سئوشو

سئوشو

شركت سهامي

شركت سهامي شركتي است با دو مشخصه اصلي: يكي اينكه سرمايه آن به سهام تقسيم مي گردد و ديگري اينكه مسئوليت سهامداران در قبال بدهي هاي شركت محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. شركت سهامي، در هر صورت ، ولو آنكه موضوع فعاليت آن، اعمال تجاري نباشد، شركت تجاري محسوب مي گردد. اما موضوع فعاليت ساير شركت ها، بايد اعمال تجاري باشد، جز شركت هاي تعاوني كه در آنها هم مانند شركت هاي سهامي موضوع فعاليت مي تواند عمليات تجاري نباشد.

 

 

 

 

انواع شركت هاي سهامي

 

 شركت سهامي عام : شركتي كه قسمتي از سرمايه اوليه آن توسط موسسين تامين مي شود و قسمت ديگري بايد به عرضه عمومي گذاشته شود تا توسط اشخاصي كه مايل باشند، تامين مي گردد. به عبارت ديگر موسسين قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام تامين مي كنند و ساير اشخاص كه آنها را پذيره نويس مي ناميم، قسمتي از سهام شركت را قبل از تاسيس خريداري مي نمايند. پس از ثبت شركت سهامي عام، سهام آن در بورس داد و ستد مي‌شود و تعداد شركاي آن بيشتر از مابقي شركت‌هاي سهامي است.

 

 شركت سهامي خاص: شركتي كه تمام سرمايه اوليه آن توسط موسسين تامين مي شود.

 

ويژگي هاي شركت سهامي عام

 •  مسئوليت سهام داران در اين شركت مانند مسئوليت شركا شركت با مسئوليت محدود است، يعني فقط به ميزان سهامشان مسئول تاديه ديون شركت اند، نه بيشتر
 • برخلاف ديگر شركتها، براي تاسيس آن حداقل سرمايه تعيين شده است، و آن پنج ميليون ريال است.
 • شيوه اداره آن كامل است و مقررات قابل توجهي راجع به نحوه اداره و شيوه مديريت و اخذ تصميم نسبت بدان وضع شده است. از همين رو اين قالب براي تشكيل شركتي با تعداد قابل توجهي از شركاء مناسب است. شركاء شركت سهامي عام، گاه تا هزارن و ميليونها شخص مي رسد.
 • در تصميم گيري براي اداره اين شركت، راي اكثريت ملاك است، و منظور از اكثريت نيز اكثريت سرمايه است، يعني عده اي از شركاء كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند، ولو آنكه از لحاظ عددي اين شركاء در اكثريت نباشند. بنابراين شيوه اخذ تصميم در اين شركت ساده و سريع است.
 • نقل و انتقال سهام شركت در اين نوع از شركت ها بسيار آسون بوده و با هيچ مانعي روبرو نيست و نمي توان آن را منوط به موافقت شخص يا نهادي نمود.

 

ويژگي هاي شركت سهامي خاص

 • مسئوليت سهامدارن در اين شركت مانند مسئوليت شركا شركت با مسئوليت محدود است. يعني فقط به ميزان سهامشان مسئول تاديه ديون شركت اند، نه بيشتر.
 • برخلاف ديگر شركتها، براي تاسيس آن حداقل سرمايه تعيين شده است، و آن يك ميليون ريال است.
 • شيوه هاي اداره آن كامل است و مقررات قابل توجهي راجع به نحوه اداره و شيوه مديريت و اخذ تصميم نسبت بدان وضع شده است، از همين رو اين قالب براي تشكيل شركتي با تعداد قابل توجهي از شركاء مناسب است.
 • در تصميم گيري براي اداره اين شركت، راي اكثريت ملاك است، و منظور از اكثريت نيز اكثريت سرمايه است، يعني عده اي از شركاء كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند، ولو آنكه از لحاظ عددي اين شركاء در اكثريت نباشد.
 • بنابراين شيوه اخذ تصميم در اين شركت ساده و سريع است.
 • نقل و اتقال سهام در آن نسبت به شركتهايي مانند تضامني و نسبي آسانتر است، اما همچنان ممكن است با موانعي روبرو باشد، چراكه ممكن است منوط به رضايت مديران شركت يا مجامع عمومي گردد.

ثبت شركت سهامي خاص

براي تاسيس و ثبت شركت سهامي خاص بايد مدارك ذيل به مرجع ثبت شركت ها تسليم شود.

 

مدارك ثبت شركت سهامي خاص

 

1- اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

2- اظهارنامه مبني بر اينكه كليه سهام شركت را اعم از نقدي و غيرنقدي سهامداران تاييد و امضاء نموده اند.

3- سرمايه نقدي شركت حداقل از سي و پنج درصد كل سهام كمتر نباشد.

4- در صورتي كه تمام سرمايه نقد باشد بايد پرداخت شده باشد.

5- در صورتي كه قسمتي از سرمايه غيرنقدي باشد بايد ارزيابي ( تقويم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6- هرگاه شركت داراي سهام ممتاز باشد بايد نوع امتيازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت در صورت جلسه اي درج شود و به امضاء كليه سهامداران برسد.

8- قبول سمت مديران و بازرسان شركت بايد به طور كتبي باشد تا معلوم شود كه مديران و بازرسان به تكاليف و وظايف و مسئوليت هاي خود واقف بوده اند.

 

 

ثبت شركت سهامي عام

اتمام رساندن پروژه هاي عمراني ، صنعتي و يا كشاورزي مستلزم به ثبت شركت سهامي عام است ، اصول كار شركت هاي سهامي عام عموما به اين صورت است كه سرمايه هاي اندك در قالب سهام عمومي به مردم واگذار مي نمايند و تاسيس كنندگان يا مديران با اداره اين شركت سرمايه به دست آمده را در گردش اقتصادي در خواهند آورد ، اين امر علاوه بر رونق و آباداني كشور ، سودي از انجام سرمايه گذاري و فعاليت هاي عمراني را نصيب سهامدار مي نماي

 

مدارك مورد نياز شركت سهامي عام

مدارك لازم به منظور كسب اجازه پذيره نويسي شركت سهامي عام در حال تاسيس ، از مرجع ثبت شركت ها

 • دو نسخه طرح اظهارنامه‌ي شركت سهامي ‌عام
 • دونسخه طرح اساسنامه‌ي شركت سهامي ‌عام
 • دو نسخه طرح اعلاميه‌ي پذيره‌ نويسي
 • گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ۳۵%‌ سرمايه، تعهد توسط مؤسسين
 • فتوكپي شناسنامه‌ي مؤسسين

 

مدارك لازم جهت تاسيس و يا ثبت شركت سهامي عام :
 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين
 4. دو نسخه صورتجلسه‌ي هيأت مديره (‌تعداد مديران، حداقل پنج نفر مي باشد.)
 5. آگهي دعوت مجمع مؤسسين در روزنامه‌ي تعيين شده
 6. فتوكپي شناسنامه‌ي مديران (‌در مورد اشخاص حقوقي، ارائه‌ي برگ نمايندگي، الزامي است.)
 7. گواهي بانك مبني بر واريز ۳۵% سرمايه‌ي شركت
 8. ارائه‌ي مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

 

براي اطلاع از هزينه ثبت شركت مي توانيد با كارشناسان مجرب ما در تماس باشيد.

 

ادامهـ مطلبـ
| ۶ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۵:۳۷ | hami
شركت سهامي،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان