقتصادي شركت ها و موسسات با توجه به نحوه عملكرد و نوع فعاليت، درون شركتها و موسسات صورت مي گرفت.

موسسه حسابرسي و حسابداري محاسبان با چندين سال سابقه درخشان در امر حسابداري و حسابرسي با داشتن كادري مجرب و متخصص در اين امر، يكي از بزرگترين موسسات حسابرسي در تهران بوده كه وظايف بررسي صورتهاي مالي شما را برعهده گرفته و بدون هيچ نقصي در كوتاه ترين زمان به آنها رسيدگي مي كند و گزارش نهايي را به ذينفعان اعلام مي دارد. موسسه حسابرسي محاسبان در اين راستا آماده ارائه خدمات با بهترين كيفيت و بالاترين سطح تضمين و تعهد به اشخاص فعال در بازار كار و سرمايه در تمامي شهرها ازجمله شهر تهران، كرج و ساير شهرستان هاي استان البرز، مشهد، قزوين، اراك، اصفهان، ساوه، همدان و ...مي باشد و با مشاوره مالي رايگان، مشاوره مالياتي رايگان و خدماتي از جمله تهيه و تنظيم اظهارنامه، قرارداد حسابرسي و گزارش حسابرسي، گامي مثبت در جهت ارتقا سطح كيفي اطلاعات مالي شما و همينطور در بهينه نمودن سيستم هاي مالي و مديريتي برداشته است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۱:۵۵:۴۲ | hami
موسسه حسابرسي+ شركت حسابرسي+مشاوره مالي رايگان+ گزارش مالي+صورتهاي مالي اساسي+صورت سود و زيان + انواع حسابرسي + خدمات حسابرسي،

اجاره خودرو پورشه ماكان

اجاره خودرو پورشه ماكان

گران قيمت ترين و پر قدرت ترين اجاره پورشه ماكان ، پورشه ماكان توربو مي باشد كه به نسبت ساير مدل هاي قديمي تر در مدل جديد تر و شيك تر ، قدرت مند تر و همچنين گران تر از مدل هاي پورشه ارزان قيمت مي باشد زيرا اين پورشه بسيار جديد و ساخت سال 2017 مي باشد.

اجاره خودرو سايتي است كه به شما علاوه بر اطلاعات مختلف در مورد انواع ماشين ها، بخصوص ماشين هاي لوكس ، امكان اجاره ماشين و كرايه خودرو را نيز مي دهد ، كه علاوه بر تجربه زيباي سواري با ماشين هاي لوكس ، بر اطلاعات خود در اين مورد نيز بيافيزاييد.

خودرو پورشه ماكان توسط كارخانه پورشه در آلمان توليد شده است كه شركت معين موتور وارد كننده و خدمات دهنده اين برند مي باشد.

بدنه اين خودرو اجاره اي در كلاس ، بدنه خودروهاي كراس اوور مي باشد و ابعاد آن 4699 در 1923 ميلي متر مي باشد ، وزن اين خودرو 1925 كيلوگرم و فضاي در نظر گرفته شده براي سرنشينان 5 نفر است.

كرايه اتومبيل پورشه ماكان توربو 2017 از قيمت بالايي برخوردار است زيرا اين خودرو داراي موتوري با حجم 3605 سي سي و جزو موتورهاي بنزيني داراي توربو شارژ مي باشد.

كرايه خودرو و اجاره خودرو توربو ماكان از سري پورشه را به شما پيشنهاد مي كنيم زيرا اين خودرو 6 سيلندره داراي 24 سوپاپ  در موتور خود مي باشد كه در جلوي اتومبيل اجاره اي ما قرار دارد.

تمامي اين موارد ذكر شده باعث مي شود تا شما راحت تر بتوانيد براي اجاره اتومبيل از سايت اجاره خودرو تصميم بگيريد. لازم به ذكر است كه خودرو پورشه ماكان اجاره اي فوق داراي سيستم ترمز ABS و EBS مي باشد كه از بهترين سيستم هاي ترمز كنوني به حساب مي آيند، بنابراين اين اتومبيل كرايه اي ديفرانسيل جلو را مي توان از بهترين محصولات اجاره خودرو دانست.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۱:۵۲:۲۴ | hami
اجاره خودرو پروشه ماكان، اجاره خودرو با راننده، رنت ايران، اجاره خوردو در تهران، كرايه اتومبيل، رنت كار، ،

اجاره خودرو پورشه كاررا 911 | Porsche 911 Carrera facelift

اجاره خودرو پورشه كاررا 911 | Porsche 911 Carrera facelift

خودرو پورشه كاررا 911 يكي از ماشين هاي بسيار پر قدرت است كه مي توان از آن به عنوان يكي از بهترين خودرو هاي اجاره اي در سايت اجاره خودرو نام برد.

ماشين پورشه كاررا  داراي موتور 6 سيلندر در 24 سوپاب است كه قدرت موتور آن كه 3614 سي سي مي باشد ، حداكثر 345 اسب بخار در 7400 دور در دقيقه است.

اجاره اين خودرو توسط مسئولان سايت اجاره اتومبيل به شما پيشنهاد مي شود زيرا علاوه بر زيبايي بينهايت اين ماشين لوكس مي توان آن را يكي از سواري هاي پر قدرت كارخانه پورشه دانست كه گشتاوري معادل 390 نيوتن متر در 5600 دور در دقيقه دارد.

وزن اين خودرو 1415 كيلوگرم است كه اين وزن خود عاملي براي خوب بودن اين خودرو مي باشد.

تجهيزات و امكانات پورشه كاررا را مي توان به موارد ذيل دسته  در سايت اجاره خودرو تقسيم كرد :

 • ترمز  و پايداري در انواع ABS , ASR , MSR , ABD , PSM
 • كيسه هوا شامل كيسه هواي سرنشينان جلو ، كيسه هواي جانبي ، كيسه هواي پرده اي كه تعداد همه اين كيسه هاي هوا در مجموع به 6 كيسه هوا مي رسند.
 • سيستم صوتي بسيار مناسب و پر قدرت
 • قابليت تعويض دنده از روي فرمان
 • حافظه صندلي
 • پشت سري هاي فعال شونده
 • صندلي هاي اسپرت مخصوص
 • گرمكن آينه ها
 • چراغ هاي جلو زنون
 • روشن و خاموش شدن اتوماتيك چراغها
 • چرخش نور چراغ ها در پيچ ها
 • سنسور باران
 • سنسور پارك
 • سنسور كنترل باد چرخ ها
 • كروز كنترل

ديگر مشخصات فني اين ماشين پورشه كاررا 911 : شتاب 0 تا 100 فقط در 5 ثانيه مي باشد و سرعت اين ماشين حداكثر 282 كيلومتر در ساعت با جعبه دنده 7 سرعته خودكار مي باشد.

براي اجاره خودرو پورشه مي توانيد در سايت اجاره ماشين به لينك تماس با ما مراجعه كرده و موارد انتخابي خود را پيگيري كرده و اطلاعات خود را آن زمينه ها افزايش دهيد و در صورت نيازه كرايه خودرو مورد نظر را ثبت كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۱:۵۱:۰۸ | hami
اجاره خودرو پروشه كاررا 911، اجاره خودرو با راننده، رنت ايران، اجاره خوردو در تهران، كرايه اتومبيل، رنت كار، ،

اجاره خودرو پورشه

اجاره خودرو پورشه

اجاره خودرو پورشه براي كساني كه نياز به كرايه كردن خودرو هاي لوكس دارند يك گزينه بسيار خود به شمار مي رود.

كساني كه سراغ خودرو هاي كرايه اي مي روند معمولا دلايل و نياز هاي مختلفي دارند كه با اجاره كردن يك خودرو نيازشان بر طرف مي شود.

مهم ترين دلايلي كه باعث كرايه خودرو مي شود عبارت اند از :

1 - كساني كه خودرو شان دچار سانحه شده يا نياز به تعمير دارند و براي مدتي خودرو شخصي شان را در اختيار ندارند به همين منظور با كرايه اتومبيل براي چند روز نياز هاي خود را بر طرف مي سازند.

2 - كساني كه براي برگذاري مراسم هاي خانوادگي نظير جشن عروسي به يك خودرو شيك و زيبا براي به يادماندني كردن اين شب بخصوص دارند .

3 - دسته سوم هم كساني هستند كه براي رفتن به يك قرار ملاقات مهم كاري و يا مسائلي از اين قبيل يك خودرو لوكس و خاص را كرايه مي كنند تا به اين منظور جايگاه و وجهه خود را بيش از پيش مهم جلوه دهند.

4 - برخي نيز براي رفتن به يك مسافرت يك خودرو را اجاره مي كنند.

البته دلايل مختلف ديگري نيز براي اجاره خودرو وجود دارد كه در بالا مهم ترين آنها ذكر شد.

اجاره خودرو پورشه

آن دسته از افرادي كه روياي رانندگي با اتومبيل هاي سوپر لوكس و مدرن خارجي را دارند مي توانند يكي از خودرو هاي پورشه موجود در رنت ايران را كرايه نمايند و يك تجربه بي نظير و به يادماندني را در ذهن خود و كساني كه دوستشان داريد به يادگار بگذاريد .

مدل هاي مختلفي از پورشه در كشور وجود دارد كه براي نمونه مي توان به پورشه 911 كاررا ، پورشه كاين ، پورشه پانامرا ،پورشه 718 باكستر و پورشه كايمن اشاره كرد .

مركز ارائه خدمات تشريفات و اجاره خودرو رنت ايران ، اين اختيار را به شما مي دهد تا براي هر مدت زماني كه به اتومبيل هاي پورشه نياز داريد ، آن را اجاره نماييد و دست شما در انتخاب تعداد روز كاملاً باز مي باشد .

البته اين نكته را به خاطر داشته باشيد در صورتي كه براي مدت زمان بيشتر اين اتومبيل هاي مورد نظر خود را كرايه نماييد مي توانيد از تخفيف هاي ويژه اي كه رنت ايران براي اين منظور در نظر گرفته است ، استفاده نماييد.

كمپاني خودروساز پورشه يكي از محبوب ترين و لوكس ترين برند هاي توليد كننده اتومبيل در دنيا مي باشد كه همواره با توليد كردن اتومبيل هاي مجلل و لوكس هاي سوپر لوكس چشم هاي بسياري از خريداران مختلف در كشورهاي مختلف را به خود خيره كرده است .

اجاره خودرو پورشه

قيمت اجاره خودرو هاي توليد شده توسط پورشه كه توسط رنت ايران به مشتري هاي خود در سراسر كشور عرضه مي شود با در نظر گرفتن موارد مختلف و همچنين رضايت مشتري كاملا متفاوت و منصفانه مي باشد .

اين خودرو هاي لوكس در اين موسسه به دو روش به شما اجاره داده مي شود كه مي توانيد با در نظر گرفتن شرايط خود يكي از آنها را انتخاب نماييد.

روش اول كرايه كردن خودرو به صورت بدون راننده مي باشد كه معمولا اين روش از استقبال بيشتري برخوردار مي باشد و علاقه مندان به خودرو هاي لوكس با اين روش مي توانند روياي رانندگي با اين خودرو ها را برآورده كنند.

دومين روش اجاره خودرو همراه با راننده است ؛ اين روش براي كساني مناسب است كه به دلايل مختلف امكان رانندگي كردن براي آنها فراهم نيست و با اين روش مي توانند وقتي كه براي رانندگي كردن لازم است را به استراحت بپردازند .

طبيعتاً استفاده از روش دوم ميزان تعهدات فرد اجاره كننده خودرو را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد و در صورت بروز هرگونه خساترت به اين خودرو هاي لوكس و گران قيمت ، هيچگونه ضرري متوجه شما نخواهد بود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۲:۴۰ | hami
اجاره خودرو پروشه، اجاره خودرو با راننده، رنت ايران، اجاره خوردو در تهران، كرايه اتومبيل، رنت كار، ،

كشنده ولوو

كشنده ولوو سايپا ديزل

كشنده ولوو سايپا ديزل   fh500 از محصولات رده بالاي گروه خودرو سازي سايپا ديزل است كه در بين رانندگان ماشين هاي سنگين طرفداران بسياري را به خود جلب كرده است، كشنده FH 500 ولوو با دارا بودن sleeper cab يا همان كابين خواب دار مجهز به دو تخت خواب براي رفاه حال رانندگان ترانزيت گزينه ي بسيار مناسبي است چرا كه در مسافت هاي طولاني راننده و كمك راننده به راحتي مي توانند به استراحت بپردازند.
از ويژگي هاي شاخص كشنده ولوو FH500  سايپا ديزل مي توان به گيربكس قدرتمند ۱۶ دنده و موتور ۵۰۰ اسب بخار آن اشاره كرد ، هم چنين تجهيزاتي مانند كروز كنترل، فشار سنج روغن، دكمه ي استارت موتور خارج از كابين و GPS ، كشنده ي FH 500 ولوو را به يكي از كشنده هاي محبوب در بازار خريد و فروش ماشين هاي سنگين تبديل كرده است.
براي بررسي بهتر كشنده ي FH 500 ولوو در ادامه نگاهي به مشخصات فني ، ابعاد و اوزان آن مي اندازيم ؛

 

ابعاد و فواصل كشنده FH 500 ولوو

( بر حسب ميلي متر )

 • طول كاميون ۵۸۹۰
 • عرض كاميون (كابين) ۲۵۵۰
 • ارتفاع سقف اتاق كاميون تا سطح زمين ( بدون بار ) ۴۰۲۹
 • فاصله ي محوري ۳۷۰۰
 • مركزمحور عقب تا انتهاي شاسي ۸۲۵

ابعاد شاسي كشنده ولوو fh500

 • عرض شاسي در جلو ۱۰۸۰
 • پهناي بال ۸۵۰
 • ارتفاع ناوداني ۲۶۶
 • ضخامت جان و بال ۸

اوزان كشنده ولوو

 • وزن مجموع ناخالص مجاز ۴۴۰۰۰
 • وزن مجاز وارد بر مجموع محورهاي عقب و جلو ۲۱۰۰۰
 • وزن كل شاسي ( بدون بار ) ۷۵۹۲
 • *وزن ها ممكن است ۱٫۵ درصد زياد يا كم باشد.

موتور كشنده ولوو FH 500

 • مدل موتور كشنده ولوو سايپا ديزل VOLVO D13A500 SCR (Ad-Blue)
 • استاندارد آلايندگي كشنده ولوو سايپا ديزل EURO IV
 • حجم مجموع سيلندرها ۱۲٫۸ ليتر
 • قدرت موتور ۳۶۸كيلو وات ( ۵۰۰ اسب بخار ) در ۱۹۰۰-۱۴۰۰ دور در دقيقه
 • حداكثر گشتاور ۲۵۰۰ نيوتون متر در ۱۴۰۰-۱۰۵۰ دور در دقيقه
 • تعداد سيلندر ۶
 • ظرفيت روغن ۳۳ ليتر

تجهيزات ويژه ي كشنده ولوو FH 500

 

ترمز موتور كشنده سايپا ديزل ( ترمز خفه كن اگزوز + سيستم ترمز موتور (VEB+ ) از نوع عمل كننده بر روي سوپاپ ها ، توربو شارژ ، پيش گرم كن استارت موتور ، مجهز به فن الكتريكي ويسكوز

 • جعبه دنده
  مدل ولوو AT2612D I-Shift ( سيستم تعويض دنده ي هوشمند )
  حداكثر گشتاور ورودي ۲۶۰۰ نيوتون متر
  تعداد دنده ها ۱۲ دنده جلو و ۴ دنده عقب
 • كلاچ
  مدل CS43B-O
  نوع سيستم تك صفحه اي ، هيدروليك ، اورگانيك تقويت شده
  قطر صفحه ۴۳۰ ميلي متر
 • محورها
 • محور جلو
  ظرفيت ۸ تن
  نوع سيستم فورج شده ، داراي توپي با طراحي جديد و مكانيزم روغن كاري داخلي
 • محور عقب
  ظرفيت ۱۳ تن
  نوع سيستم يك محور محرك با كاهنده تك مرحله اي و قفل ديفرانسيل
 • مخزن سوخت
  دو تانك سوخت از جنس آلومينيوم جمعا ۱۱۰۰ ليتر ( راست ۴۹۰+ چپ ۶۱۰ )
  تانك اَدبلو (Ad-Blue) 90 ليتر
 • سيستم تعليق
  جلو FST-PAR
  نوع سيستم پارابوليك ، به همراه ميل موجگير و كمك فنر
  عقب RST-AIR
  نوع سيستم بادي با چهار بالشتك ، داراي حافظه و با قابليت تنظيم ارتفاع از داخل اتاق و داراي ميل موجگير
 • سيستم ترمز
  ترمزهاي جلو و عقب ديسكي ، داراي دو مدار مستقل در جلو و عقب كه با هواي فشرده كار مي كند ، مجهز به كمپرسور دو سيلندر با ظرفيت ۱۰۸۰ ليتر در دقيقه مجهز به سيستم ترمز هوشمند ( E.B.S) و مجهز به سيستم هوشمند ضد لغزش (T.C.S) داراي ترمز توقف اضافي از نوع فنري كه روي محور عقب و جلو عمل مي كند ، تانك هاي باد آلومينيومي
 • چرخ ها
  رينگ ۹/۰۰۲۲/۵
  لاستيك ( راديال تيوبلس ) ۳۱۵/۸۰ R 22/5
 • فرمان
  مدل PSS-SING-ADj
  نوع سيستم سمت چپ تمام هيدروليك با قابليت تنظيم در دو جهت
  گردش فرمان از حالت قفل به قفل ۴/۵ دور
  قطر غربيلك ۴۵۰ ميلي متر
 • سيستم الكتريكي
  ولتاژ ۲۴
  باطري ۲x170 آمپر ساعت
  ظرفيت آلتر ناتور ۱۱۰
  قدرت استارت ۷/۵

اتاق كشنده ي FH 500 ولوو

مدل خواب دار ، دو تخت خواب ، سقف بلند ، مدل (HSLP) Sleeper cab ، صندلي راننده تمام بادي اتوماتيك و قابل تنظيم ، صندلي كمك راننده قابل تنظيم ، آينه قيچي ، آينه هاي جانبي گرم كن دار و با تنظيم الكتريكي ، داراي دو تخت خواب ، سيستم تهويه ي مطبوع ( كولر + بخاري ) تمام اتوماتيك و شيشه شور و برف پاك كن چند زمانه ، تعليق عقب اتاق بادي ، بالابر برقي اتاق ، شيشه بالابر برقي ، دريچه سقف برقي

لوازم سنجش
شامل سرعت سنج ، تاخوگراف ، دورسنج و درجه حرارت آب ، ميزان سوخت ، فشار باد مخازن سيستم و زيربندي بادي ، فشار روغن و كليه علائم و اطلاعات خاص درصفحه نمايش ديجيتال ارائه مي شوند.

تجهيزات استاندارد كشنده ي FH500 ولوو

بوق الكتريكي شهري و بادي ، سيستم خودكار تنظيم سرعت ، مجهز به تجهيزات كاهنده ي آلودگي صوتي ( SIGN(L)80dba) ، اتصالات برق و باد تريلر، فيلتر آبگير سوخت ، پيش گرمكن موتور، لاستيك زاپاس ، چراغ مه شكن ، كپسول آتش خاموش كن ، گلگير و گل پخش كن عقب ، گربه رو آلومينيومي ، بكسل بند جلو ، آفتاب گير داخلي و بيروني ، مبدل ۲۴ به ۱۲ ولت جهت ادوات برقي ، مجموعه ابزار كامل ، جك بالابر ۲۰ تن ، چرخ پنجم ۲ اينچي ، بادگير سقف و جانبي ، بخاري درجا ، قفل مركزي مجهز به كنترل از راه دور درب ها ، راديو پخش ، چراغ مطالعه ، جليقه شبرنگ ، مجهز به علائم شبرنگ مختص وسايل نقليه مطابق استاندارد ECER-80 ، دنده پنج و سيستم رديابي GPS ، چراغ قوه ، بوق دنده عقب ، ايموبلايزر ، چراغ چرخ پنجم ، يخچال ، مجهز به سيستم ضد واژگوني ESP

 

براي بازگشت به صفحه اصلي به روي لينك سايپا ديزل  كليك كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۹:۴۱ | hami
كشنده ولوو،

كاميونت الوند

كاميونت الوند سايپا ديزل ( فوتون )

كاميونت الوند از سري محصولات شركت خودروسازي سايپا ديزل با پيشينه ي ۵۴ ساله در توليد كاميون است كه در دو كلاس تناژ ۶تن و ۸٫۵ تن توليد و روانه ي بازار ماشين هاي سنگين شده است. كاميونت الوند جز محصولات جديد گروه صنعتي سايپا در شركت سايپا ديزل مي باشد كه با دارا بودن تكنولوژي هاي روز دنيا و امكانات جديد نظير GPS توانسته سطح بالايي از رضايت مشتري را به دست آورد.
كاميونت الوند ۸ تن  داراي كابين خواب دار بوده و تناژ ۶ تن آن نيز در دو نوع خواب دار و بدون خواب عرضه  مي شود. هر سه مدل كاميونت الوند داراي استاندارد آلايندگي يورو ۴ هستند و تا حدود زيادي مشخصات فني مشابهي دارند.تفاوت كاميونت الوند۶ تن خواب دار و بدون خواب در وزن كاميونت و طول شاسي است ، در كاميونت الوند ۶ تن خواب دار طول پشت اتاق تا انتهاي شاسي ۴۶۵۲ ميليمتر و وزن كل شاسي بدون اتاق بار برابر با ۲۹۲۰ كيلوگرم است ، اين در حالي است كه در كاميونت الوند ۶ تن بدون خواب طول پشت اتاق تا انتهاي شاسي ۵۰۱۰ ميليمتر و وزن كل شاسي بدون بار ۲۷۸۰ كيلوگرم است.
در مورد كاميونت الوند ۸٫۵ تن طول پشت اتاق تا انتهاي شاسي ۴۶۵۲ ميليمتر و وزن كل شاسي بدون اتاق بار ۲۹۵۰ كيلوگرم و وزن مجموع ناخالص ۸۵۰۰ كيلوگرم است.
ديگر تفاوت كاميونت ۸٫۵ تن الوند با كاميونت هاي خواب دار و بدون خواب ۶ تن در قدرت موتور و گشتاور است ، قدرت موتور تناژ ۸٫۵ الوند ۱۵۵ اسب بخار در ۲۶۰۰ دور در دقيقه  و حداكثر گشتاور ۵۰۰ نيوتون متر در ۱۹۰۰-۱۲۰۰ دور در دقيقه است ، ولي در كاميونت الوند ۶ تن قدرت موتور برابر با ۱۴۵ اسب بخار در ۲۶۰۰ دور در دقيقه و حداكثر گشتاور ۴۵۰ نيوتون متر در ۲۲۰۰-۱۲۰۰ دور در دقيقه است.
ساير مشخصات فني در هر سه كاميونت مشترك بوده و به شرح زير است ؛

 

مشخصات كلي كاميونت الوند

 • موتور كاميونت الوند: cummins ISF 3.8۴
 • استاندارد آلايندگي : EURO IV
 • تعداد سيلندر : ۴
 • حجم مجموع سيلندرها:  ۳٫۸ ليتر
جعبه دنده كاميونت الوند
 • نوع دنده :ZF6S500
 • تعداد دنده ها : ۶ دنده جلو و ۱ دنده عقب
 • سيستم تعويض دنده :  كابلي
كلاچ
 • تك صفحه اي با عمل كننده ي هيدروليكي
سيستم تعليق جلو و عقب
 • فنر تخت چند لايه اي با كمك فنر تلسكوپي
سيستم ترمز
 • داراي دو مدار مجزاي پنوماتيك محور جلو و عقب ، مجهز به سيستم ضد قفل مركزي
  ABS
 • ترمز موتور ( خفه كن اگزوز ) كه ريتارد نيز ناميده مي شود
۵مخزن سوخت
 • آلومينيومي ۲۰۰ ليتر
 • مخزن ادبلو  :(ad-blue) تانك پلاستيكي ( پلي اتيلن ) با ظرفيت ۱۴ ليتر

 

مشخصات اتاق كاميونت الوند 

اتاق كاميونت هاي الوند تمام جوشكاري شده با پوشش مخصوص ضد زنگ است ، صندلي راننده قابليت تنظيم در چهار جهت را دارد ، اين كاميونت ها از سيستم تهويه ي مطبوع  ( كولر + بخاري ) برخوردار هستند ، اتاق كاميونت الوند قابليت برگردان ۷۰ درجه اي با قفل مكانيكي را دارد.


كاربري هاي كاميونت فوتون ( الوند )  

تانكر آب ، باري فلزي ، مسقف چادري ، يخچال ، خودرو سوار، زباله كش

ادامهـ مطلبـ
| ۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۸:۴۸ | hami
كاميونت الوند،

طرح تعويض كاميون فرسوده

ماموت ديزل يكي از بزرگترين و مهم ترين شركت هاي صنعت ماشين آلات سنگين ايران مي باشد كه در سال 1388 به عنوان نماينده انحصاري كمپاني بزرگ اسكانيا فعاليت خود را آغاز نمود . ماموت با در بر داشتن مهندسين و كادري مجرب طرح بزرگ و ملي اي را در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده با هدف جلوگيري از آلودگي ناشي از كاميون هاي فرسوده و بهينه سازي مصرف سوخت در دست اجرا دارد .

در اين طرح ماموت قصد دارد با برنامه ريزي دقيق و با به كارگيري از تمام توانايي خود در زمينه واردات و مونتاژ كاميون هاي اسكانيا مجهز به موتور يورو 6 با كارگيري فيلترDPF بر روي كاميون اسكانيا كه منجرب آن شده تا هواي خروجي آن مطابق با استاندارد يورو 6 شود جايگزين ماشين آلات فرسوده و اسقاطي موجود در جاده هاي كشوركند.

 

در حال حاضر 65 هزار دستگاه كاميون فرسوده با بيش از 35 سال سن درجاده هاي كشور وجود دارند كه بزرگترين دغدغه مسئولين براي بيشترين اثر گذاري در آلودگي هواي كلان شهر كشور مي باشند.

ميتوان گفت تعويض كاميون هاي فرسوده با كاميون اسكانيا علاوه بر كاهش آلودگي هوا منجرب آن مي شود كه از هدر رفت ميزان زيادي سوخت جلوگيري و امنيت جاده هاي كشور را نيز تامين كند.

 

كاميون و كشنده هاي ماموت برطرف كننده نياز يكي از صنايع استراتژيك كشور يعني صنعت حمل و نقل بوده و محصولات اسكانيا علاوه بر رفع نيازهاي حمل و نقل داخلي در ترانزيت كالا از ايران به كشورهاي خاورميانه  سهم قابل توجه را نيز دارا  مي باشد.

 

برنامه طرح تعويض كاميون فرسوده در سال 97 همچنان با قوت خود ادامه خواهد داشت و رانندگان محترمي كه صاحب كاميون فرسوده هستند مي توانند با ثبت نام در طرح تعويض كاميون فرسوده، شركت ماموت اقدام به تعويض كاميون خود نمايند و از خدمات و تسهيلات بانكي طرح تعويض كاميون براي رفاه حال خود استفاده نمايند.

اين طرح با هدف كاهش مصرف گازئيل و افزايش راندمان و پيمايش كاميون هاي فرسوده موجود ديزلي از طريق جايگزيني 65 هزار دستگاه كاميون جديد با فناوري روز دنيا و با هدف نوسازي كاميون كشنده فرسوده بالا 10 تن در جهت ارتقا حمل ونقل بار جاده اي كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي هم سو با جابجايي بار جاده مي باشد.

نوسازي كاميون فرسوده با هدف بازسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي كشور مي باشد كه با توجه نياز كشور به ماشين آلات سنگين به روز دنيا ، كاميون اسكانيا سوئدي يكي از مهمترين و برترين هاي جهان كه با وجود مجموعه اي آپشن ها و فناوري هاي روز طراحي و توليد شده است .

مراحل طرح تعويض كاميون فرسوده ماموت از طرف وزارت راه و شركت بهينه سازي مصرف سوخت آغاز شده است. رانندگان محترم مي توانند جهت تعويض كاميون فرسوده خود و شرايط مورد نياز براي اين طرح با كارشناسان ما در تماس باشند.

ادامهـ مطلبـ
| ۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۳:۵۳ | hami
اسكانيا، كشنده اسكانيا، ماموت ديزل،

تعويض كاميون فرسوده

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور از تعويض 65 هزار كاميون فرسوده با سن بيشتر از 35 سال خبر داد.
در طي مراسمي كه در شركت ماموت برگزار شد و در خلال اين مراسم 350 دستگاه كاميون به متقاضيان تحويل داده شد آغاز مرحله اجرايي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي كشور در روز 16 اسفند 95 كليد خورد. البته بايد توجه داشت كه مراحل اوليه اجراي طرح مذكور از طرف وزارت راه و شركت بهينه سازي مصرف سوخت با همكاري شركت خودرو سازي ماموت (توليدكننده كاميون اسكانيا) حدود 1 ماه قبل (اوايل بهمن ماه سال جاري) آغاز شده بود.
از بهمن ماه سال جاري قرارداد نوسازي 5000 دستگاه كشنده با شركت ماموت از طرف دولت منعقد شد كه طي مراسم روز گذشته 350 دستگاه اسكانيا تحويل رانندگان محترم شد.
همچنين رئيس سازمان راهداري ابراز اميدواري كرد كه طرح مذكور در سال آينده اجرايي خواهد بود و حدود 13000 دستگاه نوسازي خواهد شد كه طي همين روند در 5 سال آينده شاهد نوسازي تمام ناوگان حمل و نقل جاده اي كشور خواهيم بود.

لازم به ذكر است با ارائه تسهيلات مناسب به رانندگان در جهت تسريع در اجرايي شدن طرح هر كدام از رانندگان متقاضي مي توانند با پرداخت 20 الي 25 درصد از قيمت كاميون به صورت نقد خودروي مورد نظر خود را تحويل بگيرند و باقي مبلغ به صورت تسهيلات از سوي بانك پرداخت مي شود كه نرخ تسهيلات در نظر گرفته شده 18 درصد است كه دولت در جهت تسريع عمليات نوسازي ناوگان حمل و نقل 9 درصد را پوشش داده و رانندگان محترم فقط ملزم به پرداخت 9 درصد باقي مانده مي باشند. رانندگان محترم مي توانند جهت خريد كاميون و كشنده اسكانيا به نمايندگي هاي مجاز شركت ماموت مراجعه نمايند و از شرايط فروش اقساطي كاميون و طرح تعويض كاميون فرسوده بهره مند گردند.

جهت اطلاع از ليست قيمت و خريد اقساطي كاميون و شرايط طرح تعويض كاميون با مشاوران سايت تراكس در ارتباط باشيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۱:۵۵ | hami
اسكانيا، كشنده اسكانيا، ماموت ديزل،
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان