ثبت نام كد اقتصادي

سئوشو

ثبت نام كد اقتصادي

 

اين كد نحوه‌ي عملكرد يك شركت (خدمات – خريد و فروش) را كه در قراردادها و فاكتورها ذكر مي‌شود مشخص مي‌كند. اخذ اين كد براي شركت‌ها اجباري است.

اخذ كد اقتصادي همراه با ثبت شركت و اخذ كارت بازرگاني براي اشخاصي كه به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مي‌پردازند، ضروري است؛ بنابراين با توجه به مقررات مربوط واحدهاي ذي‌صلاحح وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام مي‌شود. ثبت نام كد اقتصادي فعلي ۱۲ رقمي است كه موجب بهبود سيستم مالياتي و دريافت ماليات شده است.

مراحل دريافت كد اقتصادي جديد در ذيل آمده:

 • اشخاص مكلف به دريافت كد اقتصادي: كليه‌ي اشخاص حقوقي كه به امر توزيع هر نوع كالا و كارهاي خدماتي، توليدي، مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند و همچنين كليه‌ي اشخاص حقيقي كه در امور فوق‌الذكر فعاليت دارند و داراي مجوز كسب و كار از مراجع مربوطه يا داراي محلي براي فعاليت تجاري هستند، صلاحيت دريافت كد اقتصادي را دارند.
 • مجوز فعاليت تجاري: مجوز فعاليت، سندي است كه طبق آن فعاليت هر شخصي از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع ذي‌صلاح مربوطه تأييد شده باشد. مثلا گواهي فعاليت صنعتي (كارگاه يا كارخانه) از طرف وزارت صنايع، مجوز داروخانه‌ها از طرف وزارت بازرگاني، فعاليت مرغداري از طرف جهاد، پروانه‌هاي كسب و كار صادره از طرف اتحاديه‌هاي صنفي، و معرفي‌نامه‌هاي سازمان برنامه و بودجه براي پيمانكاران همگي از نمونه‌هاي مجوز فعاليت هستند.
 • محل فعاليت تجاري: محل فعاليت تجاري به واحدي اطلاق مي‌شود كه آن محل از طرف مراجع قانوني ديگر و از طرف شهرداري به‌عنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوطه در آن با جواز كسب يا بدون جواز قابل انجام است. مانند دفتر پيمانكاري يا واسطه‌هاي شغل‌هاي مشابه كه اينگونه فعاليت نياز به مجوز ندارد و داروخانه‌ها يا برخي ديگر از مشاغل كه محل فعاليت آنها الزاما با مجوز كسب است. محل فعاليت به‌صورت اجاره‌ي قطعي در اختيار مؤدي قرار مي‌گيرد.
 • رسيد بانكي: واريز مبلغ به فيش بانكي به حساب ۵۲۳ خزانه نزد يكي از شعب بانك ملي در كليه‌ي شهرها از طرف مؤدي.
 • پرينت مربوط به كد اقتصادي: برگه‌ي پرينت كامپيوتري كه قبل از صدور كارت دريافت مي‌شود شامل كليه‌ي اطلاعات مربوط به مؤدي اعم از اطلاعات هويتي و مالياتي است كه توسط مأمورين پست به‌عنوان رسيدي از طرف مؤدي در پرونده‌ي وي لحاظ و بايگاني خواهد شد.
 • كارت اقتصادي اشخاص حقيقي : از نظر رنگ و شكل و مندرجات كارت جديد با كارت‌هاي قبلي تفاوت خواهد داشت كه علاوه بر عكس ۳*۲ مؤدي، نام و نام خانوادگي، كد اقتصادي، نشاني محل فعاليت تجاري و كد حوزه‌ي مالياتي مؤدي در آن ذكر خواهد شد
 • كارت اقتصادي اشخاص حقوقي : تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در كارت اشخاص هم وجود دارد البته با اين تفاوت كه عكس ندارد و نوع شخص حقوقي هم ذكر خواهد شد و با هماهنگي با خدمات كامپيوتري صدور كارت اشخاص حقوقي به‌صورت ليزري خواهد بود.

 

مراحل دريافت كد اقتصادي فعلي (۱۲ رقمي) چيست؟

براي دريافت كد اقتصادي بايد ۲ ماه بعد از ثبت شركت و  ثبت نام كارت بازرگاني با داشتن معرفي‌نامه يا وكالتنامه به اداره‌ي دارايي محل فعاليت خود مراجعه و نسبت به دريافت كد اقتصادي و تعيين حوزه‌ي مالياتي اقدام كنيد. مدارك مورد نياز عبارتند از:

 • دريافت و تكميل دفترچه از خدمات اداره‌ي دارايي
 • دريافت فرم‌هاي مربوطه و تكميل آنها (واحد ثبت و شناسايي اداره‌ي دارايي
 • كپي شناسنامه و كپي كارت ملي همه‌ي اعضاي هيئت مديره
 • آگهي تأسيس شركت و تغييرات ثبتي در دو نسخه
 • كپي اساسنامه‌ي شركت
 • كپي اظهارنامه يا شركتنامه و تقاضانامه در شركت‌هاي غير سهامي
 • كپي آگهي روزنامه رسمي و تغييرات آن
 • كپي پروانه‌ي بهره‌برداري يا مجوز تأسيس در صورت موجود بودن
 • كپي سند مالكيت اقامتگاه قانوني شركت كه در آگهي تأسيس قيد گرديده در صورت استيجاري بودن كپي قرارداد اجاره
 • كه به تأييد واحد مالياتي محل وقوع ملك رسيده باشد؛
 • نامه‌ي شروع يا عدم شروع به فعاليت و كپي آن بعد از ثبت دبيرخانه
 • پرداخت ماليات حق تمبر به اداره‌ي دارايي
 • ساير مدارك درخواستي

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان