ثبت شركت

سئوشو

كارت بازرگاني چيست؟

كارت بازرگاني مجوزي است براي ورود به عرصه تجارت بين الملل، واردات و صادرات كه تمامي اشخاص حقوقي و حقيقي موظف هستند براي تجارت آن را ارائه دهند.

 

به تعبيري مي توان گفت كه يكي از قدم هاي اصلي ورود به تجارت داشتن كارت بازرگاني مي باشد. در ايران تنها بازرگاناني مي توانند در صادرات و واردات شركت كنند كه داراي كارت بازرگاني مي باشند.

 

افرادي كه داراي كارت بازرگاني هستند ميتوانند تمام امور مربوط به ثبت و سفارش كالا از واردات تا صادرات كالاي مجاز، واردات كالا از مناطق آزاد، ترخيص كالا، حق العمل كاري در گمرك را انجام دهند.

 

در واقع با شنيدن نام كارت بازرگاني در ابتدا مي توان پي برد كه اين كارت مربوط به امور بازرگاني و تجارت مي باشد. ورود و خروج كالا براي تمام تجار آزاد نمي باشد و تنها براي افرادي كه داراي كارت بازرگاني مي باشد مجاز است.

 

اصولاَ بازرگان براي صدور كارت بازرگاني موكول به آنست كه  موسسه ي خود را در دفتر ثبت تجارتي ثبت كرده و داراي دفاتر پلمب شده تجاري باشد و عضويت اتاق بازرگاني محل خود را نيز قبول كرده باشد. اخذ كارت بازرگاني با درخواست از اتاق بازرگاني و طي مراحلي خاص به اشخاص حقوقي و حقيقي اعطا مي شود. بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال بوده وتمديد آن با ارائه مدارك لازم براي مدت زمان مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب است.

 

كاربردهاي كارت بازرگاني

• صدور ويزاي تجاري
• صدور گواهي مبدا
• عضويت در اتاق بازرگاني
• واردات كالا از مناطق آزاد
• ثبت نام ها و ثبت علائم تجاري
• صادرات تمامي كالاهاي مجاز
• مبادلات با تجار خارج از كشور
• ثبت سفارش كالا و ترخيص آن
• اقدام به حق المل كاري در گمرك
• تبادل اطلاعات تجاري در تمامي نقاط جهان
• شركت در نمايشگاه هاي ملي و نمايشگاه هاي بين المللي

قابل توجه است كه كارت بازرگاني شركتهاي تعاوني توسط اتاق هاي تعاون صادر ميشود.

 

 

انواع كارت بازرگاني

 • كارت تجاري، كه نوع غالب آن است و براي ثبت و سفارش و ترخيص كالا و صادرات و واردات كالا استفاده مي‌شود.
 • كارت خدماتي، كه صرفا براي اشخاص حقوقي كه مجوز سرمايه‌گذاري با زمينه‌ي فعاليت خدماتي دارند صادر مي‌شود.
 • كارت موردي، كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي يك بار خواهان ترخيص كالاي خود باشند صادر مي‌شود.
 • كارت توليدي و صنعتي، كه براي اشخاص حقوقي كه داراي مجوز سرمايه‌گذاري با زمينه‌ي فعاليت توليدي هستند صادر مي‌شود (به اين منظور كه تجهيزات كارگاهي و مواد اوليه‌ي مورد نياز براي توليدات خود را وارد و سپس اقدام به توليد نمايند).

 

شرايط لازم براي صدور كارت بازرگاني

كارت بازرگاني هم به اشخاص حقيقي و هم به اشخاص حقوقي تعلق ميگيرد.

 

 

شرايط لازم براي دريافت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي :

• داراي محل كسب و كار باشند.
• داراي حداقل 24 سال سن باشند.
• داراي دفاتر پلمپ شده باشد و اظهارنامه ثبتي را ارئه دهد.
• ارائه تعهدي مبني بر استفاده صحيح و قانوني كارت بازرگاني و عدم سوء استفاده از آن.
• داراي سرمايه كافي با رشته فعاليت در اين زمينه و يا سرمايه به همراه اعتبار بانكي باشد.
• آگاهي لازم و مورد نياز در زمينه قوانين گمرك ،مقررات مالي ،پولي ، اداري و تجارت داخلي و خارجي را داشته باشد.
• داشتن برگ عدم سوء پيشينه و ارائه تاييديه صلاحيت مالي ، اجتماعي و اخلاقي از طرف يكي از بانك هاي طرف معامله.
• براي دريافت كارت بازرگاني حقيقي،شخص بايد داراي حداقل سه سال سابقه كار در امور بازرگاني و يا داشتن مدارك تحصيلي در رشته تجارت مشروط بر اينكه مدرك ارائه شده مورد تاييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد.
• ارائه تعهدي مبني بر اينكه تابع سياست وزارت بازرگاني كشور بوده و با رعايت كامل قوانين و ضوابط و با توجه به ممنوعيت هايي كه در موارد خاص در مورد ورود و خروج كالا يا موارد ديگر از طرف دولت اعلام ميگردد به امور تجاري بپردازد.

 

 

شرايط لازم براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقيقي غير ايراني :

 

• ارائه پروانه كار و اقامت معتبر.
• ارائه تمامي موارد ذكر شده در بالا براي اشخاص حقيقي غير ايراني نيز الزامي است به جز برگ پايان خدمت يا برگ معافيت.
• كشور متبوع نيز بايد متقابلا در مورد ايرانياني كه در آن كشور اقامت دارند عمل متقابل داشته باشد به جز در مواردي كه وزارت بازرگاني صدور كارت بازرگاني را بدون توجه به عمل متقابل صادر كرده و براي اين قبيل متقاضيان صدور كارت از طرف اداره بازرگاني و صنايع و معارن ايران ضرورت داشته باشد.

 

شرايط لازم براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقوقي:

• اشخاص حقوقي و موسسات توليدي بايد در ايران به ثبت رسيده باشند و با رعايت شرايطي به اخذ كارت بازرگاني اقدام نمايند.
• داراي پروانه كار و اقامت معتبر از مراجع ذيصلاح براي اتباع خارجي باشند.
• ارائه تاييديه صلاحيت از طرف سفارتخانه كشوري كه تابعيت آن را دارند براي مديران خارجي.
• صدور كارت بازرگاني براي مديران شركت هاي خارجي در صورتي انجام ميشود كه كشور متبوع آنها نيز براي ايرانيان كارت بازرگاني صادر كنند.

كارت بازرگاني چه صورتي باطل مي‌شود؟

افرادي كه متقاضي ابطال كارت بازرگاني هستند بايد با در دست داشتن اصل كارت بازرگاني و يك برگ تقاضاي ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگاني مراجعه و مدارك ذكرشده را  ارائه دهند و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روي آن مراتب را دفتر ثبت مي نمايد پس از ثبت به اتاق بازرگاني مراجعه و مدارك مذكور صفحات بعدي تهيه و تحويل گردد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقي)

 • تقاضاي شركت 2 نسخه
 • اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي 2 نسخه اصل
 • گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
 • صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام خاص تعاوني ها و صورتجلسه هيات مديره براي ساير شركتها مبني بر انحلال شركت
 • تصوير روزنامه رسمي مبني بر اعلام انحلال شركت
 • اصل كارت بازرگاني و كپي صفحات اول و دوم

تذكر 1- براي ابطال كارت اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي  مي توانند در تهران خواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها مي توانند به نمايندگي اتاق بازرگاني و يا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني اداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.

تذكر2- .در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودي روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.

تذكر 3- در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و حقيقي تنها با درخواست شخص و اعلام مفقودي روزنامه كثيرالانتشار كافي است .

تذكر4- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho

مراحل ثبت شركت

ثبت شركت به عنوان اقدام نهايي در تاسيس و آغاز فعاليت قانوني يك شركت به حساب مي آيد. امروزه هر فردي كه قصد تشكيل يك شركت را دارد اعم از ايراني و غير ايراني بايد تقاضاي ثبت شركت خود را تسليم اداره ي ثبت شركت ها كند.

 

در اين غير اين صورت از طرف دولت ايران به رسميت شناخته نمي شود و شرايط ثبت شركت را نخواهد داشت و فعاليت آن غيرقانوني و مونجرب انحلال شركت خواهد شد و به جزاي نقدي و ممنوعيت از فعاليت محكوم خواهد شد.

 

ثبت كليه شركت هاي تجاري با توجه به ماده ي 95 قانون تجارت الزامي بوده و ثبت آن كامل كننده ي همه ي شرايط تشكيل و از جمله شرايط شكلي است. براي ثبت شركت در تهران مرجع اصلي آن "اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري" و در شهرستان ها،"ادارات ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري"مي باشد.

 

ما در اين پست به مراحل ثبت شركت ها پرداخته اين تا شما را با صفر تا صد ثبت يك شركت آشنا كنيم

 

مراحل تشكيل شركت

- انتخاب موضوع شركت اولين گام در روند ثبت شركت ها مي باشد. موضوع شركت هدفي است كه شركت براي آن تاسيس شده باشد و نشان دهنده هويت و اهدافي است كه آن شركت براي آن منظور تشكيل شده است. موضوع شركت بايد مطابق و ضامن منافع عقلاني باشد در غير اين صورت از موارد ابطال شركت خواهد بود.

 

مديران نمي توانند در عمل از حد موضوع شركت تجاوز نمايند و در صورت تجاوز، عمل آن ها اثر قانوني ندارد و در صورت تفريط يا تعدي كليه ي مديران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام مي باشند چنانچه موضوع فعاليت شما نيازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان هاي مربوطه ضروري است.

 

-مرحله بعد براي ثبت شركت تعيين نوع شركت مي باشد. شركت هاي تجاري مطابق ماده 20 قانون تجارت،مي توانند در يكي از قالب هاي سهامي اعم از خاص و عام،ثبت شركت با مسئوليت محدود، ثبت شركت تضامني،نسبي،مختلط اعم از سهامي و غير سهامي به ثبت برسند.

انتخاب نوع و موضوع فعاليت شركت به اهداف اعضا در آينده و نوع فعاليت افراد،ميزان مسئوليت هر يك از شركا و تعداد افراد عضو بستگي دارد.

-پس از انتخاب نوع شركت، بايد سرمايه شركت مشخص شود. سرمايه هر شركت از مهم ترين عوامل فعاليت تجاري آن بوده و بزرگ ترين وسيله ي جلب منفعت است. هر شركت براي به نتيجه رسيدن فعاليت تجاري خود بايد داراي سرمايه باشد تا بتواند منتفع شود. هر شركت را مي توان از سرمايه اش به اهميت آن پي برد. براي سرمايه حداكثري تعيين نشده و شركا به هر مقدار كه توانايي آن را دارند مي توانند سرمايه را افزايش دهند. .لازم به توضيح است در قانون تجارت حداقل ميزان سرمايه 000/000/1 ريال تعيين شده است.

افزايش و كاهش سرمايه شركت يكي از تغييرات شركت مي باشد كه شركت ها مي توانند در طول فعاليت خود انجام دهند.

-سپس مدت فعاليت شركت را تعيين كنيد. شركت ممكن است براي مدت محدودي مثلاَ6 يا 12 سال تشكيل شود و نيز ممكن است براي مدت نا محدودي باشد. در صورتي كه زمان فعاليت شركت براي مدت زمان معيني باشد بايد آن مدت معلوم گردد و فعاليت آن با اتمام تاريخ و انقضا مدت مشخص شده ، شركت به خودي خود منحل و برچيده مي شود. ماده ي 83 اصلاحي ، هر گونه تغيير در مواد اساسنامه را تنها مجمع عمومي مي تواند تغيير دهد و مي تواند مدت را تمديد و يا اين كه به ملاحظاتي مدت شركت را تقليل دهد.

- پس از مدت فعاليت شركت بايد مركز اصلي فعاليت و آدرس شركت تعيين گردد. مركز اصلي شركت همان مركز اداره ي آنست كه معمولاً مجامع عمومي در آن جا تشكيل و مديران و بازرسان در آن جا انجام وظيفه مي نمايند اگر شركت غير از مركز اصلي چند مركز ديگر براي عمليات فني يا ...داشته باشد ، از نظر مقامات قانوني و اشخاص ثالث فقط مركز اصلي مورد توجه بوده و ساير مراكز مربوط به مناسبات داخلي شركت است.همين طور اگر شركت شعبه يا شعباتي داشته باشد و در اساسنامه قيد شود بايد محل آن ها تعيين گرد.

 

-سپس مي بايست مدارك لازم براي ثبت هر نوع از شركتي كه مورد نظرتان است فراهم گردد.اين مدارك مي بايست به صورت دقيق تكميل شود.

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت هر يك از شركت ها

 

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص:

1.اظهارنامه شركت(فرم چاپي) 2 برگ
2.اساسنامه شركت 2 جلد براي ثبت شركت سهامي خاص
3.صورتجلسه مجمع عمومي موسسين 2 نسخه
4.صورتجلسه هيات مديره با امضاي مديران منتخب 2 نسخه
5.فتوكپي شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين
6.ارائه گواهي پرداخت حداقل 35 % سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آن جا افتتاح شده است.
7.ارائه مجوز در صورت نياز(بنا به اعلام اداره ثبت شركت ها)
8.ارائه تقويم نامه كارشناس رسمي دادگستري(اگر آورده شركت غير نقدي منقول و يا غير منقول باشد).
9.ارائه اصل سند مالكيت(اگر اموال غير منقول جزء سرمايه شركت باشد)

 

مدارك لازم براي ثبت شركت سهامي عام:

مرحله اول براي ثبت شركت سهامي عام: (مرحله تشكيل و تحصيل اجازه پذيره نويسي)
-1 دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسي كه بايستي به امضاء كليه موسسين رسيده باشد.
2-دو نسخه اظهارنامه ي تكميل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تكميل شده
4-تصوير برابر با اصل مدارك احراز هويت موسسين
5-اصل گواهي بانكي مبني بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20 % سرمايه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي كه ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
7-اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تكميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام پيشنهادي هاي و همچنين فيش واريزي مربوطه

مرحله دوم:( مرحله ايجاد و ثبت شركت هاي عام سهامي)
1-دو نسخه اساسنامه كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده باشد.
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين متضمن تصويب اساسنامه تعيين،اعضاء هيئت مديره،انتخاب بازرسان و روزنامه هاي كثيرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هيات مديره
4-اصل گواهي بانكي مبني بر پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت(در صورتيكه قسمتي از سرمايه موسسين بصورت غير نقدي باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانويه)

 

مدارك مورد نياز ثبت شركت با مسئوليت محدود:

-تكميل فرم تعيين نام
-پرداخت مبلغ 40000 ريال به شماره حساب سيبا 2171329011009 بانك ملي به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعيين نام
-كارت ملي برابر اصل كليه سهامداران -برابر اصل در مراجع قضايي يا دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد-
-فتوكپي برابر اصل شناسنامه شركاء و مديران
-تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود در 2 برگ و تكميل آن و امضا ذيل تقاضانامه توسط كليه سهامداران
-شركت نامه 2 برگ و تكميل آن و امضا ذيل شركت نامه توسط كليه سهامداران
-اساسنامه 2 جلد و امضا ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران
-صورت جلسه مجمع عمومي موسسين و هيئت مديره 2 نسخه كه به امضا سهامداران و بازرسين رسيده باشد.
-اخذ و ارائه ي مجوز در صورت نياز
-تاييديه هيئت مديره اشخاص حقوقي سهامدار،مبني بر غير دولتي بودن آن
-معرفي نامه نمايندگان،در صورتيكه سهامداران و اعضا هيئت مديره از بين اشخاص حقوقي باشند و ارائه تصوير روزنامه رسمي آگهي تاسيس يا آخرين تغييرات آن
-گواهي عدم سوءپيشينه براي كليه اعضا
-ارائه مجوز در صورت نياز بنا به تشخيص كارشناس اداره ثبت شركت ها

 

مدارك لازم براي ثبت شركت تضامني عبارتند از:

-دو نسخه اساسنامه تكميل شده
دو نسخه شركتنامه تكميل شده
-دو نسخه تقاضانامه تكميل شده

-تكميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
-اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت امضاي هيئت مديره،مدير عامل
-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذي ربط در مواردي كه ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
-اصل وكالتنامه ي وكيل دادگستري در صورتي كه ثبت شركت تضامني توسط وكيل صورت پذيرد.
-دو نسخه صورتجلسه ي هيات مديره
-دو نسخه صورتجلسه ي مجمع عمومي موسسين
-تصوير برابر با اصل مدارك احراز هويت كليه ي شركاء،مديران و هيات نظار(در مواردي كه تعداد شركا بيش از 12 نفر باشند)

 

مدارك لازم براي ثبت شركت مختلط غير سهامي:

1-يك نسخه مصدق از شركت نامه
2-يك نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامي شركت يا شركاي ضامن كه سمت مديريت دارند.

 

مدارك لازم براي ثبت شركت مختلط سهامي:

-يك نسخه مصدق از شركت نامه
-يك نسخه مصدق از اساسنامه
-سوابق مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40،41 و 44
-نوشته اي با امضاي مدير شركت ،حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه
-اسامي مدير يا مديران شركت
-نوشته اي با امضاي مدير شركت،حاكي از پرداخت تمام سرمايه ي نقدي شركاي ضامن و تسليم تمام سرمايه ي غير نقدي با تعيين قيمت حصه هاي غير نقدي

 

مدارك لازم براي ثبت شركت نسبي:

1)دو نسخه شركتنامه ي تكميل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ي تكميل شده
3)دو نسخه اساسنامه ي تكميل شده
4)دو نسخه صورتجلسه ي مجمع عمومي موسسين
5)اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي كه ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
6)دو نسخه صورتجلسه ي هيات مديره
7)اصل گواهي عدم سوپيشينه جهت اعضاء هيات مديره،مدير عامل
8)تكميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت
9)تصوير برابر با اصل مدارك احراز هويت كليه شركا ،مديران و هيات نظار(در مواردي كه تعداد شركا بيش از دوازده نفر باشد)
10)اصل وكالتنامه ي وكيل دادگستري در صورتي كه ثبت شركت توسط وكيل صورت پذيرد.

 

مدارك لازم براي ثبت شركت تعاوني:

الف)اساسنامه مصوب شركت
ب)فهرست اسامي و مشخصات و نشاني اعضاي اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان اعم از اصلي و علي البدل و مدير عامل كه حاوي امضاي آن ها باشد
ج)صورتجلسه اولين مجمع عمومي عادي،داير بر تصويب اساسنامه و انتخاب اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان
د)رسيد پرداخت مقدار وجوه لازم التاديه سرمايه تعاوني،طبق اساسنامه
ه)مدارك مربوط به تقويم و تسليم آن مقدار از سرمايه كه به صورت جنبي بوده است.
و)مجوز اداره تعاون
ز)فهرست اسامي حاضران در اولين مجمع عمومي عادي كه حاوي امضاي آن ها باشد.
ح).دعوتنامه تشكيل اولين مجمع عمومي عادي
ط)قبولي كتبي اعضاي اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان.
ي)صورتجلسه راجع به جلسه اولين هيات مديره داير بر انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي هيات مديره،انتخاب صاحبان امضاهاي مجاز و اسامي و مشخصات آن ها و انتخاب مدير عامل.
ن)فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان تشكيل تعاوني

"اين موسسه ثبتي و حقوقي؛افتخار دارد با بهره گيري از كارشناسان متخصص و مجرب و با چندين دهه تجربه ي موفق در زميمنه ثبت شركت، آمادگي خود را جهت ارائه ي كليه ي خدمات در زمينه هاي مشاوره حقوقي و ثبتي نظير ثبت شركت اعلام نمايد".

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho

ثبت شركت

ثبت شركت لازمه شكل گيري و شروع فعاليت اقتصادي يك شركت مي باشد. در واقع مي توان گفت ثبت شركت فرآيندي است كه طي آن اشخاص حقيقي يا حقوقي قراردادي را بين خود امضاء مي كنند تا در چهارچوب خاصي از قوانين تعريف شده (اساسنامه) عمل نمايند. سرپرست و متولي امور مربوط به ثبت شركت توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.

 

 

اين قرارداد در بر گيرنده ي قواعدي است كه براي تعامل سرمايه و توانايي اين افراد براي كسب سود، با يكديگر و همچنين با اشخاص ثالث (خارج از شركت ،.. به شراكت گذاشته مي شود. ثبت شركت ها نه تنها براي معرفي و شناسايي يك شركت مي باشد، بلكه از نظر قانون و حاكميت اجتماع به منظور كسب وجود قانوني است، بطوريكه تا قبل از به ثبت رسيدن آن اعتبار قانوني ندارد.

 

 

زماني كه شركت به ثبت برسد قراردادهاي منعقد شده بين شركت ها رسمي مي شود و بعدها هيچ يك نمي توانند مانند اسناد غير رسمي از تصميماتي كه در شركت به ثبت مي رسد اظهار بي اطلاعي نمايند و يا اسناد شركت را غير رسمي دانسته و به ايراداتي كه درباره ي اسناد غير رسمي ممكن است وارد نمود استناد نمايند.

 

در واقع ثبت شركت به منظور حفظ دارايي ها و مالكيت و به منظور اعتبار بخشي به اسناد و قرارداد هاي تجاري و كاري بين افراد مختلف مي باشد. در سال ۱۲۹۹ ثبت شركت به عنوان يكي از قانون هاي تشكيل شركت با 139 ماده به تصويب رسيده است. البته اين قانون در سال ۱۳۰۲ و در دوره چهارم مجلس ملي ايرن فسخ شد و جايگزين آن قانوني با عنوان قانون ثبت شركت گرديد. از آن جا كه عدم ثبت شركت موجب مجازات مديران شركت و احياناَ انحلال شركت خواهد بود، اشخاص حقيقي و حقوقي الزام به ثبت شركت مي باشند.

 

در مرحله اول ثبت شركت بايد براي شركت اسمي انتخاب شود و در مرحله بعد نوع و موضوع فعاليت آن مشخص شود. ثبت شركت هم جزء يكي از همين الزامات قانوني مي باشد كه قوانين و مقررات مخصوصي جهت آن وضع شده است.

 

بر اساس اين تعاريف شركت به ۲ شكل زير دسته بندي مي شود:

۱– شركت مدني

۲– شركت تجاري

 

شركت مدني

شركت مدني نوعي از شركت مي باشد كه به دو معناي عام و خاص به كار رفته ميشود. اين شركت ها از اجتماع مالكين متعدد به نحو پراكنده تشكيل مي گردد و از ادغام شدن سهم الشركه ي نقدي و غيرنقدي افراد حقيقي و حقوقي به وجود مي آيد و به صورت مشاركتي اداره ميگردد.

شركت تجاري

نوعي از شركت مي باشد كه تحت تسلط  قوانين تجارتي تشكيل مي گردد و هدف از ايجاد آن كسب سود و منفعت و تقسيم آن ميان اعضا مي باشد و كليه ي فعاليت هاي شركت پيرامون امور تجاري و بازرگاني شكل مي گيرد.

 

انواع ثبت شركت

با توجه به ماده 2 قانون تجارت ، شركت ها به هفت نوع تقسيم مي شوند كه در ذيل به آنها اشاره شده است :

 • ثبت شركت با مسئوليت محدود
 • ثبت شركت سهامي ( شركت سهامي عام ، شركت سهامي خاص )
 • ثبت شركت تضامني
 • ثبت شركت مختلط سهامي
 • ثبت شركت مختلط غير سهامي
 • ثبت شركت تعاوني
 • ثبت موسسه حقوقي

 

 

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود، عبارت است از شركتي كه بين حداقل دو يا چند نفر براي انجام امور تجارتي تشكيل شده باشد و سرمايه هريك از شركا بدون اينكه  سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه آورده منقول يا غير منقول خود در شركت مسئول سود و زيان و تعهدات شركت خواهند بود. به شركت هايي با مسئوليت محدود به ميزان يك تا دو برابر سرمايه اوليه ، وام تعلق مي گيرد .

در شركت مسئوليت محدود يك نفر مدير عامل و يك نفر ديگر يا شريك و يا عضو هيئت مديره مي باشد و بر خلاف شركت هاي سهامي در شركت مسئوليت محدود، سرمايه شركت به ميزان سهم هر يك از سهامداران در سود شركت است و نيازي به واريزي سرمايه اوليه نمي باشد. در خصوص اختيارات شركت با مسئوليت محدود نيز مي توان گفت كه، بار حقوقي كمتري نسبت به شركت سهامي خاص دارد. در دنياي تجارت، واردات و صادرات ، شركت با مسئوليت محدود تحت عنوان Limited company و يا LTDشناخته شده است و تجارت با شركت با مسئوليت محدود بسيار مورد توجه و از علاقه مندان زيادي برخوردار مي باشد.

 

ثبت شركت سهامي عام

شركت سهامي عام يكي از مهمترين شركت هاي سهامي مي باشد كه سرمايه آن از طريق فروش سهام به مردم تامين مي شود. سهام شركت سهامي عام در بورس اوراق بهادار به فروش مي رسد.
شركت سهامي عام شركتهايي هستند كه سرمايه آنها به قطعات سهام تقسيم شده است. تعداد سهامداران در شركت سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد ، تعداد اعضاي هيات مديره در ثبت شركت سهامي عام حداقل 5 نفر مي باشد و مسئوليت آنها محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.

ثبت شركت سهامي خاص

شركت سهامي خاص حداقل بين پنج نفر تشكيل مي شود كه از اين تعداد حداقل 3 نفر جزو اعضاي هيئت مديره شركت (مدير عامل ، رئيس هيئت مديره و نايب رئيس) و 2 نفر نيز جزو هيئت بازرسي ( بازرس اصلي و بازرس علي البدل ) مي باشند . طبق ماده 101 قانون تجارت در ثبت شركت سهامي خاص حداقل بايستي 3 نفر سهامدار حضور داشته باشند . اعضاي هيئت مديره به مدت 2 سال و بازرسين هر سال مالي بايستي تمديد و يا تعويض شوند . ( بازرسين نبايد با اعضاي هيئت مديره نسبت فاميلي داشته باشند ) در اين نوع شركت هرشخص به ميزان مبلغ اسمي سهام خود در قبال سود و زيان شركت مسئوليت دارد .

در شركت سهامي خاص، بازرسان ميتوانند جزو سهام داران شركت نيز باشند . شايان ذكر مي باشند بازرسان نمي توانند جزو فاميل درج 1 تا 4 اعضاء هيئت مديره باشند . در شركت سهامي خاص 35% ميزان سرمايه ثبتي بايد به حساب بانك مركزي واريز شود .

 

مزاياي شركت سهامي خاص

جهت شركت در اكثر مزايدات و مناقصات دولتي از جمله صنايع نفت و گاز ، شهرداري، پتروشيمي و … مجبور به داشتن شركت سهامي خاص مي باشيد. در اين شركت ها بين 1 تا 10 برابر سرمايه اوليه مي توانيد از وام و تسهيلات بانكي استفاده كنيد.

 

ثبت موسسه حقوقي

جهت ثبت موسسه حقوقي حداقل نياز به دو نفر مي باشد . موسسات اجازه فعاليت هاي تجاري ندارند و تنها مي توانند فعاليت هاي خدماتي انجام دهند . موسسات به دو دسته موسسات انتفاعي و موسسات غيرانتفاعي تقسيم مي شوند . موسسات انتفاعي در جهت كسب منافع و تقسيم سود مي باشند و موسسات غيرانتفاعي در پي كسب منافع و تقسيم سود نيستند و بايستي از سازمان يا وزارت خانه مربوطه مجوزهاي لازم را اخذ نمايند.

 

ثبت تعاوني

به موجب ماده 17 قانون تجارت ، تعاوني شركتي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه آن توسط اعضا و در اختيار شركت قرار مي گيرد و مابقي توسط شركت هاي دولتي ، بانك ها ، شهرداري ها و … تامين مي شود ، بدون اينكه عضو باشند . حداقل اعضا در تعاوني 7 نفر است كه سهام به يك نسبت و به صورت مساوي ميان اعضا تقسيم مي شود . جهت ثبت تعاوني به مجوز از وزارت تعاون نياز است .

 

ثبت شركت تضامني

 

ثبت شركت تضامني كامل ترين نوع شركت اشخاص است. شركت تضامني شركتي است كه با نام مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر، با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود و اگر دارايي شركت براي پرداخت تمام قروض شركت كافي نباشد، طبق ماده 116 قانون تجارت هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض مي باشند.

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت

 • كپي مدارك شناسايي ( شناسنامه و كارت ملي )
 • گواهي عدم سوء پيشينه ( كه در مرحله اول ” تعيين نام” الزامي نيست) ، فرم در خواست گواهي عدم سوء پيشينه توسط موسسه ارائه مي شود
 • ارائه مجوز يا تاييديه ارگان يا وزارت خانه مربوط به موضوع فعاليت (جهت موضوعاتي كه به مجوز نياز دارند)
 • چنانچه در عنوان شركت عبارت مهندسي قيد گردد ، ارائه مدرك مهندسي الزامي است
 • شركت هايي با موضوع بازرگاني بايستي پس از ثبت شركت نسبت به اقد كارت بازرگاني اقدام شود
 • در پايان هر سال مالي بايستي حتما نسبت به ارائه اظهار نامه مالياتي اقدام شود ، همچنين دفاتر مالياتي قبل از شروع هر سال اخذ گردد

 

سرمايه شركت

هر يك از شركاء آورده اي با خود به شركت وارد مي كنند كه آورده تمامي شركاء سرمايه شركت را تشكيل مي دهد . آورده شركاء (سرمايه شركت) مي تواند به صورت نقدي يا غير نقدي باشد. در شركت سهامي عام حداقل 20% سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% مبلغ تعهد را شركاء بايستي نقداً بپردازند .

آورده غيرنقدي ميتواند به صورت اموال منقول ، غير منقول و اموال غير مادي مانند حق اختراع ، حق تأليف ، تسنيف و…. باشد . همچنين شركا مي توانند صنعت ، هنر ، دانش ، فعاليت و ……. خود را به عنوان آورده خود به شركت بياورد. در واقع سرمايه هم به عنوان دارائي شركت محسوب مي شود و هم بعنوان بدهي شركت به هيئت مؤسسين .

تفاوت شركت با مسئوليت محدود و شركت سهامي خاص
 • در شركت سهامي خاص اعضاء هيئت مديره 3 نفر و در شركت مسئوليت محدود 2 نفر مي باشد . (البته لازم به ذكر است كه در شركت سهامي خاص 2 نفر بازرس هم بايد لحاظ شود)
 • در شركت سهامي خاص 35 % از سرمايه اعلام شده را بايد در بانك به نام شركت در شرف تاسيس واريز كرد ولي جهت ثبت شركت با مسئوليت محدود فقط احراز مي شوند .
 • در شركت هاي سهامي خاص بايد هر 2 سال يك بار اعضاء هيئت مديره و در هر سال مالي بازرسين تمديد شوند ولي در شركت مسئوليت محدود نيازي به تمديد نمي باشد .
 • در شركتهاي با مسئوليت محدود تا سقف 2 برابر سرمايه ثبتي و در شركتهاي سهامي تا سقف 100 برابر سرمايه از اخذ وام و تسهيلات بانكي مي شود استفاده كرد .
 • در مناقصات و مزايدات شهرداري و وزارت نفت اولويت ، اول با شركت هاي سهامي خاص مي باشد و بعد با شركت با مسئوليت محدود

 

شما عزيزان براي مشاهده  ديگر خدمات اين موسسه نظير ثبت علامت تجاري مي توانيد به صفحه مورد نظر مراجعه كنيد و يا براي مشاهده هزينه ثبت شركت به روي لينك كليك كنيد.

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho

ثبت شركت در تركيه

ثبت شركت در تركيه به وارد كنندگان و صادر كنندگان اين امكان را مي دهد تا در شرايط تحريم تجارت امروزه بتوانند به راحتي به امر تجارت خود پرداخته و از مزاياي آن بهره مند شوند.

ثبت شركت در تركيه

 

 

 

ثبت شركت در تركيه كمي متفاوت تر از ثبت شركت در ايران مي باشد و از مزاياي بي شماري برخوردار مي باشد. در شرايط امروزي با ثبت شركت در تركيه تجار ايراني قادر خواهند بود تا  بخشي از تجارت خود را كه قادر به انجام آن نيستند از طريق ثبت شركت در كشور تركيه آن را انجام دهند.

 

با ثبت شركت، تجار توانايي اين را دارند تا كالاي مورد نظر خود را از تمام كشور هاي مختلف  جهان خريداري كرده و هزينه آن را به شركت فروشنده حواله كنند. در اين نوع خريد شما مي توانيد از فروشنده بخواهيد تا  محموله كالاي شما را به هر گمركي كه لازم است اعم از كشور ايران و كشور ثالث ديگر ارسال كنند.

 

در واقع ثبت شركت در شرايط تحريم كنوني ايران براي صادركنندگان و وارد كنندگان و توليد كنندگان يكي از راه حل هاي عبور از صد تحريم ها مي باشد كه افراد مي توانند با ثبت شركت در تركيه  به سادگي از مشكلات تحريم عبور كرده و  بانك تركيه با فراهم آوردن بستر مناسب نقل و انتقال پول شما را به سراسر دنيا  فراهم خواهد آورد.

 

 

اگر قصد ثبت شركت در تركيه را داريد، تاسيس شركت براي شما اين امكان را فراهم خواهد كرد تا كالاي خود را با نام شركت خود و نه نام فردي ديگر به تركيه صادر كنيد. از طرف ديگر با ثبت شركت در تركيه شما مي توانيد كه داخل كشور تركيه فعاليت اقتصادي و توليدي شركت خود را بر حسب موضوع شركت و مفاد درج شده در اساسنامه شركت انجام دهيد. اصولا در تركيه اتباع خارجه براي انجام هر گونه فعاليت تجاري اعم از باز كردن رستوران و يا حتي يك سوپر ماركت نياز به تاسيس يك شركت دارند.

 

 

انواع ثبت شركت در تركيه

 

انواع ثبت شركت در تركيه كمي متفاوت تر از ثبت شركت ها در ايران مي باشد كه در اينجا به انواع آن پرداخته ايم :

در تركيه انواعي از شركت وجود دارند كه تابع قانون تجارت اين كشور نبوده و فاقد شخصييت حقوقي اند كه اين نوع از شركتها  اساسا موضوع اين نوشتار نيستند. ولي انواع شركتهايي كه تابع  قانون تجارت تركيه اند كم و بيش همانند انواع آن در ايران مي باشند.

 

در تركيه ثبت شركت نسبي وجود ندارد و به نظر مي رسد اين نوع ثبت شركت مخصوص ايران مي باشد زيرا در كشورهاي اروپايي نيز همانند تركيه اين نوع شركت  وجود ندارد. بيشترين شركت هاي به ثبت رسيده توسط ايرانيان در تركيه شركت هايي با مسئوليت محدود مي باشد كه سهم بالغ بر 90%  را  به خود اختصاص داده است .

 

 

ثبت شركت با مسئوليت محدود در تركيه

 

براي به ثبت رساند شركت با مسئوليت محدود در تركيه حداقل يك و حداكثر 50 شريك قابل ثبت رساندن است و مسئوليت هر يك از سهام داران براي بدهي هاي شركت، مبلغ سرمايه گذاري شده در شركت مي باشد.

 

در واقع به زبان ساده تر مي تواند گفت كه اگر شركت ورشكسته شود و نتواند بدهي خود را به طلبكاران  پرداخت كند تنها سرمايه سهام داران از بين مي رود و طلبكارن نمي توانند باقيمانده طلب خود را از اموال شركاي شركت مطالبه كنند.

 

براي هر نوع تغيير و نقل و انتقال سهم الشركه شركا در شركت با مسئوليت محدود بايد در دفتر خانه رسمي انجام شود و ضمنا براي ثبت شركت با مسئوليت محدود در تركيه حد اقل  سرمايه  5000  ليره  ترك ميباشد .

 

 

ثبت شركت سهامي در تركيه ( خاص – عام )

 

يكي از لازمه هاي ثبت شركت سهامي در تركيه نيازمند حداقل 5 شخص حقيقي و حقوقي براي به ثبت رسيدن شركت است. شركا در اين نوع شركت ها  در قبال قروض شركت به اندازه سهم خود مسئول اند. در شركت هاي سهامي سرمايه شركت بايد به قسمت هاي مساوي تقسيم شود و هر يك از اجزا تقسيم را سهم گويند.

 

شركاء لازم نيست كه هر يك فقط يك سهم داشته باشند بلكه هر شريك ميتواند به هر مقدار كه بخواهد سهم بخرد. بر اساس قانون تجارت تركيه جلسات مجمع عمومي بايد با حضور نمايندگاني از وزارت بازرگاني تركيه برگزار شود. شركت هاي سهامي به دو نوع تقسيم ميشود:

 

 • - شركت سهامي خاص: شركت هاي هستند  كه  تعداد  سهامداران آن  زير 250  نفر  ميباشند.

 

 • - شركت سهامي عام : شركت هاي هستند  كه تعداد  سهامداران آن بيش از 250 نفر ميباشند.

 

 

 

 ثبت شركت تضامني در تركيه

ثبت شركت تضامني، شركتي است كه تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند شخص حقيقي با مسئوليت  تضامني تشكيل مي‌شود و  اگر دارايي شركت براي پرداخت تمام  قروض شركت كافي نباشد ٬ هر  يك از شركا بايد تمام قروض را پرداخت كرده و مسئول پرداخت آن مي‌باشند.

 

 

ثبت شركت مختلط در تركيه

در اين نوع شركت  يك يا چند  نفر شريك، ضامن  تمام  ديون و داراي سهم الشركه  مي باشند و  ديگر  شركا در  مقابل   ديون شركت فقط  به  نسبت سرمايه  خود در شركت  مسئوليت دارند. اشخاص حقوقي نمي توانند جزو شركاء ضامن باشند. مقبولترين و بيشترين انواع شركت كه در تركيه ترجيح  داده  ميشود به  ترتيب شركت با مسئوليت محدود و شركت سهامي خاص ميباشد.

 

برخي از مزاياي ثبت شركت در كشور تركيه :

 

افرادي كه ثبت شركت در تركيه انجام مي دهند از مزاياي زيادي برخوردار مي شوند كه در زير به آنها اشاره شده است:

 

 • -ثبت شركت بدون اجبار به داشتن شريك ترك
 • -دريافت اقامت تركيه
 • -يكي ديگر از مزاياي ثبت شركت در تركيه سفر به 10 ها كشور جهان بدون داشتن ويزا مي باشد
 • -هزينه مناسب زندگي و نگهداري شركت
 • -عدم پرداخت هزينه ثابت وپرداخت ماليات بر اساس درآمد شركت

 

مراحل ثبت شركت در تركيه
 • ترجمه رسمي‌پاسپورت‌ كليه سهامداران
 • تنظيم فرم مخصوص تاسيس شركت
 • ثبت رسمي‌شركت تجاري در تركيه
 • ثبت رسمي‌امضاء مديرعامل
 • تنظيم اساسنامه شركت با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوي كارفرما
 • تنظيم فرم اداره ماليات
 • اخذ شماره مالياتي اعضاي شركت
 • اخذ شماره مالياتي شركت
 • تاييديه آدرس محل كار توسط مامور اداره ماليات
 • پلمپ دفاتر حسابداري
 • گشايش حساب بانكي شركت
 • معرفي مشاور مالي رسمي (طبق قانون تركيه همه شركت ها بايد داري مشاور مالي رسمي ترك باشند )
 • ارائه خدمات براي تنظيم اجاره نامه محل شركت
 • تنظيم فرم اتاق بازرگاني
 • تنظيم فرم تعهد آدرس مربوط به اتاق بازرگاني
 • تاييد رسمي‌اساسنامه
 • مترجم ( بنا به قانون تركيه براي كساني كه به زبان تركي وارد نيستند در تاييد مدارك در دفترخانه مترجم الزامي‌است )
 • اخذ كارت بازرگاني
 • چاپ رسمي‌روزنامه شركت
 • پرداخت هزينه باطل كردن تمبر رسمي

 

مدارك لازم جهت ثبت شركت در تركيه

 

 • اصل پاسپورت هر يك از شركاء ( با اعتبار بيشتر از 6 ماه )
 • حداقل سرمايه 10000 لير تركيه
 •  دو قطعه عكس ( رنگي – زمينه روشن )
 •  چند اسم انتخابي براي شركت
 • زمينه فعاليت شركت
 •  تعيين مدير شركت ( يكي از شركاء )
 •  دادن وكالت به شخص تعيين شده از دفتر راهبردي براي ثبت شركت
 •  تعيين درصد سهام هر يك از شركاء در شركت
 •  تعيين آدرس دفتر شركت در تركيه

 

 

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho

ثبت شركت در تركيه

ثبت شركت در تركيه به وارد كنندگان و صادر كنندگان اين امكان را مي دهد تا در شرايط تحريم تجارت امروزه بتوانند به راحتي به امر تجارت خود پرداخته و از مزاياي آن بهره مند شوند.

ثبت شركت در تركيه

  

 

ثبت شركت در تركيه كمي متفاوت تر از ثبت شركت در ايران مي باشد و از مزاياي بي شماري برخوردار مي باشد. در شرايط امروزي با ثبت شركت در تركيه تجار ايراني قادر خواهند بود تا  بخشي از تجارت خود را كه قادر به انجام آن نيستند از طريق ثبت شركت در كشور تركيه آن را انجام دهند.

 

با ثبت شركت، تجار توانايي اين را دارند تا كالاي مورد نظر خود را از تمام كشور هاي مختلف  جهان خريداري كرده و هزينه آن را به شركت فروشنده حواله كنند. در اين نوع خريد شما مي توانيد از فروشنده بخواهيد تا  محموله كالاي شما را به هر گمركي كه لازم است اعم از كشور ايران و كشور ثالث ديگر ارسال كنند.

 

در واقع ثبت شركت در شرايط تحريم كنوني ايران براي صادركنندگان و وارد كنندگان و توليد كنندگان يكي از راه حل هاي عبور از صد تحريم ها مي باشد كه افراد مي توانند با ثبت شركت در تركيه  به سادگي از مشكلات تحريم عبور كرده و  بانك تركيه با فراهم آوردن بستر مناسب نقل و انتقال پول شما را به سراسر دنيا  فراهم خواهد آورد.

 

 

اگر قصد ثبت شركت در تركيه را داريد، تاسيس شركت براي شما اين امكان را فراهم خواهد كرد تا كالاي خود را با نام شركت خود و نه نام فردي ديگر به تركيه صادر كنيد. از طرف ديگر با ثبت شركت در تركيه شما مي توانيد كه داخل كشور تركيه فعاليت اقتصادي و توليدي شركت خود را بر حسب موضوع شركت و مفاد درج شده در اساسنامه شركت انجام دهيد. اصولا در تركيه اتباع خارجه براي انجام هر گونه فعاليت تجاري اعم از باز كردن رستوران و يا حتي يك سوپر ماركت نياز به تاسيس يك شركت دارند.

 

 

انواع ثبت شركت در تركيه

 

انواع ثبت شركت در تركيه كمي متفاوت تر از ثبت شركت ها در ايران مي باشد كه در اينجا به انواع آن پرداخته ايم :

در تركيه انواعي از شركت وجود دارند كه تابع قانون تجارت اين كشور نبوده و فاقد شخصييت حقوقي اند كه اين نوع از شركتها  اساسا موضوع اين نوشتار نيستند. ولي انواع شركتهايي كه تابع  قانون تجارت تركيه اند كم و بيش همانند انواع آن در ايران مي باشند.

 

در تركيه ثبت شركت نسبي وجود ندارد و به نظر مي رسد اين نوع ثبت شركت مخصوص ايران مي باشد زيرا در كشورهاي اروپايي نيز همانند تركيه اين نوع شركت  وجود ندارد. بيشترين شركت هاي به ثبت رسيده توسط ايرانيان در تركيه شركت هايي با مسئوليت محدود مي باشد كه سهم بالغ بر 90%  را  به خود اختصاص داده است .

 

 

ثبت شركت با مسئوليت محدود در تركيه

 

براي به ثبت رساند شركت با مسئوليت محدود در تركيه حداقل يك و حداكثر 50 شريك قابل ثبت رساندن است و مسئوليت هر يك از سهام داران براي بدهي هاي شركت، مبلغ سرمايه گذاري شده در شركت مي باشد.

 

در واقع به زبان ساده تر مي تواند گفت كه اگر شركت ورشكسته شود و نتواند بدهي خود را به طلبكاران  پرداخت كند تنها سرمايه سهام داران از بين مي رود و طلبكارن نمي توانند باقيمانده طلب خود را از اموال شركاي شركت مطالبه كنند.

 

براي هر نوع تغيير و نقل و انتقال سهم الشركه شركا در شركت با مسئوليت محدود بايد در دفتر خانه رسمي انجام شود و ضمنا براي ثبت شركت با مسئوليت محدود در تركيه حد اقل  سرمايه  5000  ليره  ترك ميباشد .

 

 

ثبت شركت سهامي در تركيه ( خاص – عام )

 

يكي از لازمه هاي ثبت شركت سهامي در تركيه نيازمند حداقل 5 شخص حقيقي و حقوقي براي به ثبت رسيدن شركت است. شركا در اين نوع شركت ها  در قبال قروض شركت به اندازه سهم خود مسئول اند. در شركت هاي سهامي سرمايه شركت بايد به قسمت هاي مساوي تقسيم شود و هر يك از اجزا تقسيم را سهم گويند.

 

شركاء لازم نيست كه هر يك فقط يك سهم داشته باشند بلكه هر شريك ميتواند به هر مقدار كه بخواهد سهم بخرد. بر اساس قانون تجارت تركيه جلسات مجمع عمومي بايد با حضور نمايندگاني از وزارت بازرگاني تركيه برگزار شود. شركت هاي سهامي به دو نوع تقسيم ميشود:

 

 • - شركت سهامي خاص: شركت هاي هستند  كه  تعداد  سهامداران آن  زير 250  نفر  ميباشند.

 

 • - شركت سهامي عام : شركت هاي هستند  كه تعداد  سهامداران آن بيش از 250 نفر ميباشند.

 

 

 

 ثبت شركت تضامني در تركيه

ثبت شركت تضامني، شركتي است كه تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند شخص حقيقي با مسئوليت  تضامني تشكيل مي‌شود و  اگر دارايي شركت براي پرداخت تمام  قروض شركت كافي نباشد ٬ هر  يك از شركا بايد تمام قروض را پرداخت كرده و مسئول پرداخت آن مي‌باشند.

 

 

ثبت شركت مختلط در تركيه

در اين نوع شركت  يك يا چند  نفر شريك، ضامن  تمام  ديون و داراي سهم الشركه  مي باشند و  ديگر  شركا در  مقابل   ديون شركت فقط  به  نسبت سرمايه  خود در شركت  مسئوليت دارند. اشخاص حقوقي نمي توانند جزو شركاء ضامن باشند. مقبولترين و بيشترين انواع شركت كه در تركيه ترجيح  داده  ميشود به  ترتيب شركت با مسئوليت محدود و شركت سهامي خاص ميباشد.

 

برخي از مزاياي ثبت شركت در كشور تركيه :

 

افرادي كه ثبت شركت در تركيه انجام مي دهند از مزاياي زيادي برخوردار مي شوند كه در زير به آنها اشاره شده است:

 

 • -ثبت شركت بدون اجبار به داشتن شريك ترك
 • -دريافت اقامت تركيه
 • -يكي ديگر از مزاياي ثبت شركت در تركيه سفر به 10 ها كشور جهان بدون داشتن ويزا مي باشد
 • -هزينه مناسب زندگي و نگهداري شركت
 • -عدم پرداخت هزينه ثابت وپرداخت ماليات بر اساس درآمد شركت

 

مراحل ثبت شركت در تركيه
 • ترجمه رسمي‌پاسپورت‌ كليه سهامداران
 • تنظيم فرم مخصوص تاسيس شركت
 • ثبت رسمي‌شركت تجاري در تركيه
 • ثبت رسمي‌امضاء مديرعامل
 • تنظيم اساسنامه شركت با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوي كارفرما
 • تنظيم فرم اداره ماليات
 • اخذ شماره مالياتي اعضاي شركت
 • اخذ شماره مالياتي شركت
 • تاييديه آدرس محل كار توسط مامور اداره ماليات
 • پلمپ دفاتر حسابداري
 • گشايش حساب بانكي شركت
 • معرفي مشاور مالي رسمي (طبق قانون تركيه همه شركت ها بايد داري مشاور مالي رسمي ترك باشند )
 • ارائه خدمات براي تنظيم اجاره نامه محل شركت
 • تنظيم فرم اتاق بازرگاني
 • تنظيم فرم تعهد آدرس مربوط به اتاق بازرگاني
 • تاييد رسمي‌اساسنامه
 • مترجم ( بنا به قانون تركيه براي كساني كه به زبان تركي وارد نيستند در تاييد مدارك در دفترخانه مترجم الزامي‌است )
 • اخذ كارت بازرگاني
 • چاپ رسمي‌روزنامه شركت
 • پرداخت هزينه باطل كردن تمبر رسمي

 

مدارك لازم جهت ثبت شركت در تركيه

 

 • اصل پاسپورت هر يك از شركاء ( با اعتبار بيشتر از 6 ماه )
 • حداقل سرمايه 10000 لير تركيه
 •  دو قطعه عكس ( رنگي – زمينه روشن )
 •  چند اسم انتخابي براي شركت
 • زمينه فعاليت شركت
 •  تعيين مدير شركت ( يكي از شركاء )
 •  دادن وكالت به شخص تعيين شده از دفتر راهبردي براي ثبت شركت
 •  تعيين درصد سهام هر يك از شركاء در شركت
 •  تعيين آدرس دفتر شركت در تركيه

 

 

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/3  | ۱۳ | seosho

تبديل شركت سهامي عام به سهامي خاص

[caption id="attachment_515" align="alignleft" width="387"] تبديل شركت[/caption]

تبديل شركت سهامي عام به سهامي خاص در واقع فرآيندي است كه در طي آن قالب يك شركت به قالب نوع ديگر تغيير پيدا كرده. تغيير نوع شركت باعث از بين رفتن شخصيت حقوقي آن شركت نمي شود و نياز به تاسيس مجدد آن شركت ندارد. مهمترين تفاوت بين شركت هاي سهامي عام و خاص در صاحبان و سرماهي گذاران و سهام داران آن مي باشد.

 

 

شرايط تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام :

 • مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص اين امر را تصويب كند.
 • سرمايه آن حداقل به ميزاني كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است ، يعني 5 ميليون ريال برسد يا شركت سرمايه خود را به ميزان مذكور افزايش دهد. در اين افزايش سرمايه، مبلغ سهام جديد بايد تمامآ در حين پذيره نويسي تاديه گردد.
 • دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.
 • اساسنامه آن با رعايت مقرراتي كه درباره شركتهاي سهامي عام وجود دارد، تنظيم يا اصلاح گردد.

تشريفات تبديل شركت سهام خاص به سهام عام :

 

 • شركت بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است، صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده را ضميمه مدارك مذكور در ماده 279 ل.ا.ق.ت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند.
 • مرجع ثبت شركتها مندرجات مدارك را با قانون تطبيق مي دهد و پس از آن تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن چاپ مي گردد و همچنين در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر آگهي خواهد نمود.
 • اگر سرمايه شركت سهامي خاص از حداقل مقرر براي شركتهاي سهامي عام كمتر باشد، شركت سهامي خاص براي تبديل به شركت سهامي عام بايد سرمايه خود را افزايش دهد.
 • اگر به دليل مذكور در بند قبل يا به هر دليل ديگر شركت بخواهد سرمايه خود را افزايش دهد، در اين صورت شركت بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه به وجود مي آيد، بنابر مقررات پذيره نويسي در شركتهاي سهامي عام عرضه كند، يعني مواد 173 الي 182 و ماده 184 را بايد رعايت كند.
 • اگر اين سهام جديد تماما تاديه نشود، شركت نمي تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.

در قانون تجارت و لايحه ي قانوني،قاعده اي كلي كه دلالت بر جواز تبديل انواع شركت ها به يكديگر باشد وجود ندارد، اما احكام خاصي در اين زمينه موجود است. از جمله ماده ي 278 لايجه ي قانوني تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام و ماده ي 135 قانون تجارت تبديل شركت تضامني به سهامي را تجويز نموده است. حقوقدانان بر اين اعتقادند كه اگر تمام شركا موافقت كنند، تبديل هر شركتي به شركت ديگر مجاز خواهد بود و چون تصميم آن ها مخالف قانون نيست،داراي اثر خواهد بود.

شركت سهامي خاص مي تواند با شرايط زير به شركت سهامي عام تبديل شود:

 

 • موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده ي شركت سهامي خاص برسد.
 • دو ترازنامه ي شركت به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.
 • اساسنامه ي شركت،با رعايت مقررات قانوني مربوط به شركت سهامي عام، تنظيم و اصلاح شده باشد.
 • سرمايه ي شركت حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت سهامي عام مقرر است(يعني پنج ميليون ريال)،يا شركت سرمايه ي خود را به ميزان مذكور افزايش دهد.
 
مدارك لازم براي ثبت تبديل شركت سهامي خاص به عام:

شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده آن،تبديل شركت را تصويب كرده است.مدارك ذيل را به مرجع ثبت شركت ها تسليم كند:

_صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده كه تغيير نوع شركت را تصويب نموده است.

_اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.

_دو ترازنامه،و دو حساب سود و زيان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصميم نسبت به تبديل شركت،كه به تاييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

_صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت ها،كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تاييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

 

مرجع ثبت شركت ها پس از وصول مدارك و تطبيق مندرجات آن ها با مقررات قانوني، تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت، آگهي خواهد نمود. در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل ،ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه جديد شركت و دو ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارايي شركت و اموال منقول وغيرمنقول آن، در مرجع ثبت شركت ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشد.آگهي تبديل شركت علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد،اقلا بايد در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

 

 

اعلاميه تبديل كه بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر اين نكات باشد:

نام و شماره ثبت،موضوع،نوع فعاليت و مدت شركت،مركز اصلي شركت و در صورتي كه شعبي داشته باشد نشاني شعب آن،سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن،تعداد و امتيازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاي مدت،هويت كامل رئيس و اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت،شرايط حضور وحق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي،مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته،مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.

 

اين موسسه با كادري مجرب آماده ارائه هر خدمات در زمينه ثبت شركت و پاسخ گوي سوال هاي شما در زمينه انواع ثبت شركت ها و نحوه اخذ كارت بازرگاني مي باشد.

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/3  | ۱۳ | seosho
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان