تمديد كارت بازرگاني

سئوشو

تمديد كارت بازرگاني

تمديد كارت بازرگاني با اتمام مدت اعتبار در خواستي متقاضيان در هنگام اخذ كارت بازرگاني قابل اجراست كه اين زمان از يك سال تا پنج سال بوده و اگر مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار گيرد اعتبار دارد.

 

براي تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدرك لازم اعتبار كارت مي توان آن را براي مدت زمان ذكر شده تمديد كرد. مراحل تمديد كارت بازرگاني تقريبا شبيه  به مراحل اخذ كارت بازرگاني مي باشد.

 

 

در تمديد كارت بازرگاني تمام مداركي كه در شرايط دريافت كارت بازرگاني به آن مورد نياز است مانند : حداقل مدرك ديپلم ، حداقل بيست و سه سال سن ، اجاره نامه ، مفاصا حساب دارايي ، حسن اعتبار بانكي ، گواهي عدم سوء پيشينه و كارت پايان خدمت يا معافي براي تمديد كارت الزامي مي باشد.

 

كارت بازرگاني به عنوان يكي از الزامات مهم و مجوزي قانوني براي انجام صادرات و واردات مي باشد كه از طرف اتاق بازرگاني صادر و به شخص حقوقي و حقيقي اجازه داده مي شود تا به امر تجارت خارجي بپردازد.

براي تمديد كارت بازرگاني علاوه برمدارك بالا نياز به مفاصاحساب بيمه( درخصوص كارت هاي بازرگاني حقوقي )و پرداخت ماليات يك در هزار و سه در هزار كاركرد سال قبل مي باشد كه اين امر يكي از نكات مهم در خصوص تمديد كارت بازرگاني مي باشد.

براي انجام تمديد كارت بازرگاني دارنده كارت بازرگاني يا نماينده قانوني آن مي بايست با مدارك نام برده در زير به اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه كنند و كارت خود را براي مدت زمان ذكر شده تمديد كند.

 

 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقيقي:

 

 • دو صفحه فرم كارت بازرگاني
 • در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني ارائه 3 قطعه عكس شش در چهار الزامي است.
 • يك قطعه عكس شش در چهار يا سه در چهار مدير عامل
 • اصل مفاصا حساب بيمه نامه تامين اجتماعي ( براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده)
 •  اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر كار
 •  اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار
 •  اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام متقاضي، با كد رهگيري براي محل كار و به آدرس دفتر كار با امضاي دو شاهد ذيل آن
 • گواهي ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن و تمديد كارت بازرگاني در سال جاري به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات از سال 79 به بعد.
 • اظهارنامه عملكرد سال هاي 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه ماليات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
 • در صورت استيجاري بودن دفتر كار، ارائه اجاره نامه محضري و يا اجاره نامه تمديد شده به همراه كد رهگيري الزامي است.
 • در صورت تغيير محل علاوه بر ارائه يك برگ اظهارنامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركت ها، ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزاميست.
 • ارائه مدرك توليدي معتبر از يكي از وزارتخانه هاي توليدي براي واحدهاي توليدي الزاميست (صنوف توليدي داراي پروانه كسب مشمول اين بند نمي شوند(

 

نكته: براي هر واحد ملكي شخص حقيقي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.

 

 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقوقي:

 

 • يك برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت
 • اصل مفاصا حساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري
 • گواهي ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني درسال جاري
 • در صورت استيجاري بودن دفتر مركزي شركت ارائه اجاره نامه محضري و يا اجاره نامه تمديد شده به همراه كد رهگيري الزاميست.
 • در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني يا تغيير مدير عامل دو قطعه عكس شش در چهار
 • اظهارنامه عملكرد سال هاي 90،91،92،93 به همراه چهار دوره اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 90،91،92 و 93 و 94 و اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشموليت قانون ماليات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشموليت از حوزه مالياتي مربوطه اخذ گردد.
 • دو صفحه فرم كارت بازرگاني

 

 

مدارك لازم براي تمديد كارت بازرگاني در صورت تغيير مدير عامل:

 

الف. اصل كارت ملي و شناسنامه مدير عامل جهت برابر با اصل نمودن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن

ب.متولدين سال هاي 1341 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

ج. ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر(حداقل ديپلم)

د. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن

ه. اصل گواهي عدم سوءپيشينه مدير عامل جديد كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.

خ. داشتن حداقل سن 23 سال تمام

 

 

مدارك لازم براي تمديد كارت بازرگاني در صورت تغيير آدرس:

 

الف- اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام شركت؛به آدرس مركزي با كاربرد اداري يا تجاري

ب- اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام شركت،براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي با كاربرد اداري يا تجاري

ج- اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجازه نامه عادي به نام شركت،با كد رهگيري براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي با كاربري اداري يا تجاري با امضاي دو شاهد ذيل آن

د– اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند 8(الف-ب-ج) ملزم به ارائه تاييد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه كشوري كه تابع آنجا مي باشند و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدرك هستند.

ه-فيش حق تمبر كه از دارايي گرفته مي شود.

خ-يك قطعه عكس شش در چهار يا سه درچهار مدير عامل

 

اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند اشخاص و شركت هاي تعاوني را رتبه بندي نمايند.كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي ياد شده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد خواهد بود.

 

 

چند نكته بسيار مهم در مورد اخذ كارت بازرگاني :

1- دربعضي مواقع حتي بدون داشتن ديپلم مي توانيد براي اخذ كارت بازرگاني اقدام نماييد.

2- حتي بدون داشتن كارت پايان خدمت مي توانيد با يك سري شرايط براي اخذ كارت بازرگاني اقدام نماييد.

3- نكته بسيار مهم اين كه اخذ كارت بازرگاني به منزله عضويت در اتاق بازرگاني نمي باشد و همچنين عضويت در اتاق بازرگاني ملاك صادارت و واردات را انجام امور بازرگاني مي باشد.

 

براي مشاهده مراحل ثبت شركت مي توانيد به صفحه مورد نظر مراجعه كنيد و براي اطلاع از هرگونه مسائل مربوط به  ثبت شركت با كارشناسان ما در تماس باشيد.

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان