سئوشو

سئوشو

كارت بازرگاني حقيقي

[caption id="attachment_497" align="alignleft" width="399"] كارت بازرگاني حقيقي[/caption]

كارت بازرگاني به مجوزي گفته مي شود كه افراد مي توانند با اخذ آن به امور صادرات و واردات پرداخته و هر شخص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي براي صادرات و واردات خود ملزم به داشتن كارت بازرگاني مي باشند. كارت بازرگاني از طرف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن صادر مي شود.

 

 

كليه اشخاص حقوقي و حقيقي براي انجام فعاليت هاي تجاري خود به صورت قانوني نياز به اخذ كارت بازرگاني مي باشند براي صدور كارت بازرگاني افراد حقيقي و حقوقي مي توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز اقدام به اخذ كارت بازرگاني كرده و علاوه بر فعاليت تجاري قانوني، از مزاياي آن نيز بهره مند شوند.

 

 

شخص حقيقي همان فرد انساني مي باشد. اين افراد با زنده شدن داراي حقوقي مي گردند و در زمان حيات خود آن ها را دارا مي باشد كه به آن ها اهليت گفته مي شود. كارت بازرگاني حقيقي به مجوزي گفته مي شود كه به افراد حقيقي اجازه ثبت سفارش و ترخيص كالا،واردات از مناطق آزاد،مبادرت به حق العمل كاري در گمرك و نيز صادرات كليه ي كالاهاي مجاز خود را مي دهد.

 

صدور كارت بازرگاني كاربردهاي متنوعي را براي افراد حقيقي فراهم مي كند كه ميتوان به موارد زير اشاره كرد :

 

۱:كارت بازرگاني براي ثبت نام و علائم تجاري لاتين كار برد دارد.

۲:از طريق كارت بازرگاني مي توان به انجام اموري مانند واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز در مناطق آزاد اشاره كرد.

۳:ثبت سفارشات و ترخيص كالا با داشتن كارت بازرگاني امكان پذير مي باشد.

 

 

كارت بازرگاني حقيقي و حقوقي تفاوت خاصي با يك ديگر نداشته جز در موارد بسيار جزئي كه مربوط به كلاي خاص مي باشد.اما اين را بايد بدانيد كه مراحل صدور كارت بازرگاني حقيقي بسيار آسان تر از اخذ كارت بازرگاني حقوقي است.

براي تمديد كارت بازرگاني حقوقي مفاصا حساب مالياتي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي اخذ مي كنند اما براي اخذ كارت بازرگاني حقيقي تنها مفاصا حساب دارايي اخذ مي كنند.

 

 

مدارك مورد نياز صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي:

 

 • يك برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد(با امضاي متقاضي كارت بازرگاني و اصل گواهي پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شركت ها)
 • اصل گواهي عدم سوء پيشينه كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.
 • دو صفحه فرم كارت بازرگاني و عضويت چاپ شده(تكميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي)
 • اصل مفاصاحساب مالياتي موضوع 186 ماده ي قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر بلا مانع بودن صدور كارت بازرگاني.
 • اصل كارت ملي جهت برابر با اصل نمودن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن
 • سه قطعه عكس شش در چهار،جديد،تمام رخ ،ساده
 • ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر(حداقل ديپلم)
 • تبصره:دارندگان پروانه ي بهره برداري صنعتي،كشاورزي،معدني،خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري،
  اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه،از ارائه ي مدرك فوق معاف مي باشند.

 

 • اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن.
  -متولدين سال هاي 1337 و قبل از آن با مدارك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه ي كپي مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
  -متولدين سال هاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
  -متولدين سال هاي 1328 و قبل از آن با ارائه ي كپي مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

 

 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل گواهي بانك مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانكي به نام متقاضي فقط روي فرم الف قابل قبول است(با مهر امضاي رئيس شعبه)ضمناَ حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتيكه روي فرم (الف)تاييد شده باشد قابل قبول است.
  -ارائه ي دسته چك حساب جاري مربوطه در زمان تشكيل پرونده جهت روئت الزامي مي باشد.

 

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۵۰:۵۸ | hami
كارت بازرگاني حقيقي،

تبديل شركت سهامي عام به سهامي خاص

[caption id="attachment_515" align="alignleft" width="387"] تبديل شركت[/caption]

تبديل شركت سهامي عام به سهامي خاص در واقع فرآيندي است كه در طي آن قالب يك شركت به قالب نوع ديگر تغيير پيدا كرده. تغيير نوع شركت باعث از بين رفتن شخصيت حقوقي آن شركت نمي شود و نياز به تاسيس مجدد آن شركت ندارد. مهمترين تفاوت بين شركت هاي سهامي عام و خاص در صاحبان و سرماهي گذاران و سهام داران آن مي باشد.

 

 

شرايط تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام :

 • مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص اين امر را تصويب كند.
 • سرمايه آن حداقل به ميزاني كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است ، يعني 5 ميليون ريال برسد يا شركت سرمايه خود را به ميزان مذكور افزايش دهد. در اين افزايش سرمايه، مبلغ سهام جديد بايد تمامآ در حين پذيره نويسي تاديه گردد.
 • دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.
 • اساسنامه آن با رعايت مقرراتي كه درباره شركتهاي سهامي عام وجود دارد، تنظيم يا اصلاح گردد.

تشريفات تبديل شركت سهام خاص به سهام عام :

 

 • شركت بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است، صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده را ضميمه مدارك مذكور در ماده 279 ل.ا.ق.ت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند.
 • مرجع ثبت شركتها مندرجات مدارك را با قانون تطبيق مي دهد و پس از آن تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن چاپ مي گردد و همچنين در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر آگهي خواهد نمود.
 • اگر سرمايه شركت سهامي خاص از حداقل مقرر براي شركتهاي سهامي عام كمتر باشد، شركت سهامي خاص براي تبديل به شركت سهامي عام بايد سرمايه خود را افزايش دهد.
 • اگر به دليل مذكور در بند قبل يا به هر دليل ديگر شركت بخواهد سرمايه خود را افزايش دهد، در اين صورت شركت بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه به وجود مي آيد، بنابر مقررات پذيره نويسي در شركتهاي سهامي عام عرضه كند، يعني مواد 173 الي 182 و ماده 184 را بايد رعايت كند.
 • اگر اين سهام جديد تماما تاديه نشود، شركت نمي تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.

در قانون تجارت و لايحه ي قانوني،قاعده اي كلي كه دلالت بر جواز تبديل انواع شركت ها به يكديگر باشد وجود ندارد، اما احكام خاصي در اين زمينه موجود است. از جمله ماده ي 278 لايجه ي قانوني تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام و ماده ي 135 قانون تجارت تبديل شركت تضامني به سهامي را تجويز نموده است. حقوقدانان بر اين اعتقادند كه اگر تمام شركا موافقت كنند، تبديل هر شركتي به شركت ديگر مجاز خواهد بود و چون تصميم آن ها مخالف قانون نيست،داراي اثر خواهد بود.

شركت سهامي خاص مي تواند با شرايط زير به شركت سهامي عام تبديل شود:

 

 • موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده ي شركت سهامي خاص برسد.
 • دو ترازنامه ي شركت به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.
 • اساسنامه ي شركت،با رعايت مقررات قانوني مربوط به شركت سهامي عام، تنظيم و اصلاح شده باشد.
 • سرمايه ي شركت حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت سهامي عام مقرر است(يعني پنج ميليون ريال)،يا شركت سرمايه ي خود را به ميزان مذكور افزايش دهد.
 
مدارك لازم براي ثبت تبديل شركت سهامي خاص به عام:

شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده آن،تبديل شركت را تصويب كرده است.مدارك ذيل را به مرجع ثبت شركت ها تسليم كند:

_صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده كه تغيير نوع شركت را تصويب نموده است.

_اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.

_دو ترازنامه،و دو حساب سود و زيان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصميم نسبت به تبديل شركت،كه به تاييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

_صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت ها،كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تاييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

 

مرجع ثبت شركت ها پس از وصول مدارك و تطبيق مندرجات آن ها با مقررات قانوني، تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت، آگهي خواهد نمود. در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل ،ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه جديد شركت و دو ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارايي شركت و اموال منقول وغيرمنقول آن، در مرجع ثبت شركت ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشد.آگهي تبديل شركت علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد،اقلا بايد در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

 

 

اعلاميه تبديل كه بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر اين نكات باشد:

نام و شماره ثبت،موضوع،نوع فعاليت و مدت شركت،مركز اصلي شركت و در صورتي كه شعبي داشته باشد نشاني شعب آن،سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن،تعداد و امتيازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاي مدت،هويت كامل رئيس و اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت،شرايط حضور وحق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي،مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته،مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.

 

اين موسسه با كادري مجرب آماده ارائه هر خدمات در زمينه ثبت شركت و پاسخ گوي سوال هاي شما در زمينه انواع ثبت شركت ها و نحوه اخذ كارت بازرگاني مي باشد.

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۵۰:۱۵ | hami
ثبت شركت،

كارت بازرگاني

[caption id="attachment_521" align="alignleft" width="389"]Business Cards كارت بازرگاني[/caption]

كارت بازرگاني بر اساس قانون تجارت و قوانين گمركي كشور مدركي مي باشد كه براي انجام امور تجاري از جمله واردات و صادرات كالا ضروري است. كارت بازرگاني براي اعم از افراد حقيقي و حقوقي ضروري مي باشد و مي توانند افراد حقوقي و حقيقي با داشتن آن اقدام به امور واردات و صادرات كنند.

 

صدور كارت بازرگاني زماني قابل اجرا مي باشد كه بازرگانان شركت و يا موسسه خود را در دفتر ثبت تجاري به ثبت رسانده و داراي دفاتر پلمپ شده ي تجاري باشند. كارت بازرگاني در شركت‌هاي تجارتي مربوطه بنام مدير مسئول شركت صادر مي‌شود.

 

 

در قوانين ايران كارت بازرگاني براي واردات و صادرات كالاي تاجران امري ضروي بوده و تنها بازرگاناني مي توانند كالاي خود را وارد و يا صادر كنند كه داراي كارت بازرگاني باشند. براي اخذ كارت بازرگاني، بازرگاناني كه صدور كارت بازرگاني مي نمايند بايد طبق فرم هاي چاپ شده از طرف اتاق بازرگاني اطلاعات مربوط و مورد نياز را در زمينه تجارت خود به اتاق بازرگاني بدهند و از طرف دو نفر از اعضاي اتاق بازرگاني معرفي شوند.

 

 

صدور كارت بازرگاني براي شركت ها و بازرگانان خارجي وابسته به معامله متقابله است. يعني در صورتي به بازرگانان خارجي كارت بازرگاني داده مي‎شود كه كشور آنها نيز به بازرگانان ايراني اجازه فعاليت بازرگاني دهند.

 

كاربردهاي كارت بازرگاني

 

1 – مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

2 – صادرات كليه كالاهاي مجاز

3 – ثبت سفارش و ترخيص كالا

4 – واردات از مناطق آزاد

 

مراحل اخذ كارت بازرگاني

مراحل و تشريفات مربوط به صدور كارت بازرگاني در اداره كل ثبت شركتها و ماليكت صنعتي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. در اولين مرحله مدارك مورد نياز براي اخذ كارت بازرگاني دراداره ثبت شركت ها ذكر و در مرحله دوم مدارك مورد نياز در اتاق بازرگاني شرح داده مي شود.

1- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني

2- پلمپ دفاتر تجارتي ( روزنامه و كل ) در سال جاري و ارائه گواهي پلمپ دفاتر تجارتي، جهت اخذ كارت بازرگاني

3- يك برگ فتوكپي شناسنامه ( در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد )، جهت اخذ كارت بازرگاني

4- فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن ( در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد)، جهت اخذ كارت بازرگاني

5- فيش پرداختي حق الثبت نام در دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني

6- چنانچه امور توسط وكيل رسمي شركت يا شخص انجام مي شود اصل يا فتوكپي برابر اصل سند رسمي وكالت، جهت اخذ كارت بازرگاني

 

 • رعايت نكات زير جهت دريافت كارت بازرگاني الزامي است :

 

1-امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل

2- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگاني و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن

3- ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت

4- واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل

 

 

 

پس از تكميل موارد بالا به همراه مدارك زير:

 

1-اصل و فتوكپي گواهي عدم سو پيشينه مديرعامل يا شخص.

2- اصل و كپي گواهي حسن اعتبار بانكي و تاييد اداره اعتبارات مبني برنداشتن چك برگشتي از شخص يا مديرعامل شركت.

3- اصل كليه مدارك معرفين و كپي از كارت بازرگاني ايشان و تاييديه توسط ايشان مبني برمعتبر بودن شما جهت دريافت كارت بازرگاني.

4- اصل وكپي تعهدنامه و تصديق امضا شخص يا مديرعامل و مهر شركت در دفترخانه.

5- مدارك به ثبت رسيده توسط شركت و گواهي پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسليم گرديده است .

6- فرمهاي تايپ شده اتاق بازرگاني به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .

7- اصل ودو سري كپي از سند مالكيت حتي صفحات سفيد سند و فيش نوسازي و قبض برق و تلفن.

8- اصل و دو سري كپي از شناسنامه و كارت پايان خدمت مديرعامل يا شخص متقاضي.

9- چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات.

10- و به همراه وجه نقد به اتاق بازرگاني مراجعه و پس از تكميل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگاني مي نماييد.

 

 

موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني

1 – كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار.

2 – كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نيست.

3 – پيله وران

4 – شركت تعاوني مرز نشينان

5 – ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

 

 

موارد ابطل كارت بازرگاني

 

مدت اعتبار كارت بازرگاني بر حسب در خواست متقاضيان آن از يك تا پنج سال بوده كه در صورت تائيد توسط وزارت بازرگاني معتبر است. ابطال كارت بازرگاني به دو صورت ابطال اختياري و اجباري مي باشد. در ابطال اختياري كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در صورت انصراف از داشتن كارت بازرگاني مي توانند با ارائه مدارك مورد نياز به اتاق هاي بازرگاني و تعاون اداره كل مقررات صادرات و واردات يا سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها تقاضاي ابطال كارت بازرگاني خود كنند.

 ابطال اجباري كارت بازرگاني در صورتي قابل اجراست كه بعد از صدور كارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند از شرايط دريافت كارت بازرگاني مي باشد در اين صورت وزارت بازرگاني مي‌تواند كارت بازرگاني را باطل كرده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع ايران يا اتاق تعاون حسب مورد مي‌رساند.

در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون مشخص شود بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

طبق ماده 30 قانون گمرك كشور اگر فردي كه داراي كارت بازرگاني مي باشد مرتكب قاچاق شود در صورت محكوميت علاوه بر مجازات‌هاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني شعب آن در شهرستان به صورت موقت يا دائم محكوم و كارت بازرگاني نيز باطل مي‌شوند.

در صورتي كه موضوع به دادگاه ارجاع شود بنا به پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره كل گمرك ممكن است بصورت موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند. در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.

 
مدارم لازم براي كارت بازرگاني اشخاص حقيقي

1 – در خواست صدور كارت بازرگاني حقيقي

2 – كپي مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم)

3 – كپي كارت ملي

4 – تكميل 1 برگ فرم عضويت اتاق (تايپ فارسي-لاتين)

5 – تعهدنامه عضويت در اتاق بازرگاني

6 – تكميل 2 برگ فرم مشخصات بازرگاني (تايپ فارسي)

7 – اصل و كپي فرم بانك مبني بر حسن اعتبار بانكي

8 – تكميل فرم مشخصات فردي و اعلام معرفين و كپي كارت بازرگاني به انضمام نامه كتبي از معرفين مبني بر تاييد سابقه تجاري بيش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهي و هم‌چنين دارندگان مجوز توليد از يكي از وزارت‌خانه‌هاي توليدي نياز به معرف ندارند).

9 – اصل و كپي فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني و تصديق امضا متقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي.

10 – دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت‌ها رسيده باشد.

11 – اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شركت‌ها.

12 – اصل و فتوكپي گواهي عدم سوء پيشينه.

13 – 5 قطعه عكس 4×3 .

14 – دو سري فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه متقاضي (حداقل سن 21 سال تمام) و رويت اصل آن.

15 – دو برگ فتوكپي كارت پايان خدمت و معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رويت اصل آن.

16 – دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مالكيت شش دانگ يا ارائه اجاره‌نامه محضري محل كار. (در صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار، ارائه دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مادر با رويت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظيم شده علاوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين بند، ارائه رضايت نامه كتبي ساير مالكين از طرف متقاضي كارت الزامي است.

17 – اصل و فتوكپي فيش واريزي به حساب سازمان بازرگاني استان با ذكر نام شركت.

18 – اصل فيش حق عضويت بسته به ميزان سرمايه طبق فيش تقديمي و فيش حق تمبر.

تذكر1. كارمندان تمام وقت دستگاه‌هاي دولتي نمي‌توانند كارت بازرگاني دريافت كنند.
تذكر2. در صورتي كه متقاضي نتواند براي انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نمايد مراجه كننده ملزم به ارائه وكالتنامه رسمي و يا معرفي نامه از طرف متقاضي است.
تذكر3. هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي‌تواند داشته باشد.

 

 

مدارم لازم براي كارت بازرگاني اشخاص حقوقي

1- در خواست صدور كارت بازرگاني در فرم سر برگ دار شركت

2- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها در محل ثبت شركت با مسئوليت محدود: ارائه دو برگ كپي تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي و شركت نامه رسمي كه مهوربه مهر اداره ثبت شركت ها باشد الزامي است. در خصوص شركتهاي سهامي خاص و عام : ارائه دو برگ كپي اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص يا عام كه ممهوربه مهر اداره ثبت شركتها باشد الزامي است.

3- دو سري كپي از اساسنامه شركت.

4- اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 3 ماه بيشتر نگذشته باشد.

5- دريافت و تكميل فرم ها شامل :

الف) دو صفحه فرم عضويت اتاق ( تايپ كامل فارسي و لاتين ).

ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) .

ج) دو برگ تعهد نامه اتاق ايران و اتاق اراك .

6- اصل و دو سري كپي از تمام صفحات شناسنامه مدير عامل ( كپي از هر سه صفحه الزامي مي باشد ).

7- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.

8- دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.

9- اصل كارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سري كپي از پشت و روي آن .

10- پنج قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده ).

11- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن .

12- داشتن حداقل سن 23 سال تمام . داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه.

13- اصل و كپي گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان مركزي و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه .

14- اصل و كپي فرم (د) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد.( گواهي امضاء توسط محضر).

15- اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .

– در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.

– براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.

16- اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 6و7و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.

تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.
تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.
تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .
تذكر 5 : حضور مديرعامل يا نماينده در كلاس آموزش بازرگاني الزامي است.

 

 

براي مشاهده مراحل ثبت شركت به روي لينك كليك كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۹:۳۳ | hami
كارت بازرگاني،

نحوه اخذ كارت بازرگاني

[caption id="attachment_470" align="alignleft" width="339"] كارت بازرگاني[/caption]

اخذ كارت بازرگاني يكي از مراحل ورود به دنياي صادرات و واردات كالا مي باشد در واقع كارت بازرگاني به مجوزي گفته مي شود كه تشريفات آن در اتاق بازرگاني و معادن و صنايع صادر انجام مي شود و دارنده آن مي تواند به انجام امور صادرات و يا واردات بپردازد و با بهره گيري از آن براي امور تجاري از جمله گشايش اعتبار در بانك استفاده كنند.

 

 

 

كارت بازرگاني داراي كاربردهايي نظير: ثبت برند و ثبت علائم تجاري لاتين بوده ديگر كاربرد مهم اخذ كارت بازرگاني استفاده از آن در امور تجارت مانند واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز در مناطق آزاد و ثبت سفارش و ترخيص كالا اشاره كرد.

 

اين نكته قابل ذكر است كه اعتبار كارت بازرگاني 1 تا 5 سال بوده و به دو روش اختياري و اجباري قابل ابطال است. سن لازم براي صدور كارت بازرگاني اشخصاص حقوقي و حقيقي 21 سال مي باشد.

 

مراحل اخذ كارت بازرگاني

صدور كارت بازرگاني در مرحله اول وابسته آن مي باشد كه بازرگان موسسه ي خود را در دفتر ثبت تجاري ثبت كرده و داراي دفاتر پلمپ شده تجاري باشد و عضويت اتاق بازرگاني خود را نيز پذيرفته باشد.
براي اخذ كارت بازرگاني، بازرگانان متقاضي بايد طبق فرم هاي چاپ شده از طرف اتاق بازرگاني اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگاني بدهند و از طرف دو نفر از اعضاي اتاق بازرگاني معرفي شوند. در صورتي به بازرگانان خارجي كارت بازرگاني داده مي شود كه كشور آن ها نيز به بازرگانان ايراني اجازه فعاليت بازرگاني بدهد.

 

نحوه اخذ كارت بازرگاني اشخصاص حقيقي و حقوقي به شرح زير مي باشد:

 

شرايط دريافت كارت بازرگاني مخصوص اشخاص حقوقي

 

 • در خصوص شركت با مسئوليت محدود: ارائه ۲ برگ كپي تقاضانامه ثبت شركت هاي داخلي و شركت نامه رسمي كه ممهور به مهر اداره ثبت شركت ها باشد الزامي است.
 • اشخاص حقوقي با معرفي نماينده، با رعايت كليه مواردي كه در بالا ارائه شد به انضمام موارد زير، مي توانند نسبت به دريافت كارت بازرگاني حقوقي اقدام كنند.
 • متقاضي كه از طرف شخصيت حقوقي معرفي مي شود (مثلا مديرعامل شركت)، مي بايست اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد را ارائه كند.
 • در خصوص شركت هاي سهامي خاص و عام: ارائه ۲ برگ كپي اظهارنامه ثبت شركت هاي سهامي خاص يا عام كه ممهور به مهر اداره ثبت شركت ها باشد الزامي است.

 

هم چنين، دريافت و تكميل فرم هاي زير نيز الزامي خواهد بود:

الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق

ب ) ۲ برگ فرم مشخصات بازرگاني (تايپ كامل فارسي)

ج) اصل و كپي مفاصا حساب مالياتي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.

د) ۲ برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.

ه) اصل كارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سري كپي از پشت و روي آن

 

مدارك دريافت كارت بازرگاني مخصوص اشخاص حقيقي

 

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد.
 • اصل گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها.
 • (براي دريافت اظهارنامه و گواهي پلمپ به نزديكترين دفتر پست و اداره ثبت شركتها مراجعه فرمائيد)
 • اصل گواهي عدم سوء پيشينه.
 • فرم دال
 • اصل گواهي موضوع ماده 181ق.م.م مربوط به آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني در سال جاري به آدرس متقاضي.
 • اصل كارت ملي (در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي اسكن و بارگذاري تصوير شناسنامه از تمامي صفحات الزامي ميباشد)
 • دو قطعه عكس (جديد ، تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد)
 • اصل مدرك تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم متوسطه) مدارك خارج از كشور پس از ارزشيابي توسط اداره
 • دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشد .

 

 

مراحل ثبت درخواست (اخذ كارت بازرگاني) به صورت زير است:

 • ثبت اطلاعات فردي
 • چاپ فرم هاي الكترونيكي مربوطه ، مراجعه به سازمان و اخذ گواهي هاي مورد نياز
 • تكميل اطلاعات پرونده و پس از اسكن تصوير مدارك، بارگذاري فايل هاي مربوطه
 • با ثبت درخواست و تاييد نهايي، پرونده به صورت الكترونيكي براي اتاق مربوطه ارسال مي گردد.
 • بررسي پرونده به صورت غير حضوري انجام خواهد شد.
 • درصورت ناقص بودن پرونده، از طريق پيامك و پست الكترونيكي به اشخاص اطلاع داده مي شود تا با مراجعه مجدد، اطلاعات و مدارك را تكميل كنند.
 • درصورت كامل بودن پرونده، از طريق پيامك و پست الكترونيكي به اشخاص اطلاع داده مي شود تا با در دست داشتن اصل مدارك، جهت تكميل ثبت نام به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي يا اتاق
 • تعاون مربوطه مراجعه نمايند
 • تا زماني كه كارت تحويل داده نشده اشخاص ميتوانند با مراجعه مجدد از آخرين وضعيت درخواست خود در اتاق بازرگاني/ اتاق تعاون/ سازمان صنعت معدن و تجارت مربوطه مطلع شوند.

 

 

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، كشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف مي باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك توليد هستند .
اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان
تبصره : متقاضياني كه سن آنان 55سال تمام باشد از ارائه پايان خدمت معاف مي باشند .
داشتن حداقل سن 23سال تمام.

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۸:۳۷ | hami
نحوه اخذ كارت بازرگاني،

مراحل ثبت لوگو

[caption id="attachment_458" align="alignleft" width="300"] ثبت لوگو[/caption]

لوگو يا همان نشان تجاري طرح قابل لمسي مي باشد كه جهت نمايش خدمات، محصولات و كالاي مورد نظر مي باشد كه با هدف ايجاد تمايز بين خدمات يك شركت با خدمات شركت ديگر و يا يك شخص حقيقي و حقوقي به كار برده مي شود. لوگو يكي از مهمترين مراحل پس از ثبت شركت مي باشد و معرف يك برند تجاري است.

 

در واقع لوگو چهره و منظر هر برند تجاري مي باشد كه طرح آن بسيار اهميت دارد. اگر يك لوگو به خوبي و درست طراحي شود مي تواند قدرت و ارزش يك نام تجاري و يا يك برند را به خوبي نشان دهد. ثبت لوگو با توجه به قانون تجارت ايران الزام نمي باشد اما اگر به ثبت برسد بايد توسط دولت براي حفظ حقوق و مالكيت آن براي مالك برند و فرد ثبت كننده مورد حمايت واقع شود.

 

طراحي يك لوگوي موثر، براي يك برند نسبت به طراحي ساير اقلام گرافيكي به خلاقيت و تلاش بيشتري نياز دارد. داشتن دانش كافي، تجربه و خلاقيت از گزينه هايي است كه هر طراح لوگو، آرم و نشانه قوي و حرفه اي بايد آن ها را داشته باشد. لوگو بايد يادآورنده و تداعي كننده ويژگي هاي يك محصول در ذهن مشتريان باشد.

 

اكثر شركت هاي تجاري و كارخانه ها، لوگو مشخصي دارند كه زمان عرضه محصولات و كالاي خود به بازار، به روي آن درج مي كنند. مي توان گفت كه هر شركت با برندي كه دارد شناخته مي شود به همين منظور شركتها براي شناخته شدن ثبت برند انجام داده و لوگوي مختص به خود را به ثبت مي رسانند.

 

براي به ثبت رساند هر لوگو قانوني و اصولي دارد كه بايد با توجه به آن لوگو طراحي شود كه در زير به مراحل ثبت لوگو اشاره شذه است:

 

مدت زمان اعتبار لوگو

 

طبق قانون مدت اعتبار قانوني گواهي ثبت لوگو و علامت تجاري ده سال مي باشد كه اين مدت زمان با درخواست صاحب علامت و برند براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه معين شده، تمديد خواهد شد. يك مدت زمان ارفاقي برابر با شش ماه كه از زمان پايان اعتبار علامت شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد لوگو ، به همراه پرداخت جريمه تأخير براي تمديد علامت منقضي شده مد نظر مي باشد.

 

اصول تعريف شده براي لوگو

 

- ساده باشد.

- با فرهنگ موضوع همخواني داشته باشد.

- عمر بالاي 10 سال داشته باشد.

- ترجيحا داراي فرم هندسي باشد.

- وضوح عوامل مورد استفاده مورد توجه قرار بگيرد.

- عوامل مورد استفاده كاملا بايد با هم تناسب داشته باشند.

- منحصر به فرد باشد.

- قابليت تك رنگ شدن را داشته باشد

- قابليت كوچك شدن در ابعاد 1 سانتي متر را دارا باشد.

 

لوگو بر در سه نوع طراحي مي شود كه براي تشخيص اينكه كدام يك از اين سه نوع طراحي لوگو مناسب است به وسعت كاري، منحصر به فرد بودن اسم، نوع شغل يا خدمات و عواملي ديگر بايد دقت شود.

 

دسته بندي طراحي لوگو

نوشتاري (لوگوتايپ يا مونوگرام)

تصويري و علامت اختصاري (پيكتوگرام و آرم)

نوشتاري – تصويري

 

فوايد ثبت لوگو

• تضمين تميز دادن محصولات از يكديگر توسط مشتريان

• جزء دارايي ذهني و معنوي اشخاص و شركتها به شمار مي رود.

• مشوق شركت‌ها براي حفظ يا بهينه سازي كيفيت و ويژگي هاي محصولات نيز مي باشد.

• با استفاده از آنها ممكن است روند اخذ وام آسان تر ش

• شركت‌ها مي توانند محصولاتشان را از يكديگر متمايز كنند.

• بهترين ابزار بازاريابي و اساس تبليغات و كسب اعتبارو شهرت براي شركت‌ها مي باشد.

• با اعطايي مجوز استفاده از آنها به اشخاص ثالث منبع درآمدي از محل امتيازها براي مالك علامت به حساب مي آيد.

 

 

مراحل ثبت لوگو

 

مدارك لازم جهت تقاضاي ثبت لوگو

دارنده برند مي تواند لوگو مورد نظر خود را به دو شكل حقيقي و حقوقي ثبت كند. مدارك مورد نياز براي نشان تجاري حقيقي و حقوقي متفاوت است. براي شخص حقيقي همه ي مدارك بايد به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعاليت مورد نظر باشد و در مدارك لازم براي شخص حقوقي تمام مدارك و مجوزها بايد به نام شخصيت حقوقي يعني شركت باشد و طبقه ي مورد نظر براي ثبت بايد در موضوع شركت نام برده شود. قبل از شروع ثبت لوگو مدارك ذيل را تهيه كرده و آن ها را اسكن كنيد.

در زير به مدارك ثبت علامت تجاري پرداخته ايم كه به اين شرح مي باشد:

مدارك لازم جهت ثبت علامت تجاري

شخص حقيقي:

۱-كپي شناسنامه

۲-كارت ملي

۳-كپي كارت بازرگاني(در صورتي كه از حروف لاتين استفاده شده باشد)

۴-كپي مجوز فعاليت (جواز تأسيس، پروانه بهره برداري، پروانه ساخت، جواز كسب يا كارت بازرگاني و يا هرگونه گواهي فعاليت صادره از نهادهاي نظارتي و حاكميتي دولتي)

شخص حقوقي:

۱-كپي شناسنامه

۲-كپي كارت ملي

۳-كپي روز نامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (از آخرين تغييرات شركت نبايد بيش از دو سال گذشته باشد)

۴-كپي مجوز فعاليت (جواز تأسيس، پروانه بهره برداري، پروانه ساخت، جواز كسب يا كارت بازرگاني و يا هرگونه گواهي فعاليت صادره از نهادهاي نظارتي و حاكميتي دولتي)
۵-كارت بازرگاني (در صورتي كه از حروف لاتين استفاده شده باشد)

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۷:۵۴ | hami
مراحل ثبت لوگو،

ثبت برند فارسي

ثبت برند فارسي برنديست كه الزاماَ در يكي از فرهنگ هاي معتبر فارسي ( نظير فرهنگ دهخدا ) موجود باشد. در غير اين صورت برندي كه معناي لاتين داشته باشد ولي به صورت فارسي به نگارش درآيد هم جز برند لاتين محسوب مي شود.

 

ثبت برند فارسي موجبات تمايز كالاها يا خدمات ساير شركت ها را به خوبي فراهم مي آورد و  تضمين مي كند كه مشتريان مي توانند محصولات را از يكديگر تشخيص دهند.

 

برندهاي برتر مي توانند هيجان، عواطف و احساسات مصرف كنندگان خود را برانگيزانند و بر ارزش كالا يا خدمات  بيفزايند.

 

از سويي ديگر، مشتريان نيز به اين نام ها اعتماد داشته و از آن ها انتظار خلق ايده هاي برتر و نوآوري در محصولاتشان را دارند. با تكميل اطلاعات، به هر اظهارنامه كد رهگيري تخصيص داده مي شود تا در صورت نياز در سامانه پيگيري شود.

 

پاسخ اداره صرفاَ از طريق بخش پيگيري اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است و تمامي مكاتبات در خصوص اظهارنامه از طريق همين سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمديد، انتقال و ...) امكان پذير است.

 

برند يا ثبت علامت تجاري مي تواند شامل يك كلمه ( اسم خاص ) و يا ( شكل ) و يا هردو اينها در كنار هم جهت معرفي محصول و انحصاري كردن نام كالا باشد. هر شخص حقيقي يا حقوقي با توجه به نوع فعاليت خود مي تواند براي كالاي مورد نظر خود در حيطه فعاليت خود نام و علامت تجاري انحصاري انتخاب و ثبت نمايد و اين نام يا علامت تجاري ( برند ) به صورت كاملا انحصاري در اختيارصاحب ( برند ) است و در صورت استفاده بدون كسب اجازه از صاحب برند به هر شكلي ، قابل پيگرد قانوني است.

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت برند فارسي :

 • ارائه كپي برابر اصل پروانه بهره برداري يا مجوز توليد يا جواز كسب
 • كپي آگهي تاسيس شركت و آگهي تغييرات شركت ( در صورت وجود )
 • كپي برابر اصل مدارك شناسايي صاحبان حق امضاء شركت
 • ده نمونه از كپي علامت مورد نظر حداكثر در ابعاد 10 * 10 سانتي متر و تدوين شرحي از علامت و توصيف آن و مستند
 • معنايي نام مورد نظر در فرهنگ لغات فارسي
 • ارائه وكالتنامه ، چنانچه امور توسط وكيل انجام مي شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۶:۵۹ | hami
ثبت برند فارسي،

ثبت برند بين المللي

به منظور تسهيل روند ثبت برند بين المللي و حمايت از مالكيت صنعتي تعدادي از كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس ، سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجاري تصويب نمودند.

اين سيستم شامل دو معاهده است: موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آيين نامه مشترك.

از مزاياي ثبت بين المللي علائم، توسعه صادرات كشور و دستيابي به بازارهاي جهاني است. الحاق به سيستم مادريد شرط موفقيت را در تجارت تضمين كرده و از تقلب و كپي برداري از علائم كالاها و خدمات تجار ايراني در خارج جلوگيري مي نمايد.

 

در حال حاضر متقاضيان ثبت بين المللي علامت مي توانند به اداره و مالكيت صنعتي تهران مراجعه كرده و با پر كردن فرم هاي ثبت بين المللي علائم اقدام به ثبت علامت خود بنمايند.

 

بموجب مقررات ثبت بين المللي علائم تجاري (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد و سپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي در اداره كشور مبداء صورت مي گيرد و سپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح  بين المللي انجام ميشود.

 

امتياز اين سيستم اينست كه متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طريق اداره مالكيت صنعتي به وايپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشور عضو موافقتنامه و پروتكل مادريد يا تعدادي از آنها بسته به انتخاب خود حمايت از علامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد.

 

بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثر بودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي يا اسپانيولي) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت از علائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد.

 

همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري در علامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغيير آدرس شركت، نام، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود.

 

ديگر اينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم در روزنامه رسمي كشور متبوع خويش بي نياز است. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشور تعيين شده، ميباشد.

 

تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقريباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب كشورها علامت تجاري ممكن است متشكل از يك يا چند كلمه،حرف يا عدد و يا تركيبي از آن ها باشد. همچنين علامت تجاري مي تواند برگرفته از شكل، نماد،اشكال سه بعدي، نمادهاي صوتي مانند اصوات موسيقي، رايحه و يا رنگ داراي ويژگي متمايز كننده باشد.

 

براي درخواست ثبت بين المللي علامت، ابتدا بايد علامت مورد نظر در كشور مبدا به ثبت برسد و بعد از آن از طريق اداره مالكيت صنعتي تقاضاي ثبت بين المللي علامت تجاري را نمود. براي ثبت برند، مي بايست فرم اظهارنامه علامت تجاري را پر كرده و مدارك مورد نياز براي ثبت را حاضر نماييد.

مدارك لازم جهت ثبت بين المللي علائم عبارتند از:

 • ارائه نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي مورد نظر
 • ارائه معرفي نامه بر روي سربرگ شركت همراه با امضاي مديران و دارندگان حق امضا و با مهر شركت براي اشخاص حقوقي
 • ارائه كپي كارت ملي و شناسنامه براي اشخاص حقيقي
 • ارائه كپي كارت ملي و شناسنامه مديران و دارندگان حق امضاي شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت براي اشخاص حقوقي
 • ارائه اصل گواهي ثبت علامت تجاري در ايران و يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علائم تجاري
 • تكميل فرم مخصوص لاتين
 • ارائه برگ محاسبه هزينه ها
 • رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي(فرم اظهارنامه علامت تجاري نزد اداره مالكيت صنعتي موجود است)
 • ارائه وكالتنامه در صورت مراجعه وكيل
 •  
هزينه هاي ثبت علامت طبق موافقنامه عبارتند از:

حق الثبت اساسي جهت پوشش دادن هزينه هاي دفتر بين الملل مرتبط با ثبت بين المللي
حق الثبت تكميلي كه براي تعيين كشورهاي مورد نظر براي تحصيل حمايت مي باشد و هزينه آن براي تمام كشورها يكسان است.
حق الثبت ضميمه اي زمانيكه فهرست كالاها و خدمات درخواست شده جهت حمايت بيش از سه طبقه بندي از طبقه بندي بين المللي نمي باشد.
بموجب موافقتنامه اداره هر يك از كشورهاي تعيين شده ظرف مدت يكسال حق اعلام اخطار رد حمايت طبق قوانين داخلي خويش بهمراه دلايل كافي به دفتر بين الملل را دارد. در صورت عدم دريافت اخطار در محدوده زماني فوق، حمايت از علامت در آن كشور از همان تاريخ ثبت بين المللي اعمال خواهد شد. اخطار رد حمايت مي تواند شامل تمام يا برخي از كالاها و خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بين المللي بايستي هر 10 سال يكبار با پرداخت تعرفه هاي مشخص تجديد شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۶:۲۱ | hami
ثبت برند بين المللي،

ثبت علامت تجاري

برند يا علامت تجاري چيست؟ از ضروري‌ترين كارها پس از ثبت شركت، ثبت برند يا علامت تجاري است. برند يا نام تجاري، تصويري نمادين براي نشان دادن پايه و اساس يك شركت و تمام اطلاعات و ويژگي‌هاي محصول توليدي آن و متمايز ساختن آن محصول و شركت از محصولات ديگر است.

 

مجموعه‌اي از علايم، لوگو، حروف، مهر و نوشته‌هاي رنگي برجسته و منحصر به فرد، يك برند يا مارك را تشكيل مي‌دهند كه مي‌توانند ارزش محصول را در ذهن مصرف كننده افزايش دهند.

 

نشان تجاري مي‌تواند يك يا تركيبي از چند كلمه، حرف، عدد، نقاشي‌، سمبل‌، نقش‌هاي سه‌بعدي (شكل و بسته‌بندي كالاها)، علائم سمعي مثل موسيقي يا اصوات، رايحه‌ و يا رنگ‌هايي جهت معرفي ويژگي‌ها باشند.

 

از مزاياي ثبت برند براي شركت يا تجارت خود،مي‌توان متمايز ساختن محصولات خود با ساير رقبا، تاثيرگزاري بيشتر در ذهن مشتري، اخذ وام و تسهيلات بانكي و جلوگيري از سوء استفاده ديگران نام برد و همچنين هيچ گونه ماليات و عوارض دارايي در مورد ثبت برند به شركت تعلق نمي‌گيرد.

 

براي ثبت يك آرم در دفتر ملي يا منطقه‌اي درخواست داده مي‌شود كه اين تقاضا بايد شامل فهرستي از كالاها و خدمات برگزيده آن نشان و بازسازي واضحي از آرم با تمام رنگ‌ها، طرح و نقش‌هاي سه بعدي باشد.

 

اين علامت جهت حفاظت شدن تحت عنوان آرم تجاري يا هرگونه علامت ديگر بايد واجد شرايط خاصي بوده كه علاوه بر معرفي يك محصول مخصوص، متمايز از ساير علائم نيز باشد كه مصرف‌كننده بتواند آن محصول را از ساير محصولات تشخيص بدهد.

 

ثبت علامت تجاري و برند در سايت يكي از شعب ادارات ثبت به ناماداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي، صورت مي‌گيرد و مراحل آن به صورت زير مي باشد.

 

طبقه بندي هاي علامت تجاري چگونه است؟

 • مصنوعات نساجي
 • فلزات و مصنوعات فلزي
 • اسباب بازي و لوازم ورزش
 • صنايع و محصولات شيميايي
 • مواد غذايي و محصولات كشاورزي
 • دستگاه و لوازم و آلات فني و علمي و صنعتي
 • مصنوعات و اشياء ساخته شده از مواد مختلف
 • ساير موارد

 

 علائم تجاري ممنوع كدامند؟

انتخاب و ثبت علامت تجاري تابع شرايط خاصي است كه در قوانين كشورهاي مختلف با توجه به عرف جامعه، عفت عمومي، اخلاق حسنه، مصالح كشور و رعايت مسائل مذهبي و اخلاقي محدوديت‌هايي براي آن در نظر گرفته شده است.

 

به موجب ماده ٥ قانون، ثبت علائم و اختراعات زير ممنوع است:

علامت هلال احمر، نشان و آرم‌هاي دولت ايران
پرچم رسمي ايران با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار الله اكبر
پرچم‌هاي منتسب به دولت و كشور ايران و هر پرچم منع شده توسط دولت ايران
علامت تجاري موسسات رسمي مانند هلال احمر، صليب سرخ، رجاء، همراه اول و نظاير آن
كلمات و يا عباراتي كه موهوم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل دولتي، ايران و امثال آن‌ها

 

مزاياي ثبت علائم تجاري

 • تضمين مي‌كند كه مشتريان مي‌توانند محصولات را از يكديگر تشخيص دهند.
 • شركت‌ها را قادر مي‌سازد محصولات‌شان را از يكديگر متمايز سازند.
 • ابزار بازاريابي و اساس ايجاد وجهه و شهرت شركت‌ها هستند.
 • اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده مي‌شود و منبع مستقيم درآمد از محل حق امتيازها مي‌باشند.
 • جزء ضروري موافقت‌نامه‌هاي اعطاي نمايندگي هستند.
 • ممكن است دارائي ازرشمند كسب و كار باشند
 • شركت‌ها را تشويق مي‌كنند در حفظ يا بهبود كيفيت محصولات سرمايه‌گذاري كنند.
  ممكن است براي دريافت وام مفيد باشند.

 

مراحل ثبت برند

1- تهيه مدارك مورد نياز:
• كپي شناسنامه و كارت ملي فرد يا شخصي كه در شركت حق امضا دارد.
• جواز مرتبط با فعاليت يا مدارك ثبتي شركت
• نمونه برند با ابعاد 6*6 سانتي متر
• در صورتي كه توسط وكيل علامت تجاري ثبت شود مشخصات وكيل
2- پر كردن و ثبت اظهارنامه در سايت سازمان ثبت شركت‌ها
3- دريافت كد رهگيري براي پيگيري
4- بررسي و استعلام توسط اداره ثبت و عدم مغايرت با ضوابت و مقررات قانوني
5- انتشار در روزنامه به مدت 30 روز
6- پرداخت هزينه و دريافت كد ثبت برند

دريافت برند تجاري به مدت 10 سال اعتبار دارد و قابل تمديد نيز مي‌باشد.

انتخاب درست برند يا علامت تجاري در پيشرفت و رشد شركت يا محصول، تأثير بسزايي دارد.برندها ارزش اجتماعي و اعتبار شركت را بالابرده و برندهايي قدرتمندتر هستند كه افراد نسبت به آنها حس مالكيت داشته و محبوبيت بيشتري در جامعه داشته باشند.

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۵:۳۷ | hami
ثبت علامت تجاري،

شركت فاو

شركت فاو سال 1958 فعاليت خود را به عنوان اولين و بزرگترين سازنده خودروهاي مسافري چين آغاز كرد.

شركت خودروسازي فاو

شركت فاو سال 1958 فعاليت خود را به عنوان اولين و بزرگترين سازنده خودروهاي مسافري چين آغاز كرد. فاو يكي از بزرگترين شركت هاي توليد كننده خودرو چين مي باشد كه در زمينه توليد انواع ماشين هاي تجاري همچون كاميون هاي سبك، متوسط و سنگين، توليد انواع خودروهاي سواري بسترن، اتوبوس هاي لوكس، خودروهاي گرشگري و همچنين ساخت قطعات خودرو فعاليت مي كند.

هم اكنون مقر شركت در شهر چانچون چين مي باشد. بخش‌هاي توليد داخلي ، مراكز خدمات پس از فروش، بخش‌هاي توسعه‌ي مهندسي، مراكز تست اين گروه در 18 منطقه در سراسر چين پراكنده شده است. سال 2009 كمپاني فاو به عنوان بزرگترين شركت توليد كننده ماشين آلات صنعتي و دومين شركت بزرگ خودروسازي چين انتخاب شد.

فاو هم اكنون با سرمايه گذاري شركت هاي مطرح جهاني نظير فاو-فولكس‌واگن، سيچوان فاو تويوتا موتور،آئودي، جنرال موتور، مزدا محصولات خود را با دارا بودن  120000 كارمند در 70 كشور جهان به فروش مي رساند.

شركت فاو داراي 12 شركت تابع به نام هاي بسترن ، هونگ كي ، داريو، هايما، هوالي دافا، فاو جيفانگ،فاو جيلين، اولي، پنگ ژيانگ، شنلي، يوآن ژنگ، تيانجين فاو مي باشد. مشاركت نزديكي داشته و با قرداد داده هاي نزديكي محصولات اين شركت هاي خودروسازي را در چين مونتاژ مي كند.

شركت بسترن به عنوان يكي از مهمترين زير مجموعه هاي گروه فاو ساخت انواع خودرو سواري فاو را در مدل هاي بسترن b30، بسترن B50 و بسترن B70 بر عهده دارد. خودروهاي بسترن با مشاركت گروه مزدا در كارخانه فاو بر روي پلتفرم مزدا 6 و فورد ايكس ساخته مي شود.

گروه فاو در نظر دارد تا ساخت خودروهاي برقي در طي 6 سال آينده حدود 15 درصد از بازار اين خودروهاي ار در دست بگيرد. فاو در نمايشگاه خودرو پكن سال2014 از چهار خودروي جديد برقي‌اش با نام‌هاي(Besturn B50-PHEV)،(Besturn B50-EV) و (VITA-EV)و(Oley-EV) رونمايي كرد.

 

سيبا موتور به عنوان يكي از شركت هاي زير مجموعه گروه بهمن نماينده رسمي مونتاژ و فروش و ارائه خدمات پس از فروش محصولات فاو بسترن مي باشد و به تازگي فروش نقد و اقساط فاو بسترن B30 را آغاز كرده است.

 

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۵۶ | hami
شركت فاو،

بسترن B30

فاو بسترن B30  يك خودرو خانوادگي در كلاس سدان مي باشد كه از سال 2015 توليد آن به واسته شركت Besturn FAW  آغاز شده است. شركت بسترن زير مجموعه كمپاني بزرگ فاو مي باشد كه درسال 1953 با سرمايه گذاري دولتي تاسيس شد.

 مختصري از فاو بسترن B30

فاو بسترن B30 يك خودرو خانوادگي در كلاس سدان مي باشد كه از سال 2015 توليد آن به واسته شركت Besturn FAW  آغاز شده است. شركت بسترن زير مجموعه كمپاني بزرگ فاو مي باشد كه درسال 1953 با سرمايه گذاري دولتي تاسيس شد و هم اكنون نيز بخش اصلي سهام آن در اختيار دولت چين باقي مانده است.

توليدات بسترن فاو شامل دو كراس اور و چهار سواري صندوقدار مي باشد كه B30 در بين آنها كوچكترين نوع بسترن محسوب مي شود. اين خودرو موفق فاو كمپكت، پلت فرم و شاسي خود را از فولكس واگن جتا گرفته است و به دليل ظاهري جوان پسندانه توانسته به فروش بالايي دست يابد.

بسترن B30  مجهز به موتور 1.6 ليتري با قدرت 106 اسب بخار و حداكثر گشتاور 155 نيوتن متر است كه براي  انتقال قدرت موتور داراي جعبه دنده هاي 5 سرعته دستي و 6 سرعته اتوماتيك ساخت آيسين مي باشد. فاو بسترن b50 ديگر محصول موفق گروه بهمن مي باشد كه توانسته فروش بالايي را از آن خود كند.

اين نمونه از فاو بسترن از امكانات مناسبي برخوردار مي باشد كه ميتوان به پوشش چرمي صندلي ها و فرمان، فرمان برقي با دكمه‌هاي كنترلي، رهياب ماهواره اي، سيستم جلوگيري از عقب رفتن خودرو در سربالايي ها، ESC، كروز كنترل، آينه هاي تاشوي برقي، سنسور دنده عقب، سانروف و سيستم صوتي با 6 بلندگو اشاره كرد.

 

براي اطلاع از فروش اقساطي بسترن b30 روي لينك كليك كنيد.

مشخصات فني فاو بسترن B30

مشخصات توليد كننده

كارخانه توليد كننده فاو
نام انگليسي و مدل اتومبيل FAW B30
شركت خدمات دهنده بهمن خودرو

مشخصات فني بدنه

كلاس بدنه خودروهاي سدان
ابعاد طول 4625 ميليمتر عرض 1790 ميليمتر ارتفاع 1500 ميليمتر
وزن 1230 كيلوگرم
تعداد فضاي سرنشينان 5
ابعاد و نوع لاستيك چرخهاي جلو 195/65R15
ابعاد و نوع لاستيك چرخهاي عقب 195/65R15

 مشخصات فني موتور

حجم موتور 1598 سي سي
نوع موتور موتور بنزين سوز انژكتوري
تعداد سيلندرها 4
تعداد سوپاپ ها 16
گيربكس  6 سرعته اتوماتيك
سيستم سوخت رساني انژكتوري تزريق مستقيم
ظرفيت باك 50 ليتر
حداكثر توان خروجي 107 اسب بخار در 5500 دور در دقيقه
حداكثر گشتاور خروجي 155 نيوتن متر در 3800 دور در دقيقه

مشخصات جعبه دنده

نوع جعبه دنده جعبه دنده دستي
تعداد دنده (جلو) 5
جعبه دنده اتوماتيك ديفرانسيل جلو FWD

سيستم ترمزها

نوع سيستم ترمز داراي سيستم ABS و EBD
نوع ديسك و كاليبر ترمز جلو ديسكي خنك شونده
نوع ديسك و كاليبر ترمز عقب ديسكي

سيستم تعليق و فرمان

نوع سيستم تعليق مك فرسون
نوع سيستم فرمان هيدروليك

عملكرد اتومبيل

سيكل تركيبي مصرف سوخت 6.7 ليتر در 100 كيلومتر
استاندارد آلايندگي يورو 5
ستاره ايمني Euroncap C-NCAP 5

امكانات رفاهي و آپشن ها

كيسه هاي هوا ( نوع و تعداد ) راننده / سرنشين
سيستم هاي امنيتي و حفاظتي سيستم ضد سرقت ، ريموت ، كمربند ايمني 3 نقطه اي پيش كشنده
سيستمهاي تهويه مطبوع سيستم تهويه مطبوع دستي
سيستمهاي مولتي مديا داراي 4 بلندگو ، سيستم پخش صوتي با قابليت USB/ AUX/ MP3 ، داراي مانيتور رنگي
سيستم صندليهاي جلو و عقب صندلي هاي چرم ، تنظيم دستي
سيستم آيينه ها تنظيم برقي همراه با گرمكن
سيستم شيشه ها شيشه بالابرهاي برقي
سيستم هاي سقف سانروف
سيستم روشنايي جلو و عقب چراغ روشنايي در روز ، چراغ هاي جلو هالوژني
سنسورهاي پيش فعال داراي سيستم هاي BA, TCS, EPS ، كمك به شروع حركت در سربالايي ، سنسور پارك عقب
متفرقه كروز كنترل ، كنترل بادتايرها

 

براي اطلاع از قيمت فاو بسترن b30 روي لينك كليك كنيد.

دانلود كاتالوگ B30  قيمت روز بسترن B30   گالري تصاوير B30   شرايط فروش اقساطي B30

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۳:۴۳ | hami
بسترن B30،
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان