سئوشو

سئوشو

كارت بازرگاني چيست؟

كارت بازرگاني مجوزي است براي ورود به عرصه تجارت بين الملل، واردات و صادرات كه تمامي اشخاص حقوقي و حقيقي موظف هستند براي تجارت آن را ارائه دهند.

 

به تعبيري مي توان گفت كه يكي از قدم هاي اصلي ورود به تجارت داشتن كارت بازرگاني مي باشد. در ايران تنها بازرگاناني مي توانند در صادرات و واردات شركت كنند كه داراي كارت بازرگاني مي باشند.

 

افرادي كه داراي كارت بازرگاني هستند ميتوانند تمام امور مربوط به ثبت و سفارش كالا از واردات تا صادرات كالاي مجاز، واردات كالا از مناطق آزاد، ترخيص كالا، حق العمل كاري در گمرك را انجام دهند.

 

در واقع با شنيدن نام كارت بازرگاني در ابتدا مي توان پي برد كه اين كارت مربوط به امور بازرگاني و تجارت مي باشد. ورود و خروج كالا براي تمام تجار آزاد نمي باشد و تنها براي افرادي كه داراي كارت بازرگاني مي باشد مجاز است.

 

اصولاَ بازرگان براي صدور كارت بازرگاني موكول به آنست كه  موسسه ي خود را در دفتر ثبت تجارتي ثبت كرده و داراي دفاتر پلمب شده تجاري باشد و عضويت اتاق بازرگاني محل خود را نيز قبول كرده باشد. اخذ كارت بازرگاني با درخواست از اتاق بازرگاني و طي مراحلي خاص به اشخاص حقوقي و حقيقي اعطا مي شود. بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال بوده وتمديد آن با ارائه مدارك لازم براي مدت زمان مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب است.

 

كاربردهاي كارت بازرگاني

• صدور ويزاي تجاري
• صدور گواهي مبدا
• عضويت در اتاق بازرگاني
• واردات كالا از مناطق آزاد
• ثبت نام ها و ثبت علائم تجاري
• صادرات تمامي كالاهاي مجاز
• مبادلات با تجار خارج از كشور
• ثبت سفارش كالا و ترخيص آن
• اقدام به حق المل كاري در گمرك
• تبادل اطلاعات تجاري در تمامي نقاط جهان
• شركت در نمايشگاه هاي ملي و نمايشگاه هاي بين المللي

قابل توجه است كه كارت بازرگاني شركتهاي تعاوني توسط اتاق هاي تعاون صادر ميشود.

 

 

انواع كارت بازرگاني

  • كارت تجاري، كه نوع غالب آن است و براي ثبت و سفارش و ترخيص كالا و صادرات و واردات كالا استفاده مي‌شود.
  • كارت خدماتي، كه صرفا براي اشخاص حقوقي كه مجوز سرمايه‌گذاري با زمينه‌ي فعاليت خدماتي دارند صادر مي‌شود.
  • كارت موردي، كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي يك بار خواهان ترخيص كالاي خود باشند صادر مي‌شود.
  • كارت توليدي و صنعتي، كه براي اشخاص حقوقي كه داراي مجوز سرمايه‌گذاري با زمينه‌ي فعاليت توليدي هستند صادر مي‌شود (به اين منظور كه تجهيزات كارگاهي و مواد اوليه‌ي مورد نياز براي توليدات خود را وارد و سپس اقدام به توليد نمايند).

 

شرايط لازم براي صدور كارت بازرگاني

كارت بازرگاني هم به اشخاص حقيقي و هم به اشخاص حقوقي تعلق ميگيرد.

 

 

شرايط لازم براي دريافت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي :

• داراي محل كسب و كار باشند.
• داراي حداقل 24 سال سن باشند.
• داراي دفاتر پلمپ شده باشد و اظهارنامه ثبتي را ارئه دهد.
• ارائه تعهدي مبني بر استفاده صحيح و قانوني كارت بازرگاني و عدم سوء استفاده از آن.
• داراي سرمايه كافي با رشته فعاليت در اين زمينه و يا سرمايه به همراه اعتبار بانكي باشد.
• آگاهي لازم و مورد نياز در زمينه قوانين گمرك ،مقررات مالي ،پولي ، اداري و تجارت داخلي و خارجي را داشته باشد.
• داشتن برگ عدم سوء پيشينه و ارائه تاييديه صلاحيت مالي ، اجتماعي و اخلاقي از طرف يكي از بانك هاي طرف معامله.
• براي دريافت كارت بازرگاني حقيقي،شخص بايد داراي حداقل سه سال سابقه كار در امور بازرگاني و يا داشتن مدارك تحصيلي در رشته تجارت مشروط بر اينكه مدرك ارائه شده مورد تاييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد.
• ارائه تعهدي مبني بر اينكه تابع سياست وزارت بازرگاني كشور بوده و با رعايت كامل قوانين و ضوابط و با توجه به ممنوعيت هايي كه در موارد خاص در مورد ورود و خروج كالا يا موارد ديگر از طرف دولت اعلام ميگردد به امور تجاري بپردازد.

 

 

شرايط لازم براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقيقي غير ايراني :

 

• ارائه پروانه كار و اقامت معتبر.
• ارائه تمامي موارد ذكر شده در بالا براي اشخاص حقيقي غير ايراني نيز الزامي است به جز برگ پايان خدمت يا برگ معافيت.
• كشور متبوع نيز بايد متقابلا در مورد ايرانياني كه در آن كشور اقامت دارند عمل متقابل داشته باشد به جز در مواردي كه وزارت بازرگاني صدور كارت بازرگاني را بدون توجه به عمل متقابل صادر كرده و براي اين قبيل متقاضيان صدور كارت از طرف اداره بازرگاني و صنايع و معارن ايران ضرورت داشته باشد.

 

شرايط لازم براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقوقي:

• اشخاص حقوقي و موسسات توليدي بايد در ايران به ثبت رسيده باشند و با رعايت شرايطي به اخذ كارت بازرگاني اقدام نمايند.
• داراي پروانه كار و اقامت معتبر از مراجع ذيصلاح براي اتباع خارجي باشند.
• ارائه تاييديه صلاحيت از طرف سفارتخانه كشوري كه تابعيت آن را دارند براي مديران خارجي.
• صدور كارت بازرگاني براي مديران شركت هاي خارجي در صورتي انجام ميشود كه كشور متبوع آنها نيز براي ايرانيان كارت بازرگاني صادر كنند.

كارت بازرگاني چه صورتي باطل مي‌شود؟

افرادي كه متقاضي ابطال كارت بازرگاني هستند بايد با در دست داشتن اصل كارت بازرگاني و يك برگ تقاضاي ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگاني مراجعه و مدارك ذكرشده را  ارائه دهند و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روي آن مراتب را دفتر ثبت مي نمايد پس از ثبت به اتاق بازرگاني مراجعه و مدارك مذكور صفحات بعدي تهيه و تحويل گردد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقي)

  • تقاضاي شركت 2 نسخه
  • اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي 2 نسخه اصل
  • گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
  • صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام خاص تعاوني ها و صورتجلسه هيات مديره براي ساير شركتها مبني بر انحلال شركت
  • تصوير روزنامه رسمي مبني بر اعلام انحلال شركت
  • اصل كارت بازرگاني و كپي صفحات اول و دوم

تذكر 1- براي ابطال كارت اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي  مي توانند در تهران خواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها مي توانند به نمايندگي اتاق بازرگاني و يا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني اداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.

تذكر2- .در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودي روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.

تذكر 3- در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و حقيقي تنها با درخواست شخص و اعلام مفقودي روزنامه كثيرالانتشار كافي است .

تذكر4- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است

ادامهـ مطلبـ
| ۶ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۹:۴۳ | hami
ثبت شركت،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان